Esiopetus pääkuva

Navigaatiovalikko

Esiopetus sisältö

Esiopetus

Esiopetus on osa lapsen oppimisen polkua.

Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista kaikilla lapsilla on oikeus osallistua esiopetukseen 700 tuntia vuodessa. Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti kouluvuoden rytmin mukaisesti viitenä päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan,  klo 9–13. Jyrin esiopetus järjestetään klo 9.15–13.15 kuljetusten aikatauluista johtuen.

Esioppilaiden lomat ovat pidempiä kuin koululaisilla. Tarkemmat toiminta-, ja loma-ajat on esiopetuksen aikataulussa.

Esiopetuksen aikataulu 2019 – 2020

Esiopetuksessa tärkeintä on herättää lapsessa kiinnostus oppimiseen.

Liperissä esiopetus toimii kouluilla yhdessä perusopetuksen kanssa. Esioppilaat ja 1-2 luokan oppilaat toimivat yhdessä joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja lähtee aina liikkeelle lasten aiemmista kokemuksista ja mielenkiinnon kohteista.

Lasten kehittyviä valmiuksia ja orastavia taitoja viemme esiopetusvuoden aikana yksilöllisesti eteenpäin. Leikki on keskeisin toimintamuoto ja lisäksi käytämme monipuolisia, yksilöllisiä ja osallisuutta tukevia oppimistapoja. Positiivinen pedagogiikka ja lapsen vahvuuksiin perustuva oppiminen ohjaavat toimintaamme.

Varhaiskasvatuspalvelu esiopetuksen lisänä

Aamulla ennen esiopetusta ja/tai iltapäivällä esiopetuksen jälkeen tarvittava varhaiskasvatus toimii  samoissa tiloissa esiopetuksen kanssa. Esiopetus ja varhaiskasvatus muodostavat lapselle ehjän päivän, eikä lapsi vaihda paikkaa kesken päivän.

Esiopetus ja vuorohoito

Vuorohoitoa tarvitseville lapsille räätälöimme esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen tuntivaraukseen kuuluu klo 6–18:n välinen aika ja sen ulkopuolisesta ajasta laskutamme erikseen varauksen perusteella.

Ole yhteydessä palvelusuunnittelijaan, jos lapsesi varhaiskasvatuksen tarve on aamulla ennen klo 6.30 ja illalla klo 17 jälkeen tai tarvitset lapsellesi viikonloppuhoitoa.

Lapsen tuki

Tuemme lapsen kehitystä ja oppimista yksilöllisesti.

Jokainen lapsi tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa tukea, kun hän kasvaa ja opettelee uusia taitoja ja asioita.

Kenelle voit puhua, kun huolia herää?

Jos lapsesi kehityksestä, oppimisesta, toimintatavoista tai mistä tahansa muusta herää huolia tai jokin mietityttää, on tärkeää, että otat asiat puheeksi esiopettajan kanssa.

Mietitään yhdessä miten voimme auttaa lasta ja perhettänne ratkaisukeskeisesti eteenpäin.  Esiopetuksen erityisopettaja, hyvinvointipedagogi ja perheohjaaja ovat käytettävissäsi.

Varhaiskasvatuksen tukitiimi

Liperin varhaiskasvatuksen tukitiimi on mukana kasvattamisen matkalla. Tukitiimin jäsenet auttavat lasta, perhettä ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa löytämään yhdessä parhaan ratkaisun arjen haasteisiin.

Löydät tukitiimin jäsenten yhteystiedot sivun alaosasta.

Kolmiportainen tuki

  1. Yleinen tuki on laadukasta vasua toteuttavaa toimintaa, joka koskee kaikkia lapsia.
  2. Tehostettu tuki on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja aina määräaikaista. Mukana voi olla esimerkiksi puhe- tai toimintaterapeutti. Tuen tavoitteista sovimme yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.
  3. Erityistä tukea tarvitaan, kun tehostettu tuki ei riitä tai lapsen tuen tarve on suhteellisen pysyvää. Erityisen tuen toteutuksessa on mukana esiopettajan lisäksi erityisen tason työntekijöitä, kuten erityisopettaja tai hyvinvointipedagogi.

Lapsi saa tarvitsemaansa tukea aina omassa ryhmässään.

Jokainen lapsi saa osallistua ryhmän toimintaan omista lähtökohdistaan käsin.

Perheen ja esiopetuksen yhteistyö on erittäin tärkeää aina ja erityisesti silloin, kun lapsi tarvitsee tukea. Lapsen toiminta ja vuorovaikutus ryhmässä edistyy parhaiten, kun kotona ja esiopetuksessa noudatetaan yhteisiä toimintatapoja.

Tästä voit tutustua Tuen Käsikirjaan.

Yhteystiedot

Aune Räsänen

Palvelusuunnittelija
0400 428 397
aune.rasanen@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Mari Naumanen

Varhaiskasvatuksen vastaava
0400 152 880
mari.naumanen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Annina Hirvonen

Varhaiskasvatuksen vastaava
040 740 1878
annina.hirvonen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Reeta Raimoaho

Hyvinvointipedagogi
050 913 1903
Viljatie 1, 80400 Ylämylly

Hanna Räsänen

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
050 568 5505
hanna.rasanen@edu.lieri.fi

Hannele Solaranta

Varhaiskasvatutksen Erityisopettaja
050 525 2309
hannele.solaranta@edu.liperi.fi
Viljatie 1, 80400 Ylämylly

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute