Perheliikunnan hankkeet pääkuva

Navigaatiovalikko

Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä, sisältö

Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä

Liperin varhaiskasvatuksessa alkoi keväällä 2020 Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä -hanke, joka jatkui vuoden 2021 loppuun asti. Jatkohanke vuonna 2022 oli nimeltään "Hei me kaikki liikutaan!" Aluehallintoviraston Veikkaus-voittovaroista myöntämän valtionavustuksen avulla lisätään lasten fyysistä aktiivisuutta osana varhaiskasvatuspäiviä, järjestetään perheliikuntaa yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa sekä tarjotaan perheille uutena palveluna liikuntaneuvontaa.

Perheliikunta sisältö

 

Perheliikunta

Erillinen perheliikuntahanke on päättynyt. Liperin kunnassa on edelleen tarjolla paljon lapsiperheille sopivia liikuntamuotoja ja -paikkoja.

Lue lisää perheiden liikuntamahdollisuuksista

Perheliikunnan sivun sisältö

Liikuntavälinelainaamot perheille

Varhaiskasvatusyksiköihin on perustettu hankkeen aikana liikuntavälinelainaamot, jotka on tarkoitettu liperiläisten varhaiskasvatusikäisten lasten perheille. Liikuntavälinelainaamot löytyvät seuraavista yksiköistä:

Tutustu liikuntavälinelainaamoiden toimintaan alla olevasta videosta ja tulosta perheliikuntapassi perheen yhteisiä liikuntahetkiä varten!

Lisäksi perheillä on mahdollisuus lainata hankerahalla hankittuja aikuisen ja lapsen fatbike-pyöriä keskitetysti vapaa-aikatoimiston kautta ottamalla yhteyttä Liperin kunnan terveysliikunnan ohjaajaan tai vapaa-aikaohjaajaan (yhteystiedot löydät alempaa tältä sivulta).

Perheiden liikuntaneuvonta

Syksyllä 2020 kaikille liperiläisille varhaiskasvatusikäisten lasten perheille käynnistettiin uutena palveluna maksutonta liikuntaneuvontaa. Palvelu on suunnattu kaikille niille perheille, jotka haluavat lisätä liikkumista omaan arkeen. Käyntien teemat voivat liittyä myös muihin perheen elintapoihin tai arkirytmiin.

Liikuntaneuvontaan voi tulla pienen tai ison kysymyksen kanssa ja jokainen käynti räätälöidään perheen omien tarpeiden mukaisesti.

Perheliikuntaneuvonnan käynnistämisessä on tehty yhteistyötä Neuvokas perheen kanssa. Liikunta ja ravitsemusteemat ovat jatkossa myös isompi osa lapsen vasukeskustelua uudistuneen vasupohjan ansiosta. Lisäksi vasukeskusteluissa hyödynnetään Meidän perhe -digikorttia.

Ajan perheliikuntaneuvontaan voi varata suoraan lapsen vasukeskustelusta tai ottamalla itse yhteyttä kunnan terveysliikunnan ohjaajaan. Teemme perheliikuntaneuvonnan osalta yhteistyötä myös Siun soten lastenneuvolan ja varhaisen tuen sosiaalityön kanssa.

Perusta terveelle ja liikunnalliselle elämäntavalle luodaan jo lapsuudessa 

Liikunta tukee kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä, mutta silti vain pieni osa alle kouluikäisistä lapsista on fyysisesti riittävän aktiivinen. Liperin varhaiskasvatuksessa lasten liikkumista on edistetty monilla toimilla viimevuosien aikana. Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä -hankkeen tavoitteena on jatkaa tätä hyvin alkanutta kehittämistyötä.

Liperin varhaiskasvatuksessa on lähdetty keväällä 2020 mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, joka on valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma.

Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon!

Määrällisenä tavoitteena on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapselle vähintään kaksi tuntia liikkumista päivässä. Tämä kattaa noin ⅔ suositusten mukaisesta päivittäisestä liikkumisesta.

Ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille konkreettisia vinkkejä lasten liikkumisen lisäämiseen ja työkaluja oman työn kehittämiseen. Pitkäjänteinen kehittämistyö tukee osaltaan varhaiskasvatusyksiköiden liikuntamyönteisen toimintakulttuurin syntymistä.

Miten hanketta on toteutettu Liperissä?

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman yksi kehittämisen työkalu on Nykytilan arviointi, joka toteutetaan Liperissä joka kevät. Arvioinnin pohjalta jokainen yksikkö sopii omat Pienet askeleet -tavoitteet. Yksi pieni tavoite kerrallaan edistetään lasten liikkumista ja liikunnallisen toimintakulttuurin syntymistä.

Pienet askeleet -tavoitteita arvioidaan säännöllisestä ja uusia Pienet askeleet -tavoitteita laaditaan, kun edellinen on saatu päätökseen. Kehittämistyötä tukee syksyllä 2021 käynnistyneet henkilöstön yhteiset liikuntakasvatuksen suunnittelupalaverit.

Vuoden 2021 aikana on otettu käyttöön lasten motoristen taitojen havainnoinnissa yhteinen Skidireili-työväline. Työvälineen käyttöä on harjoiteltu yhdessä Karelian ammattikorkeakoulun fysioterapeutti- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. Jokaisen ryhmän liikunnan vuosisuunnitelmat rakennetaan lasten motoristen taitojen havainnointien ja vasukeskustelujen pohjalta.

Koska Liperissä halutaan saada tulevaisuudessa lasten mielipiteet entistä paremmin kuuluviin liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa, on otettu käyttöön Mitä pidät päiväkodista -peli. Kaikkien ryhmien liikuntasuunnitelmaan sisältyy automaattisesti ohjattu ulkoliikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa ympäri vuoden.

Henkilökunnalle on järjestetty hankkeen aikana koulutusta lasten motorisista taidoista sekä päiväkotien pihojen ja lähiympäristön hyödyntämisestä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa yhteistyössä Pokalin ja Niilo Mäki Instituutin kanssa.

Hankkeen kanssa yhteistyötä tekevien seurojen edustajia osallistui myös mukaan koulutukseen. Vuoden 2021 aikana hankkeessa tarjottiin koulutus myös varhaiskasvatuksen tukitiimin luontoperustaisen toiminnan edelleen vahvistamiseksi osana yhtenä tehostetun ja erityisen tuen tukimuotona.

Lasten omaehtoisen liikkumisen ja ohjatun liikunnan rikastuttamiseksi yksiköihin on hankittu hankkeen aikana lisää liikuntavälineitä sekä potku- ja polkupyöriä sekä lumikenkiä. Myös teknologiaa on hyödynnetty lasten liikkumiseen innostamiseksi vuoden 2021 aikana yhteistyössä Robotti-yhdistyksen kanssa.

Yhteystiedot

Henkilökuva

Mira Kostamo

terveysliikunnanohjaaja
 040 582 6726
mira.kostamo@edu.liperi.fi
Koivutie 4, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute