Muistutus, pääkuva

Navigaatiovalikko

Muistutus, sisältö

Muistutus

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 54 §:ssä säädetään, että varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 54 §:ssä säädetään muistutuksen ja kantelun tekemisestä.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön lapsen vanhempi tai muu huoltaja voi tehdä muistutuksen toiminnasta.

Muistutuksen antaminen:

  1. Voit antaa palautteen kirjallisena tai suullisena suoraan varhaiskasvatuksen vastaavalle. Hän kirjaa muistutuksen saapuneeksi asianhallintajärjestelmään. Muistutus voi olla vapaamuotoinen.
  2. Muistutuksen käsittelee asiasta riippuen joko varhaiskasvatuksen johtaja tai hyvinvointilautakunta.
  3. Muistutuksen käsittelyaika sen saapumisesta on 1-4 viikkoa ja vastaus lähetetään kirjallisena.

Kun muistutuksesta on annettu vastaus, siihen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi kannella asiastasi varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille.

Voit tehdä hallintokantelun esimerkiksi aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle silloin, kun koet viranomaisen menetelleen toimessaan virheellisesti.

Varhaiskasvatuksen johtajan ja vastaavien yhteystiedot löydät alempaa sivulta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvoite

Varhaiskasvatuslain 57 a § ja 57 b § velvoittavat varhaiskasvatushenkilöstön ilmoittamaan viipymättä toimintayksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.

Ilmoituksen voi tehdä varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluva työntekijä. Varhaiskasvatushenkilöstöllä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen toimipaikan henkilöstömitoitukseen laskettavaa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevää henkilökuntaa.

 

Yhteystiedot

Sirkka Helisten

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
sirkka.helisten@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Mari Nukarinen

Varhaiskasvatuksen vastaava
 0400 152 880
mari.nukarinen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Annina Hirvonen

Varhaiskasvatuksen vastaava
 040 740 1878
annina.hirvonen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Sanna Partanen

Varhaiskasvatuksen vastaava
 040 766 0950
sanna.partanen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Sirpa Kinnunen

Varhaiskasvatuksen vastaava
 050 341 5029
sirpa.kinnunen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute