Rakennus-ja toimenpidelupa pääkuva

Navigaatiovalikko

Rakennus- ja toimenpidelupa sisältö

Rakennus- ja toimenpidelupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitset rakennus- tai toimenpideluvan.

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiseen, ja se on haettava ennen työhön ryhtymistä.

Tarvitset rakennusluvan, kun

 • rakennat rakennuksen. Myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentaminen vaatii rakennusluvan
 • teet korjaus- tai muutostyön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen. Myös esimerkiksi kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön vaatii rakennusluvan.
 • laajennat rakennusta
 • lisäät rakennuksen kerrosalaan laskettavaa tilaa
 • teet muun korjaus- tai muutostyön, jossa työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Huomaa, että tähän voi vaikuttaa vähäinenkin toimenpide.
 • muutat rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta olennaisesti
 • teet rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien korjauksia tai muutoksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen

Rakennusluvan hakeminen

Hae lupaa rakennusvalvonnasta.

Hakemuksessa on oltava rakennuspaikan omistajan tai haltijan allekirjoitus.

Liitä hakemukseen

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
  • Lainhuutotodistus voidaan liittää hakemukseen kunnassa viran puolesta.
 • rakennuspaikkakartta
  • Kaava- tai karttaote voidaan liittää hakemukseen kunnassa maankäytön taksan mukaisella hinnalla.
 • kolme sarjaa lupapiirustuksia (asemapiirros, julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustukset rakennetyyppeineen)
 • vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus
 • naapurien kirjalliset kuulemiset (kaikki naapurikiinteistöjen omistajat kuultavat)
  • Naapurien kuuleminen voidaan hoitaa kunnassa rakennusvalvonnan taksan mukaisella hinnalla.
 • rakennushankeilmoitus kaikista rakennuksista (RH1- ja/tai RH2-lomake)
 • haja-asutusalueella jätevesien käsittelysuunnitelma

Lisäksi voidaan tarvita muun muassa:

 

Lisäksi voimme pyytää muita selvityksiä tarpeen mukaan. Haja-asutusalueelle rakennettaessa saatat tarvita poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun.

Toimenpidelupa

Vaikket tarvitsisi työhön rakennuslupaa, saatat tarvita toimenpideluvan.

Toimenpideluvan tarvitset yleensä, kun rakennat

 • katoksen tai vajan
 • maston tai säiliön
 • laiturin, joka on kooltaan yli 20 m2 tai pituus yli 20 metriä
 • jätevesien käsittelyjärjestelmän
 • maalämpökaivon

Toimenpideluvan hakeminen

Hae lupaa rakennusvalvonnasta.

Hakemuksessa on oltava rakennuspaikan omistajan tai haltijan allekirjoitus. Yksinomaan jätevesijärjestelmän tai maalämpöjärjestelmän lupaa hakiessa lomakkeena voidaan käyttää lyhyempää hakemusta.

Liitä hakemukseen

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
  • Lainhuutotodistus voidaan liittää hakemukseen kunnassa viran puolesta.
 • rakennuspaikkakartta
  • Kaava- tai karttaote voidaan liittää hakemukseen kunnassa maankäytön taksan mukaisella hinnalla.
 • kolme sarjaa lupapiirustuksia (toimenpiteestä riippuu, mitä piirustuksia lupasarjaan kuuluu)
 • vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus
 • selvitys naapurien kuulemisesta (kaikki naapurikiinteistöjen omistajat kuultava)
  • Naapurien kuuleminen voidaan hoitaa kunnassa rakennusvalvonnan taksan mukaisella hinnalla.

Lisäksi voidaan tarvita muun muassa:

Rakennusluvan ja toimenpideluvan käsittely

Toimita hakemus liitteineen rakennusvalvonnan asiakaspalveluun. Voit lähettää hakemuksen käsittelyyn postitse.

Käsittelemme lupahakemuksia lähes viikoittain. Jos havaitsemme puutteita hakemuksessa, ilmoitamme niistä yleensä hankkeen suunnittelijalle, joka ammattilaisena osaa parhaiten täydentää hakemusta.

Lupapäätökset tulevat nähtäville virastotalon ilmoitustaululle sekä Kuulutukset ja ilmoitukset -sivulle päätöstä seuraavana päivänä.

Miksi lupa viivästyy?

Yleisimpiä syitä rakennusluvan viivästymiselle ovat suunnitelmissa tai liitteissä ilmenevät puutteet. On tärkeää, että lupahakemuksessa ja naapureiden kuulemislomakkeessa on allekirjoitukset kaikilta niiltä, joilla on hallintaoikeus kiinteistöön – myös esimerkiksi puolisoilta.

Aloita valmistelu hyvissä ajoin

Jos tarkoituksenasi on rakentaa kesällä, aloita hankkeen valmistelu edellisenä syksynä. Hae lupaa talvella, jolloin pääset aloittamaan rakennustyöt lumien sulaessa.

Luvan mukaiset toimenpiteet saat aloittaa vasta sitten, kun lupapäätös on lainvoimainen.

Päätökset saavat lainvoiman 14 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli päätöksestä ei valiteta. 

Voit vakuutta vastaan saada oikeuden aloittaa rakennustyöt jo ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Käsittelemme aloittamisoikeuden yleensä lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Uutisen lisäys (ylläpito)

Yhteystiedot

Jouni Martikainen

rakennustarkastuspäällikkö
 050 401 4536
jouni.martikainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kirsi Kuronen

Lupavalmistelija
 040 630 0182
kirsi.kuronen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kari Hirvonen

Kartoittaja
 050 448 9894
kari.hirvonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Sari Kettunen

ympäristötarkastaja
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute