Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Rakennusvalvonta

Tiedotteet: (päivitetty 15.12.2017)

Täydellisten lupahakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin 3-4 viikkoa.

Toimisto on muuttanut Liperin kirkonkylälle! Varolantie 3:sta löydät rakennusvalvonnan, maankäytön ja kaavoituksen asiakaspalvelun sekä muut elinympäristöpalvelut.


Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Viranomaistoiminnassa huomio kohdistetaan pääosin siihen, että hankkeen toteuttamisesta vastuulliset täyttävät heille määrätyt tai kuuluvat velvollisuutensa. Näin menetellen oletetaan rakentamisessa saavutettavan säännöksissä ja määräyksissä edellytetty vaatimustaso.

Liperin kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii elinympäristölautakunnan lupajaos. Lupajaos kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin enintään kerran kuukaudessa.

Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa on rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja tekee päätökset rakennus- ja toimenpideluvista sekä käsittelee toimenpideilmoitukset. 


Rakentamisen neuvonnalla ja ohjauksella edistetään:

 • Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista.
 • Rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin.
 • Rakennuskannan ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa. 

Rakennusvalvonnan tehtävät:

 • neuvonta ja ohjaus
 • lupamenettelyt
 • lausunnot poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksiin
 • lausunnot maatilarakennusten investointihankkeisiin
 • työnjohtajien hyväksyminen
 • työmaatarkastukset
 • julkisivujen ja ympäristön kunto ja siisteys (esim. kevätkatselmukset) 
 • valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta.

Muistathan tehdä henkilöasiakkaan rakentamisilmoituksen ajoissa rakennusluvan alaisista töistä ennen käyttöönotto- ja loppukatselmusta! Ohjeet ilmoituksen tekemiseen vero.fi -sivuilta.


Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää täydentäviä säännöksiä ja ohjeita maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen.


Eteran Kotitalous työnantajana -opas 2017

Yhteystiedot

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu:

Varolantie 3, 83100 Liperi

puh. 040 630 0182 rakennusvalvonta(at)liperi.fi    Toimistosihteeri Kirsi Kuronen

Neuvonta, lupapäätökset, katselmukset Rakennustarkastaja
Raimo Ponkilainen 
puh. 040 747 2200

Neuvonta, katselmukset     Valvontainsinööri
Sari Kettunen
puh. 0400 428 653

Rakennusten sijainnin merkitsemiset Kartoittaja
Kari Hirvonen
puh. 0400 170 902

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)liperi.fi