Purkamislupa ja purkulupa pääkuva

Navigaatiovalikko

Purkamislupa ja purkamisilmoitus sisältö

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Kaikista purettavista rakennuksista on tehtävä purkamisilmoitus. Osaan tarvitaan purkamislupa.

Purkamislupa

Purkamisluvan tarvitset esimerkiksi, jos purettava rakennus:

 • sijaitsee asemakaava-alueella
 • sijaitsee alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • sijaitsee yleiskaava-alueella ja yleiskaavamääräys vaatii purkamisluvan hakemista
 • on sellainen, että sitä voidaan pitää historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana. Myös talousrakennukset ja vähäiset rakennukset tarvitsevat purkuluvan, jos niitä voidaan pitää arvokkaina.

Erillistä purkamislupaa ei tarvita, jos purkaminen on käsitelty voimassa olevassa rakennusluvassa tai jos kyseessä on talousrakennus tai vähäinen rakennus.

Purkamisilmoitus

Kaikista purettavista rakennuksista on tehtävä purkamisilmoitus. Ilmoitus pitää tehdä, vaikkei purkamislupaa tarvittaisikaan. Purkamisilmoitus on maksuton.

Purkamisluvan hakeminen ja purkamisilmoituksen tekeminen

Rakennusvalvonnan lupa-asiointi hoidetaan tammikuusta 2023 alkaen sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Purkamislupahakemukseen ja purkamisilmoitukseen tarvitset seuraavat liitteet:

 • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja tai muu vastaava)
  • Lainhuutotodistus voidaan liittää hakemukseen kunnassa viran puolesta.
 • Purkujätteiden käsittelysuunnitelma
 • Valokuvat purettavasta rakennuksesta
 • Asemakaava-alueella asemapiirustus, jossa purettava rakennus on ja alueen tuleva käyttö on esitetty (esim. maisemointisuunnitelma)
 • Haja-asutusalueella asemapiirustuksen sijaan karttaote, josta ilmenee purettavaksi aiottu rakennus sekä kiinteistötunnus
 • Selvitys naapurien kuulemisesta (purkamislupa)

Ellei luvan hakeminen sähköisesti ole mahdollista, voi lupaa hakea myös paperihakemuksella. Paperisia hakemuslomakkeita saa rakennusvalvonnasta pyytämällä, yhteystiedot sivun alareunassa.

Purkamisluvan ja -ilmoituksen käsittely

Purkamisilmoitus täytyy jättää 30 vuorokautta ennen purkutöiden aloittamista. Tänä aikana lupaviranomainen voi perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista. Purkamisluvat ja -ilmoitukset käsittelee rakennustarkastuspäällikkö.

Käsittelemme lupahakemuksia lähes viikoittain. Purkamislupapäätökset tulevat nähtäville virastotalon ilmoitustaululle sekä Kuulutukset ja ilmoitukset -sivulle päätöstä seuraavana päivänä.

Yhteystiedot

Jouni Martikainen

rakennustarkastuspäällikkö
 050 401 4536
jouni.martikainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kirsi Kuronen

Lupavalmistelija
 040 630 0182
kirsi.kuronen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kari Hirvonen

Kartoittaja
 050 448 9894
kari.hirvonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Sari Kettunen

ympäristötarkastaja
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute