Vireillä olevat kaavat pääkuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavat sisältö

Vireillä olevat kaavat

Täältä näet kaikki Liperin kunnassa parhaillaan vireillä olevat kaavatyöt ja niiden kaavoitusvaiheen.

Kaavojen laadintaan voit osallistua lähettämällä palautetta tai kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen maankaytto@liperi.fi

Kaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä tai tarpeista voit ottaa yhteyttä myös suoraan maankäyttöpäällikköön.

Toistaiseksi kaavoitusasioista vastaa tekninen johtaja. 

Maakuntakaava 2040

Maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus päätti 18.5.2020 käynnistää Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040, 1. vaiheen ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksen nähtäville. Kyseessä on koko Pohjois-Karjalan maakunnan kattava vaihemaakuntakaava, jonka teemoina ovat turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Honkalammen osayleiskaava

Honkalammen osayleiskaava

Kaavahankkeen tavoitteena on tarkastella mm. taajama-alueen laajentumissuuntia, alueen liikenneverkostoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia ja myös Honkalammen rantarakentamista.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kononovinharjun asema- ja osayleiskaava

Kononovinharjun asema- ja osayleiskaava

Ylämyllyn Jyrinkylälle Kononovinharjun alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,0 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen ja tarvittaessa palveluiden rakentaminen alueelle. Osayleiskaavamuutoksen kanssa yhtäaikaisesti viedään eteenpäin alueen asemakaavan laadintaa.

Tutustu suunnitelmaan alla olevasta videosta:

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Lehtorannan asemakaava sisältö

  Lehtorannan asemakaava

  (Ylämyllyn asemakaavan muutos ja laajennus)

  Uuden Lautasuo-Lehtorannan asuinalueen laajentaminen peltoalueille Pyhäselän rannan suuntaan. Kaavamuutosalueelle on suunniteltu 21 pientalotonttia.

  Kaavahanke on toistaiseksi keskeytetty.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Leinosen lammen osayleiskaava sisältö

  Leinosen lammen osayleiskaava

  Tavoitteena on osoittaa alue pientaloasumista ja virkistyskäyttöä varten.

  Kaavoituksesta on tehty aloittamispäätös. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.1.- 9.2.2020.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Nuottilammen osayleiskaavan muutos

  Nuottilammen osayleiskaavan muutos 

  Kaavoitettava alue sijoittuu Ylämyllylle, Nuottilammen eteläpään itäpuolelle. Suunnittelualue on n. 8 ha. Osayleiskaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on kaavoittaa suunnittelualue pääasiassa asumisen tarpeisiin. Osayleiskaava on pohjana samanaikaisesti laadittavalle asemakaavalle. Osayleiskaavan ehdotusvaihe asetetaan nähtäville 17.9. - 18.10.2020 väliseksi ajaksi. Mahdolliset kaavaehdotusta koskevat mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 18.10.2020 mennessä osoitteeseen: Varolantie 3, 83100 Liperi tai sähköpostilla maankaytto@liperi.fi.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Nuottilammen asemakaavan muutos ja laajennus

  Nuottilammen asemakaavan muutos ja laajennus

  Kaavoitettavalle alueelle on samanaikaisesti laadittavana osayleiskaavan muutos. Suunnittelualue on n. 8 ha.

  Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa asuinpientalojen- ja erillispientalojen korttelialueita, lähivirkistysalueita sekä suojaviheralue. Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus asetetaan nähtäville 17.9. - 18.10.2020 väliseksi ajaksi. Mahdolliset kaavaehdotusta koskevat mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 18.10.2020 mennessä osoitteeseen: Varolantie 3, 83100 Liperi tai sähköpostilla maankaytto@liperi.fi.

   

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Vaivionsalon II ranta-asemakaavan muutos, sisältö

  Vaivionsalon II ranta-asemakaavan muutos

  Kunnanhallituksen päätöksen 22.6.2020 § 99 mukaisesti kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma  sekä luonnosvaiheen aineisto ovat nähtävillä samanaikaisesti 25.6. - 9.8.2020 välisen ajan. Mielipiteet voi lähettää sähköpostilla maankaytto@liperi.fi tai tavallisena kirjeenä osoitteella Liperin kunta / Maankäyttö, Varolantie 3 83100 Liperi. 

   

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaava sisältö

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaava

  Tavoitteena on kaavoittaa Polvijärventien itäpuolista aluetta sekä Välikankaan aluetta teollisuus- ja yritystoiminnan tarpeisiin.

  Mahdolliset kaavaluonnoksia koskevat mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 13.4.2020 mennessä osoitteeseen: Varolantie 3, 83100 Liperi tai sähköpostilla maankaytto@liperi.fi.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Vireillä olevat kaavat katso myös nämä

  Yhteystiedot

  Marja-Liisa Piironen

  Maankäyttösihteeri
   040 630 0944
  marja-liisa.piironen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Lassi Vornanen

  Kartoittaja
   050 448 9894
  lassi.vornanen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  SOME painikkeet

   

  Sivu arviointi ja palaute