Rakentamisen luvat

Navigaatiovalikko

Rakentamisen luvat sisältö

Rakentamisen luvat

Hae tarvittavia lupia tai tee tarvittavat ilmoitukset ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Rakentamiseen tarvitaan yleensä rakennus- tai toimenpidelupa tai vähäisemmissä tapauksissa toimenpideilmoitus.

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista Liperin kunnassa. Rakennusjärjestyksen liitekartassa on esitetty muun muassa Liperin asema- ja osayleiskaavojen rajat. Yleis- ja asemakaavoitettujen alueiden kaavakartat ja kaavamääräykset löydät nyt myös karttapalvelustamme.

Rakennusvalvonnan lupa-asiointi hoidetaan tammikuusta 2023 alkaen sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lupapisteessä voi tehdä myös neuvontapyynnön rakennusvalvontaan. Teknisissä, ohjelman käyttöön tai toimintaan liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä Lupapisteen tekniseen tukeen sähköpostitse tuki@lupapiste.fi tai tukipyyntölomakkeella.

Ennen lupahakemuksen jättämistä käsiteltäväksi Lupapisteessä varmistakaa suunnittelijanne kanssa, että hakemus ja piirustukset on laadittu alla ladattavissa olevan ohjeistuksen (Ohjeita luvan hakijalle) mukaan. Lupapiste ohjeistaa hakemukseen tarvittavista liitteistä. Kerralla täydellisenä jätetty lupahakemus helpottaa sekä luvanhakijoiden että rakennusvalvonnan työtä ja nopeuttaa lupakäsittelyä.
 

Yksityiskohtaiset ohjeet lupahakemuksen tekemiseksi löytyvät Lupapisteen tukiportaalista.

Luvanhakija voi valtuuttaa esimerkiksi suunnittelijan hoitamaan lupa-asiaa Lupapisteessä. Ellei luvan hakeminen sähköisesti ole valtuuttamisenkaan avulla mahdollista, voi lupaa hakea myös paperihakemuksella. Rakennuslupahakemuslomakkeita saa rakennusvalvonnasta pyytämällä, yhteystiedot sivun alareunassa.

Hanki pätevä suunnittelija hankkeellesi

Ennen luvan hakemista rakennushankkeelle kannattaa hankkia pätevä suunnittelija. Suunnittelija auttaa luvan hakemiseen liittyvissä asioissa, tekee hankkeelle arkistointikelpoiset suunnitelmat ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Suunnittelija kannattaa palkata heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä työn kustannuksiin ja toteutustapaan.

Tavanomaisissa kohteissa pätevä suunnittelija on koulutukseltaan rakennusmestari, rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti tai arkkitehti.

Parhaat lupahakemukset tulevat hakijoilta, jotka luottavat ammattisuunnittelijaansa ja antavat hänen hoitaa lupaprosessin. Ammattitaitoinen suunnittelija vähentää virheiden määrää, lyhentää hakemuksen käsittelyaikaa ja laskee turhaa stressiä, ennen kuin varsinaiset rakennustyöt edes alkavat!

Ennen rakennusluvan tai toimenpideluvan hakemista asiasta on hyvä keskustella lupaviranomaisen kanssa ja lähettää esimerkiksi piirustukset kommenteille. Rakennusvalvonnan tavoittaa parhaiten Lupapisteen neuvontapyynnön kautta tai vaihtoehtoisesti rakennusvalvonta@liperi.fi -sähköpostilla.

Sisältöjulkaisija

Yleiset osoitteet

Maankäyttö

maankaytto@liperi.fi

Rakennusvalvonta

rakennusvalvonta@liperi.fi

Yhteystiedot

Jouni Martikainen

rakennustarkastuspäällikkö
 050 401 4536
jouni.martikainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kari Hirvonen

Kartoittaja
 050 448 9894
kari.hirvonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kirsi Kuronen

Lupavalmistelija
 040 630 0182
kirsi.kuronen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Sari Kettunen

ympäristötarkastaja
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute