Vireillä olevat kaavat pääkuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavat sisältö

Vireillä olevat kaavat

Täältä näet kaikki Liperin kunnassa parhaillaan vireillä olevat kaavatyöt ja niiden kaavoitusvaiheen.

Kaavojen laadintaan voit osallistua lähettämällä palautetta tai kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen maankaytto@liperi.fi

Kaavoitusasioista vastaa kaavoituspäällikkö. Vireillä olevat kaavat on listattu aakkosjärjestyksen mukaan.

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Liperin uusi lämpövoimala

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus kortteli 46, Liperin uusi lämpövoimala

Asemakaavamuutos on aloitettu Liperin kunnan tarpeesta osoittaa kirkonkylän alueelle kaukolämpövoimalan uusi sijainti. Kaava-alueelle tavoitellaan mahdollisimman laaja-alaista käyttötarkoitusta ja oma tontti alueelliselle lämpövoimalalle. Liperin kunnanhallitus on päätöksellään 9.1.2023 § 5 päättänyt aloittaa asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden kaukolämpölaitoksen rakentamisen.

Asemakaavan ehdotus asetetaan maankäyttö ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville 18.10.-19.11.2023 väliseksi ajaksi.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Tarkemmat tiedot ja aineisto löytyvät ehdotusvaihe -osiosta.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

Asemakaavamuutoksella tutkitaan kiinteistön 426-405-32-67 muuttaminen teollisuusalueesta mm. asumisen sallivaksi alueeksi huomioiden alueella olevat suojelulliset kohteet. Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Asemakaavan muutosluonnos on MRL 62 § ja MRL 30 §:n mukaisesti ollut nähtävillä 30.03.-29.04.2022. Muutosehdotus on ollut MRL 65§:n ja MRA 26§:n mukaisesti nähtävillä 18.8. - 18.9.2022.

Liperin kunta asettaa MRL 65§:n ja MRA 27§:n mukaisesti asemakaavan muutosehdotus 2. uudelleen nähtäville 1.2. - 6.3.2023 väliseksi ajaksi. Päivitetty aineisto on katsottavissa Ehdotusvaihe 2. kohdassa.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Tarkemmat tiedot ja aineisto löytyvät Ehdostusvaihe -osiosta.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava, sisältö

  Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

  Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus tulevat nähtäville 12.4.-31.5.2023 väliseksi ajaksi. Aineisto löytyy kohdasta Luonnosvaihe. Hankkeeseen liittyvä yleisötilaisuus järjestetään Penttilä -salissa (Koulukuja 1, Liperi) tiistaina 2.5.2023 klo 17.00 alkaen. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus, jonka linkki julkaistaan kunnan ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla lähempänä tilaisuutta.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Leinosen lammen osayleiskaava sisältö

  Leinosen lammen osayleiskaava

  Tavoitteena on osoittaa alue pientaloasumista ja virkistyskäyttöä varten.

  Kaavoituksesta on tehty aloittamispäätös. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.1.- 9.2.2020.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-alue (ent. 2. vaihe)

  Maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-alue

  Maakuntakaavan ehdotusvaihe on nähtävillä 4.9. - 6.10.2023. Aineistot löytyvät sivulta Kuulutukset ja ilmoitukset sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilta.

   

  Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Pyhäselän-Telmonselän rantaosayleiskaavan muutos, sisältö

  Pyhäselän-Telmonselän rantaosayleiskaavan muutos

  Liperin kunnanhallitus päätti 3.10.2022 § 184 käynnistää Pyhäselkä-Telmonselkä rantaosayleiskaavan muutoksen. Kaavamuutoshakemuksia oli toimitettu kuntaan kolme kappaletta. Siinä vaiheessa selvitettiin onko alueella myös muita muutostarpeita. Kohteita löytyi kaikkiaan 14 kpl. Nyt valmistunut  kaavaluonnos perustuu mm. kaavassa olevien virheiden korjaamiseen. Rantaosayleiskaavan luonnosvaihe asetetaan nähtäville 27.9. - 27.10.2023 väliseksi ajaksi. Aineisto on katsottavissa kohdassa 2. Luonnosvaihe.

  Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 27.10.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@liperi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Liperin kunta, Kunnanhallitus, Varolantie 3, 83100 Liperi.

  Lisätietoja kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti p. 0400 125 152 tai etunimi.sukunimi@liperi.fi

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen 2 vaihe, sisältö

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen 2. vaihe

  Keväällä 2021 luonnosvaiheessa nähtävillä olleen Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 2 vaihe on edennyt ehdotusvaiheeseen.

  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 215 ja 223 ja laajennus tiloja 426-405-75-22, 426-405-75-28, 426-405-75-30, 426-405-75-105, 426-405-75-116, 426-405-243-2, 426-405-878-79 ja 426-895-0000-502.

  Kaavaehdotus on nähtävillä 21.9. - 21.10.2022 välisen ajan Liperin kunnan virastolla osoitteessa Varolantie 3, Liperi sekä kunnan nettisivuilla www.liperi.fi/vireilla-olevat-kaavat.

  Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 21.10.2022 klo 15.00 mennessä. 

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Vireillä olevat kaavat katso myös nämä

  Yhteystiedot

  Henkilökuva.

  Jukka Haltilahti

  Kaavoituspäällikkö
   0400 125 152
  jukka.haltilahti@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Marja-Liisa Piironen

  Maankäyttösihteeri
   040 630 0944
  marja-liisa.piironen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Kari Hirvonen

  Kartoittaja
   050 448 9894
  kari.hirvonen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  SOME painikkeet

   

  Sivu arviointi ja palaute