Digihankkeet pääkuva

Navigaatiovalikko

Digihankkeet, sisältö

Varhaiskasvatuksen digihankkeet

Liperin varhaiskasvatuksessa käynnistyi syksyllä 2021 kaksi digipedagogiikkaan liittyvää hanketta. Sivusto päivittyy syksyn kuluessa!

Digipedagokiikkaa oppimaan

Digipedagogiikkaa oppimaan -hankkeen tavoitteena on teknologisen ajattelukyvyn lisääminen sekä lapsilla, että kasvattajilla. Medialukutaidon lisääminen ja teknologian turvallisen käytön osaaminen kuuluu olennaisena osana hankkeeseen.

Ohjelmoinnin ja robotiikan perusperiaatteiden ymmärtäminen tukee myös teknologiaa käyttävien pedagogisten toimintamallien suunnittelua.

Laaja-alainen teknologisen ajattelun kyky ja digitaalisten laitteiden käyttötaito on eri päiväkotiyksiköitä ja perhepäivähoitoa tasa-arvoistava ja tukeva rakenne. Hankkeen aikana kuvataan malli varhaiskasvatuksen teknologiselle oppimisympäristölle, joka tukee teknologiakasvatusta ja sen käyttöä.

Digileikistä digipedaan

Digileikistä digipedaan -hankkeen tavoitteena on vanhempien osallisuuden ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen lasten varhaiskasvatuksessa digitaalisesti ja monikanavaisesti. Hankkeen luomat prosessit dokumentoidaan. Toiminnassa käytettävät sovellukset tehdään asiakaslähtöisesti ja henkilökunta koulutetaan niiden käyttöön.

Hankkeessa kehitetään myös digivastaavien ja opettajien virtuaalisten AR- ja VR-ympäristöjen osaamista, jotta he pystyvät tekemään omia opetussisältöjään. Yksiköt voivat myös käyttää vapaasti toistensa digitaalisia sisältöjä.

Päiväkotien pihoista tehdään digitaalinen ympäristösuunnitelma ja -kartta sekä sähköinen pedagoginen kartta, mikä lisää kasvattajien tietoisuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Perhepäivähoidon digitalisaation kehittäminen ja samalla tasa-arvon kehittäminen eri varhaiskasvatusmuotojen välillä kuuluu myös olennaisena osana hankkeeseen.

Digihankkeiden blogit

Digipedagogin blogi 6.10.2021, sisältö

Digipedagogin blogi 6.10.2021

Yhteystiedot

Henkilökuva

Minna Antikainen

digipedagogi
 050 598 8895
minna.antikainen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Satu Korhonen

digiohjaaja
 050 473 4799
satu.korhonen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute