Opetussuunnitelma pääkuva

Navigaatiovalikko

Opetussuunnitelma sisältö

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelma perustuu leikin ja kokemusten kautta oppimiseen.

 

Oppiminen leikin kautta

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa lapset harjoittelevat asioita yhdessä leikkien, toiminnan kautta. Leikkiminen onkin tutkitusti kaikenikäisille lapsille paras tapa oppia. Aikuisten tehtävänä on ohjata lapsia ja johdattaa oppimista eteenpäin, rikastuttaa oppimisympäristöä ja tuoda tarjolle uutta ihmeteltävää, opeteltavaa ja koettavaa.

Liperissä esi- ja alkuopetus perustuvat elämykselliseen oppimiseen.

Kokemuksiin liittyy erilaisia tunteita ja kun kokemus herättää lapsessa tunteita, se jättää muistijäljen. Kun lapset pääsevät tekemään asioita konkreettisesti itse, he oivaltavat asioita ja suhteuttavat uusia asioita aiemmin opittuihin. Tällä tavoin lapsi oppii ymmärtämään asiayhteyksiä ja merkityksiä.

Liikunta ja teknologia osana opetusta

Esiopetusympäristömme tarjoavat lapsille mahdollisuuden kokeilla, tutkia, ihmetellä ja etsiä tietoa. Lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen leikkiin ja myös tiloja rauhalliseen työskentelyyn.

Käytämme teknologiaa opetusvälineenä monin eri tavoin.

Liikuntaan kiinnitämme erityistä huomiota. Opetusympäristöt aktivoivat lapsia liikkumaan omaehtoisesti. Yhdistämme esimerkiksi matematiikkaa ja liikuntaa, jotka tukevat toisiaan.

Lapset osallistuvat päätöksentekoon

Esiopetussuunnitelman mukaan jokaisella lapsella tulee olla oikeus osallistua toiminnan suunnitteluun sekä itseään koskevien asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon. Kuuntelemme lasten ajatuksia ja ideoita, kirjaamme ne muistiin ja otamme ne huomioon, kun suunnittelemme toimintaa.

Yhteystiedot

Tiina Korhonen

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
tiina.korhonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Annina Hirvonen

Päiväkodin johtaja
 040 740 1878
annina.hirvonen@edu.liperi.fi
Koulukuja 1, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute