Varhaiskasvatus hankkeet pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeet sisältö

Varhaiskasvatuksen hankkeet ja kehittäminen

Hankkeiden avulla kehitetään varhaiskasvatustoimintaa ja edistetään hyvinvointia. Tutustu Liperin varhaiskasvatuksessa käynnissä oleviin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan!

Luonto ja liikunta

Green care

Liperin varhaiskasvatus sai Green Care -tunnuksen käyttöönsä ensimmäisenä kunnallisena varhaiskasvatuksen tuottajana Suomessa. Liperissä on sitouduttu luontokasvatukseen niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Liperin varhaiskasvatuksessa on lähdetty keväällä 2020 mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, joka on valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon!

Henkilöstön täydennyskoulutus ja yhteistyö

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien täydennyskoulutus

Liperin kunta tarjoaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajille laadukasta täydennyskoulutusta yhteistyössä Riveria-ammattioppilaitoksen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa lastenhoitajille oman ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen sekä myös jatkokouluttautumismahdollisuuden.

Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa

Liperin kunnan varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille tarjoamme eripituisia harjoittelujaksoja sekä opinnäytetyön aiheita. Teemme oppilaitosten kanssa myös tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä esimerkiksi hankkeissa.

Yhteistyötä tehdään myös erilaisten yritysten kanssa. Yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana mm. Teknologiaa ekosti ja Kielitaituri -hankkeissa.

 

Päättyneet hankkeet

Laatu, arviointi ja johtaminen

Toteutusaika: 1.6.2022-31.12.2023

Hankkeen tavoitteena oli varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen. Henkilöstölle ja johtajille järjestettiin laatutyön, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta. Hankkeen aikana johtajat laativat pedagogiikan johtamisen- ja arviointisuunnitelman.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lastenhoitajasta sosionomiksi -hanke

Toteutusaika: 1.3.2021–31.12.2023

Karelia ammattikorkeakoulun ja Liperin kunnan yhteisessä hankkeessa lastenhoitajat kouluttautuivat työn ohessa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi.

Digileikistä digipedaan

Toteutusaika: 24.5.2021–31.7.2023

Digileikistä digipedaan -hankkeen tavoitteena oli vanhempien osallisuuden ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen lasten varhaiskasvatuksessa digitaalisesti ja monikanavaisesti. 

Digipedagogiikkaa oppimaan

Toteutusaika: 2021–31.12.2022

Digipedagogiikkaa oppimaan -hankkeen tavoitteena oli teknologisen ajattelukyvyn lisääminen sekä lapsilla, että kasvattajilla. Medialukutaidon lisääminen ja teknologian turvallisen käytön osaaminen kuuluvat olennaisena osana hankkeeseen. Ohjelmoinnin ja robotiikan perusperiaatteiden ymmärtäminen tukee myös teknologiaa käyttävien pedagogisten toimintamallien suunnittelua.

Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä ja Hei, me kaikki liikutaan!

Toteutusaika: 1.5.2020–31.12.2022. 

Hankkeiden avulla lisättiin lasten fyysistä aktiivisuutta osana varhaiskasvatuspäiviä, käynnistettiin ja toteutettiin perheliikuntaa yhteistyössä seurojen kanssa sekä tarjottiin perheille uutena palveluna liikuntaneuvontaa.

Kielitaituri

Toteutusaika: 1.8.2019–31.8.2021

Kielitaituri-hankkeessa edistettiin monilukutaidon kehittymistä monin eri tavoin. Hankkeessa rakennettiin päiväkoteihin ja eskareihin virikkeitä tarjoavia tulevaisuuden kirjastoja sekä laadukkaita ja monipuolisia musiikkitiloja. Tiloissa huomioitiin nykyaikaisen teknologioiden käyttö sekä valaistus- ja ääniympäristöt.

Hankkeessa kokeiltiin erilaisia menetelmiä monilukutaidon kehittämiseksi, kuten kamerakynä-pedagogiikkaa ja Taito-tukaanin monilukutaitovideoita. Ideoihin voi tutustua ja ottaa käyttöön hankkeen omilta sivuilta.

Sanataidesateenvarjo

Toteutusaika: 1.8.2020–31.7.2022

Santaidesateenvarjo oli esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteinen lukutaitoa edistävä ja lukemiseen innostava hanke. Hankkeeseen palkattava lukukoordinaattori järjesti santaidetyöpajoja esiopetusryhmissä ja 1.-2. luokilla. Kaikille esi- ja alkuopettajille järjestettiin ateljeäikkä -koulutus. Esiopetuksen kirjastoja laajennettiin ja opettajien kanssa hankittiin uusia kirjoja. Kirjaston kanssa tehtiin monipuolista yhteistyötä kirjojen hankinnoissa, kirjastovierailuilla ja kirjavinkkauksilla. Hanke järjesti yhteistyössä kulttuuritoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa Liperin ensimmäisen lasten kulttuuriviikon.

Seudullinen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke

Toteutusaika: 2021–31.12.2022

Liperi koordinoi seudullista varhaiskasvatuksen inkluusion ja oppimisen tuen kehittämisen hanketta. Tavoitteena on kehittää pedagogisen tuen käytänteitä seudullisesti sekä kouluttaa henkilöstöä. Mukana hankkeessa on kahdeksan kuntaa: Liperi, Joensuu, Kontiolahti, Polvijärvi, Juuka, Outokumpu, Heinävesi ja Ilomantsi.

Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Tutustu seudulliseen kehittämiseen

Teknologiaa ekosti

Toteutusaika: 2017–2019

Teknologiaa ekosti on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa kehitettiin tulevaisuuden innovatiivisia oppimisympäristöjä. Hankkeen myötä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen luontoperustaiselle toiminnalle myönnettiin Green Care Finlandin Luontovoimaa -laatumerkki.

Tutustu Teknologiaa ekosti -hankkeeseen

Varhaiskasvatuspalveluiden päättyneet hankkeet

Varhaiskasvatuspalveluiden päättyneet hankkeet

Varhaiskasvatuksen hankkeet katso myös nämä

Uutisen lisäys (ylläpito)

Uutisen lisäys (ylläpito) on hetkellisesti pois käytöstä.

Yhteystiedot

Tiina Korhonen

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
tiina.korhonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute