Vireillä olevat kaavat pääkuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavat sisältö

Vireillä olevat kaavat

Täältä näet kaikki Liperin kunnassa parhaillaan vireillä olevat kaavatyöt ja niiden kaavoitusvaiheen.

Kaavojen laadintaan voit osallistua lähettämällä palautetta tai kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen maankaytto@liperi.fi

Kaavoitusasioista vastaa kaavoituspäällikkö. Vireillä olevat kaavat on listattu aakkosjärjestyksen mukaan.

Honkalammen osayleiskaava

Honkalammen osayleiskaava

Kaavahankkeen tavoitteena on tarkastella mm. taajama-alueen laajentumissuuntia, alueen liikenneverkostoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia ja myös Honkalammen rantarakentamista. Ehdotusvaiheen asiakirjat ovat olleet nähtävillä 20.4. - 20.5.2022 välisen ajan. Valtuuston on kokouksessaan 29.8.2022 § 37 hyväksynyt osayleiskaavan.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Myllyn alueen ja lähiympäristön osayleiskaava

  Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Myllyn alueen ja lähiympäristön osayleiskaava

   

  Osayleiskaavamuutoksella tutkitaan kiinteistöjen 426-405-32-67, 426-405-32-62 ja 426-405-32-6 maankäytölliset muutostarpeet alueella, joka rajoittuu Heinävedentiehen, Simananniementiehen ja Kirkkolahteen. Osayleiskaavamuutos mahdollistaa alueen toimintojen laaja-alaistamisen. Asemakaavamuutos edellyttää osayleiskaavan muuttamista. Osayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutteisena.

  Osayleiskaavan luonnosvaihe on MRL 62 § ja MRL 30 §:n mukaisesti ollut nähtävillä 30.03.-29.04.2022. Ehdotusvaihe on ollut MRL 65§:n ja MRA 27§:n mukaisesti nähtävillä 18.8. - 18.9.2022.

  Liperin kunnan  ... sivua päivitetään.

  Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Tarkemmat tiedot ja aineisto löytyvät Ehdotusvaihe -osiosta.

  Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi

   

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

  Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

  Asemakaavamuutoksella tutkitaan kiinteistön 426-405-32-67 muuttaminen teollisuusalueesta mm. asumisen sallivaksi alueeksi huomioiden alueella olevat suojelulliset kohteet. Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta.

  Asemakaavan muutosluonnos on MRL 62 § ja MRL 30 §:n mukaisesti ollut nähtävillä 30.03.-29.04.2022. Muutosehdotus on ollut MRL 65§:n ja MRA 26§:n mukaisesti nähtävillä 18.8. - 18.9.2022

  Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Tarkemmat tiedot ja aineisto löytyvät Ehdostusvaihe -osiosta.

  Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Jukka Haltilahti, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava, 2. vaihe, sisältö

  Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava, 2. vaihe

  Sisällöt tulossa

  Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava, sisältö

  Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

  Korpivaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 7.2.-9.3.2022. Aineisto löytyy kohdasta Vireilletulovaihe.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Leinosen lammen osayleiskaava sisältö

  Leinosen lammen osayleiskaava

  Tavoitteena on osoittaa alue pientaloasumista ja virkistyskäyttöä varten.

  Kaavoituksesta on tehty aloittamispäätös. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.1.- 9.2.2020.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Maakuntakaava 2040, 2. vaihe

  Maakuntakaava 2040, 2. vaihe

  Maakuntakaavan 2. vaihe on nähtävillä 21.12.2022-31.1.2023. Aineistot löydät alla olevasta valikosta sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivulta.

  Maakuntaliitto järjestää kaikille avoimen maakuntakaavaluonnosta koskevan esittely- ja keskustelutilaisuuden etäyhteyksin keskiviikkona 18.1.2023 klo 16. Linkki tulee jakoon myöhemmin tälle sivulle.

  Tutustu Maakuntakaava 2040, 1. vaiheen aineistoihin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilla.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaava sisältö

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen 1. vaihe

  Tavoitteena on kaavoittaa Polvijärventien itäpuolista aluetta teollisuus- ja yritystoiminnan tarpeisiin. Keväällä 2021 luonnosvaiheessa nähtävillä ollut asemakaava on jaettu kahteen osaan. Nyt nähtävillä oleva kaavaehdotus koskee osaa Liperin kunnan omistamasta kiinteistöstä 426-405-75-22.

  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä  9.3. - 8.4.2022 välisen ajan. Saatujen lausuntojen perusteella tehdyt vähäiset muutokset eivät edellyttäneet kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville panoa. Valtuusto on 30.5.2022 § 24 hyväksynyt asemakaavan muutoksen.

   

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen 2 vaihe, sisältö

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen 2. vaihe

  Keväällä 2021 luonnosvaiheessa nähtävillä olleen Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 2 vaihe on edennyt ehdotusvaiheeseen.

  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 215 ja 223 ja laajennus tiloja 426-405-75-22, 426-405-75-28, 426-405-75-30, 426-405-75-105, 426-405-75-116, 426-405-243-2, 426-405-878-79 ja 426-895-0000-502.

  Kaavaehdotus on nähtävillä 21.9. - 21.10.2022 välisen ajan Liperin kunnan virastolla osoitteessa Varolantie 3, Liperi sekä kunnan nettisivuilla www.liperi.fi/vireilla-olevat-kaavat.

  Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 21.10.2022 klo 15.00 mennessä. 

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Vireillä olevat kaavat katso myös nämä

  Yhteystiedot

  Henkilökuva.

  Jukka Haltilahti

  Kaavoituspäällikkö
   0400 125 152
  jukka.haltilahti@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Marja-Liisa Piironen

  Maankäyttösihteeri
   040 630 0944
  marja-liisa.piironen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Kari Hirvonen

  Kartoittaja
   050 448 9894
  kari.hirvonen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  SOME painikkeet

   

  Sivu arviointi ja palaute