Työllistämisen kuntalisä pääkuva

Navigaatiovalikko

Työllistämisen kuntalisä sisältö

Työllistämisen kuntalisä

Voit hakea rahallista tukea liperiläisen työttömän palkkakustannuksiin.

Työllistämisen kuntalisä on palkkio Liperin kunnan työllisyyspalvelujen asiakkaana olevan työttömän henkilön työllistämisestä.

Työnantaja voi käyttää palkkion esim. henkilöstökoulutukseen, työturvallisuuden tai työhyvinvoinnin edistämiseen tai työvaate- ja välinehankintoihin. Palkkiota voidaan myöntää tietyin edellytyksin myös työllistettävän henkilön palkkauskuluihin edellyttäen, että myönnettävä kuntalisä ei vaikuta mahdolliseen palkkatuen myöntöön tai maksatuksiin.

Palkkio voidaan myöntää kaikkien toimialojen työnantajille.

Yksityishenkilöille palkkiota ei myönnetä. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkio on de minimis-tukea. Tarkemmat ehdot määritellään kuntalisän myöntöpäätöksessä. Työllistämisen kuntalisä myönnetään kuluvan vuoden määrärahojen puitteissa ja hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Normaalipalkkio 350 euroa/ työkuukausi

Kohderyhmä: kaikki Liperin kunnan työllisyyspalveluiden asiakkaina olevat työttömät työnhakijat

Edellyttää työsopimukselta:

 • työaika vähintään 20 h/viikko, voimassa määräaikaisesti tai toistaiseksi
 • työsopimus vähintään yhdelle kuukaudelle
 • palkkaus vähintään alan työehtosopimuksen mukainen tai jos sellaista ei ole, muu palkansaajan työssäoloehdon täyttävä palkkaus (vuonna 2023: 100 %:n työajalla vähintään 1 331 €/kk)

Peruspalkkion myöntö, kesto ja yhteissumma määrittyvät työntekijän työssäoloehdon täyttymisen perusteella. Tapauksesta riippuen myönnön enimmäisaika on kuudesta kahdeksaan kuukautta.

Korotettu palkkio 500 euroa/ työkuukausi

Kohderyhmä:

 1. 55 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat työttömät työnhakijat
 2. alle 25-vuotiaat työttömät nuoret
 3. vähintään 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat
 4. jos työllistettävän sairaus tai vamma haittaa työllistymistä olennaisesti (edellyttää lääkärintodistusta)

Edellyttää työsopimukselta:

 • työaika vähintään 32 h/ viikko, voimassa määräaikaisesti tai toistaiseksi
 • työsopimus vähintään yhdelle kuukaudelle
 • palkkaus vähintään alan työehtosopimuksen mukainen tai jos jos sellaista ei ole, muu palkansaajan työssäoloehdon täyttävä palkkaus (vuonna 2023: 100 %:n työajalla vähintään 1 331 €/kk)

Korotetun palkkion myöntö, kesto ja yhteissumma määrittyvät työntekijän työssäoloehdon täyttymisen perusteella. Tapauksesta riippuen myönnön enimmäisaika on kuudesta kahdeksaan kuukautta.

Hakeminen

Palkkiohakemus on jätettävä ennen työsuhteen alkua, vähintään 2 viikkoa ennen suunniteltua työn aloittamista.

 1. Tulosta tästä ohjeet hakijalle ja tutustu hakuohjeisiin ja hakurajoituksiin.
 2. Tulosta tästä hakulomake. Suostumuslomake tietojenvaihtoon tulostuu samalla.
 3. Varmista, että työntekijä, jolle haet kuntalisää, on Liperin kunnan työllisyyspalvelujen asiakas. Ohje tähän on tarkistuslistassa.
 4. Kokoa hakemuksen täyttämisessä tarvitsemasi tiedot ja liitteet tarkistuslistan ohjeiden mukaan.
 5. Kysy tarvittaessa lisätietoja. (Katso yhteystiedot sivun lopusta)
 6. Täytä hakemus ja toimita se sähköisesti duunitalo@liperi.fi tai osoitteeseen Liperin kunnan työllisyyspalvelut/Duunitalo Linkki, Ylämyllyntie 62 B, 80400 Ylämylly.

Tarkennuksia

Yksi työnantaja voi saada vuodessa kuntalisäpalkkioita enintään viiden eri henkilön työsuhteiden perusteella.

Kuntalisää maksetaan niiltä päiviltä, joilta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa.

Palkkatuki valtion varoista on ensisijainen tuki kuntalisään nähden eikä kuntalisällä voi korvata palkkatukea. Kuntalisän myöntäminen ei kuitenkaan edellytä työllistettävän henkilön palkkatukioikeutta. 

Palkkiota ei myönnetä:

 • jos työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuutta tai velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja
 • jos työ on provisiopalkkainen ilman työssäoloehtoa täyttävää kiinteää aikapalkkausta
 • jos työsuhde on vuokratyö
 • työnvaihtotilanteissa, joissa työntekijä irtisanoutuu entisestä työstä vaihtaakseen uuteen työhön
 • opiskelijan tai saman hakijatyönantajan irtisanoman tai lomauttaman työntekijän takaisin töihin kutsumisen perusteella
 • valtiolle, kunnille tai kuntien osaomistamille konserniyhtiöille
 • yksityishenkilöille

Työnantajan tulee ottaa yhteyttä Liperin kunnan työllisyyspalveluihin ja palkkiohakemus on jätettävä ennen työsuhteen alkua sähköpostilla tai kirjeenä, vähintään 2 viikkoa ennen suunniteltua työn aloittamista. 

Tuen voi laskuttaa 1-3 kuukauden jaksoissa, mutta kuitenkin viimeistään kolme kuukautta tukijakson päättymisestä.

Etsitkö sopivaa työntekijää esiteltäväksi työpaikkaan? Lähetä työpaikkatiedot viestillä duunitalo@liperi.fi ja kerro myös kiinnostuksestasi kuntalisään. Työllisyyspalveluista otetaan yhteyttä työnantajan yhteyshenkilöön.

Tarvitsetko apua yrityksen henkilöstöön, rekrytointiprosessiin ja henkilöstön osaamiseen liittyvissä asioissa? Ota yhteyttä sami.kuikka@liperi.fi, p. 050 469 1391.

Työllistämisen kuntalisä katso myös nämä

Katso myös nämä

Yhteystiedot

Tuija Naumanen

Toimistosihteeri
 050 528 3554
tuija.naumanen@liperi.fi
Ylämyllyntie 62B, 80400 Ylämylly

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute