Vireillä olevat kaavat pääkuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavat sisältö

Vireillä olevat kaavat

Täältä näet kaikki Liperin kunnassa parhaillaan vireillä olevat kaavatyöt ja niiden kaavoitusvaiheen.

Kaavojen laadintaan voit osallistua lähettämällä palautetta tai kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen maankaytto@liperi.fi

Kaavoitusasioista vastaa kaavoituspäällikkö. 

Maakuntakaava 2040

Maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on hyväksytty Maakuntavaltuustossa 7.9.2020. Kyseessä on koko Pohjois-Karjalan maakunnan kattava vaihemaakuntakaava, jonka teemoina ovat turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö. 

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus määräsi 23.11.2020 maakuntakaavan tulemaan voimaan. Kaavasta on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen, mutta maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan maakuntahallitus voi määrätä kaavan tulemaan voimaan valituksesta huolimatta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Honkalammen osayleiskaava

Honkalammen osayleiskaava

Kaavahankkeen tavoitteena on tarkastella mm. taajama-alueen laajentumissuuntia, alueen liikenneverkostoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia ja myös Honkalammen rantarakentamista. Luonnosvaiheen asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.4. - 21.5.2021 välisen ajan. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet ovat valmistelussa ja ne käsitellään elinympäristölautakunnassa syksyn aikana.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kononovinharjun osayleiskaava

Kononovinharjun osayleiskaava

Ylämyllyn Jyrinkylälle Kononovinharjun alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,0 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen ja tarvittaessa palveluiden rakentaminen alueelle. Liperin valtuusto on hyväksynyt osayleiskaavaehdotuksen 26.4.2021 § 22. Ehdotuksesta on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, kaava ei ole lainvoimainen.

Tutustu Kononovinharjun alueeseen virtuaalisesti alla olevalla videolla!

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kononovinharjun asemakaava

  Kononovinharjun asemakaava

  Ylämyllyn Jyrinkylälle Kononovinharjun alueelle on vireillä asemakaavan muutos ja laajennus. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,0 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen ja tarvittaessa palveluiden rakentaminen alueelle. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 21.1. - 21.2.2021 välisen ajan. Asemakaava etenee hyväksymisvaiheeseen sen jälkeen, kun osayleiskaava on saanut lainvoiman. Osayleiskaavasta on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Lehtorannan asemakaava sisältö

  Lehtorannan asemakaava

  (Ylämyllyn asemakaavan muutos ja laajennus)

  Uuden Lautasuo-Lehtorannan asuinalueen laajentaminen peltoalueille Pyhäselän rannan suuntaan. Kaavamuutosalueelle on suunniteltu 21 pientalotonttia.

  Kaavahanke on toistaiseksi keskeytetty.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Leinosen lammen osayleiskaava sisältö

  Leinosen lammen osayleiskaava

  Tavoitteena on osoittaa alue pientaloasumista ja virkistyskäyttöä varten.

  Kaavoituksesta on tehty aloittamispäätös. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.1.- 9.2.2020.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaava sisältö

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaava

  Tavoitteena on kaavoittaa Polvijärventien itäpuolista aluetta sekä Välikankaan aluetta teollisuus- ja yritystoiminnan tarpeisiin.

  Mahdolliset kaavaluonnoksia koskevat mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 13.4.2020 mennessä osoitteeseen: Varolantie 3, 83100 Liperi tai sähköpostilla maankaytto@liperi.fi.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Myllyn alueen ja lähiympäristön osayleiskaava

  Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Myllyn alueen ja lähiympäristön osayleiskaava

  Liperin kunnanhallitus on päättänyt 20.9.2021 § 211 kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Kaavamuutoksen laatijaksi on hyväksytty FCG Consulting Group Oy.

  Osayleiskaavamuutoksella tutkitaan kiinteistöjen 426-405-32-67, 426-405-32-62 ja 426-405-32-6 maankäytölliset muutostarpeet alueella, joka rajoittuu Heinävedentiehen, Simananniementiehen ja Kirkkolahteen. Osayleiskaavamuutos mahdollistaa alueen toimintojen laaja-alaistamisen. Asemakaavamuutos edellyttää osayleiskaavan muuttamista. Osayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutteisena.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 62 § ja MRL 63 §:n mukaisesti nähtävillä 23.09.-22.10.2021 Liperin kunnan ilmoitustaululla, Varolantie 3, Liperi.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 22.10.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen Liperin kunta, Kunnanhallitus, Varolantie 3, 83100 LIPERI tai sähköpostilla kirjaamo@liperi.fi

  Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi

  Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

  Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

  Liperin kunnanhallitus on päättänyt 20.9.2021 § 212 asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Kaavamuutoksen laatijaksi on hyväksytty FCG Consulting Group Oy.

  Asemakaavamuutoksella tutkitaan kiinteistön 426-405-32-67 muuttaminen teollisuusalueesta mm. asumisen sallivaksi alueeksi huomioiden alueella olevat suojelulliset kohteet. Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 62 § ja MRL 63 §:n mukaisesti nähtävillä 23.09.-22.10.2021 Liperin kunnan ilmoitustaululla, Varolantie 3, Liperi.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 22.10.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen Liperin kunta, Kunnanhallitus, Varolantie 3, 83100 LIPERI tai sähköpostilla kirjaamo@liperi.fi

  Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi

  Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Vireillä olevat kaavat katso myös nämä

  Uutisen lisäys (ylläpito)

  angle-left Kesän poikkeukset aukioloaikoihin

  Kesän poikkeukset aukioloaikoihin

  Liperin kunnanvirasto ja kunnan asiakaspalvelupiste ovat suljettuna 5.–30.7.2021. Katso muut kesän poikkeukset aukioloaikoihin tiedotteestamme!

  Hallinto

  Kunnanviraston aulassa (Varolantie 3) on nähtävissä kunnan virallinen ilmoitustaulu sekä kaava-aineistot myös heinäkuussa viraston ollessa muuten kiinni. Kunnan puhelinvaihde 013 686 511 vastaa arkisin klo 8–16.

  Liperin kunnanviraston ollessa suljettuna asiointi kirjaamoon sähköisesti kirjaamo@liperi.fi, puhelimitse 040 630 0763, tai postitse osoitteella: Liperin kunta/Kirjaamo, PL 20, 83101 Liperi.

  Elinympäristöpalvelut

  Elinympäristöpalveluissa on puhelimitse tavoitettavissa heinäkuussa:

  • tekninen johtaja (2.7. asti) p. 050 467 3533
  • vesihuoltopäällikkö (1.–15.7.) p. 0400 279 991
  • isännöitsijä p. 040 661 3634

  Rakennusvalvonnan katselmukset

  • valvontainsinööri p. 0400 428 653
  • kartoittaja p. 050 448 9894

  Rakennuspaikkojen merkitsemisestä sovittava hyvissä ajoin!

  Vikailmoitukset

  Päivystyksen hälytysnumero koskien vesi-, viemäri ja kiinteistönhoitoasioita on 0400 575 447.

  Varhaiskasvatuspalvelut

  Puolivälin, Paloaukean, Lautasuon ja Viinijärven päiväkodit ovat auki koko kesän. Taikametsän päiväkoti on suljettuna remontin vuoksi 25.6.–1.8.2021.

  Esiopetus alkaa 11.8.2021. Esiopetusta on Liperin kirkonkylällä Penttilässä, Viinijärvellä ja Salokylässä koulujen tiloissa sekä Jyrin koululla samassa rakennuksessa 1- ja 2-luokkalaisten kanssa.

  Taikametsän, Lautasuon ja Puolivälin päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta. Puolivälin päiväkodilla vuoroesiopetusta on aamu- ja iltapäiväryhmissä. Jyrin ja Viinijärven esiopetusyksiköissä toimii joustava esi- ja alkuopetus yhdessä perusopetuksen kanssa.

  Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ehtii vielä ilmoittautua!

  Paloaukean, Viinijärven ja Lautasuon päiväkodeissa järjestetään kaksivuotisen esiopetuskokeilun mukaista toimintaa.

  Maksuton varhaiskasvatus (20 h/vko) 1.8.2021 alkaen liperiläisille vuonna 2016 syntyneille, kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, jotka eivät kuulu kaksivuotisen esiopetuskokeilun kokeiluryhmään. Paikoista voi olla yhteydessä Hanna Ruotsalaiseen, p. 0400 428 397.

  Varhaiskasvatuksen vastaavien päivystyspuhelin on 040 766 0950.

  Perusopetus

  Koulut alkavat keskiviikkona 11.8.2021. Syysloma on viikolla 42 (18.–22.10.)  ja syyslukukausi päättyy keskiviikkona  22.12.2021.

  Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2022, talviloma on viikolla 10  (7.–11.3.2022).

  Hakuaika koululaisten iltapäivätoimintaan on päättynyt, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella koulujen rehtoreilta. Valintapäätöksiä tehtäessä etusijalla ovat  ensimmäisen luokan ja erityisen  tuen oppilaat.

  Maksullisten koulukuljetusten järjestäminen uudistuu seuraavalle lukuvuodelle. Ellei reitillä kulje avointa joukkoliikennettä, voidaan selvittää kuljetuksen järjestämistä kunnan tilausliikenteessä. Jos kuljetuksen tarve on lukukauden alusta, tulee siihen hakea 15.7. mennessä, katso www.liperi.fi/maksullinen-koulukuljetus.

  Kun lukuvuoden kuljetussuunnittelu on valmiina, asiasta ilmoitetaan kunnan nettisivuilla ja Wilman kautta. Kuljetusten aikataulut löytyvät kouluun.fi-palvelusta. Lisätietoa kouluun.fi-palvelun käytöstä on tulossa elokuussa.

  Maaseutupalvelut

  Tehtaantie 8, 80400 Ylämylly

  • Toimisto suljettuna 5.–18.7.2021.
  • Avoinna ajanvarauksella 19.7.–1.8., p. 040 748 5310. Muutoin avoinna arkisin klo 9–15.

  Lomituspalvelut

  Jäkäläpolku 2 A 2, 80400 Ylämylly

  • Avoinna arkisin klo 9–15, lomitus@liperi.fi
  • Asiakaspalvelun puhelinaika arkisin klo 12–15, p. 040 630 5899 tai p. 040 167 9100.
  • Lomituspäällikkö (päätöksenteko, neuvonta ja laskutus), p. 040 105 4040.

  Vapaa-aikapalvelut

  SUVI SOI LIPERISSÄ -KONSERTIT

  • pe 9.7. klo 18:00 Penttilä-salissa Mathias Sandberg Trio, Koulukuja 1
  • ti 13.7. klo 18:00 Liperin kirkossa Välke – Varjosta valoon, Duo Lux, Tutjuntie 1
  • ti 20.7. klo 18:00 Penttilä-salissa Sodanjälkeisen kuplettilaulun konsertti Jukka Romu ja Arto Tarkkonen, Koulukuja 1
  • to 22.7. klo 18:00 Viinijärven Valistustalolla Sodanjälkeisen kuplettilaulun konsertti Jukka Romu ja Arto Tarkkonen, Viinijärventie 51
  • to 29.7. klo 18:00 Liperin kirkossa Let it be 51 vuotta, Akateeminen saksofonikvartetti, Tutjuntie 1

  Konsertteihin vapaa pääsy, ohjelma 10 €

  KESÄN JUMPAT

  • Ti 1.6.–27.7. Ulkotreeni senioreille Ylämyllyn monitoimitalon viereisellä hiekkakentällä, Viljatie 1, klo 10–10:45
  • Ti 1.6.–13.7. Ulkotreeni Käsämässä Liprakan ympäristössä, Silmutie 11, klo 16:30–17:15
  • To 3.6.–24.6. Porrastreeni Pärnävaaran portaissa, Pärnävaarantie 32, klo 16:45–17:15 aloittelijat ja klo 17:30–18 konkarit. Porrastreeni Pärnävaaralla jatkuu to 1.–15.7. yhteinen ryhmä kaikentasoisille klo 16:45–17:30.

  Osallistumismaksu 2 €/kerta. Ilmoittaudu ennakkoon!

  Tarkemmat tiedot www.liperi.fi/ohjattu-liikunta tai terveysliikunnanohjaaja Mira Kostamo, p. 040 582 6726.

  PIHATREENIT

  Ke 12.5.–30.6. klo 17:30–18:30 Ylämyllyn seurakuntatalon pihalla, Katajakuja 1.
  Pihatreeni jatkuvat 4.–28.8. samaan kellonaikaan.

  Pihatreeneissä ei osallistumismaksua tai ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja: Mira Kostamo, p. 040 582 6727 tai Minna Turunen, p. 040 522 2291.

  UIMAHALLI JA KUNTOSALI LIPRAKKA

  Silmutie 11, Käsämä

  www.liperi.fi/uimahalli

  Liprakan huoltokatkon aikana 25.6.–9.8. uimahalli ja kuntosali suljettu.

  Elokuu, ti 10.8. – su 29.8.:

  • ma-pe klo 14–18
  • la-su suljettu

  KUNTOSALIT

  Kesän yleisövuorot:

  Jyrin kuntosali (Patteristontie 12b)

  • ti ja pe klo 16–20
  • ke miesten vuoro klo 16–18, naisten vuoro klo 18–20.

  Viinijärven kuntosali (Kirkkotie 4)

  • ma ja to klo 16–19

  NUORISOTYÖN KESÄ

  Riemua rannoilla

  Tiistaisin Liperin nuorisotyö rantautuu uimarannoille ympäri Liperiä. Mukana muun muassa sup-lautoja, pelejä, vesileluja ja muuta puuhaa rantapäivien piristykseksi. Rantapäivillä säävaraus. Ei uimavalvontaa!

  Action-keskiviikot

  Keskiviikkoihin mahtuu jos jonkinlaisia retkipäiviä, liikuntaa, taidetta sekä kulttuuria, jokaiselle jotakin. Osaan tapahtumista vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään edeltävään sunnuntai-iltaan mennessä osoitteessa bit.ly/liperinactionkeskiviikot.  

  Talo-torstait vietetään nuorisotaloilla, lähimaastoissa tai vaikka nuotion äärellä. Talo-torstaihin mahtuu teemoja, toimintaa ja elämyksiä.

  Nuorten mediapajat

  Kesän aikana voit osallistua myös nuorten mediaprojektiin! Erillistä ilmoittautumista ei tarvita, eikä omaa välineistöä tarvita. Mediaprojektissa nuoret pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia mediatuotoksia, kuten esimerkiksi valokuvia tai videoita.

  Mediaprojektiin voit osallistua lähettämällä kuvan sähköisen lomakkeen kautta: bit.ly/Mediaprojekti2021

  Lisätietoja mediapajoista: Sanna Härkönen, p. 050 4723 209, sanna.harkonen@edu.liperi.fi

  Vielä ehdit esittää toiveita kesätekemiselle! Ota rohkeasti yhteyttä Liperin nuorisotyön väkeen ja kerro ideasi ja toiveesi kesään. Kaikki Liperin nuorisotyön tarjoama toiminta on maksutonta.

  Tarkemmat tiedot löydät:

  Yrittäjien palvelut

  Liperin kunnan elinkeinoyhtiö Lipertek palvelee yrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia myös kesällä.

  Ajantasaiset tiedot löydät Lipertekin verkkosivuilta www.lipertek.fi.

  //Uutista päivitetty 28.7.2021, korjattu muuttunut Liprakan aukeamispäivä.// 

  Syreenin kukkia lähikuvassa

  Yhteystiedot

  Saija Kärkkäinen

  kaavoituspäällikkö
   0400 125 152
  saija.karkkainen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Altti Lukkari

  kaavasuunnittelija
   050 351 9293
  altti.lukkari@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Marja-Liisa Piironen

  Maankäyttösihteeri
   040 630 0944
  marja-liisa.piironen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Kari Hirvonen

  Kartoittaja
   050 448 9894
  kari.hirvonen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  SOME painikkeet

   

  Sivu arviointi ja palaute