Toimenpideilmoitus, pääkuva

Navigaatiovalikko

Toimenpideilmoitus sisältö

Toimenpideilmoitus

Vähäisiin toimenpiteisiin, jotka eivät vaadi lupamenettelyä, riittää toimenpideilmoitus.

Toimenpideilmoituksen mukaiset toimenpiteet voit tarkistaa Liperin rakennusjärjestyksestä (ks. sivut 5-6).

Yleisimpiä toimenpideilmoituksella toteutettavia töitä ovat muun muassa

  • Pienehkön talousrakennuksen tai katoksen rakentaminen (ei kuitenkaan ajoneuvosuoja)
  • Pienen grillikatoksen tai -kodan rakentaminen
  • Julkisivun tai katteen värin tai materiaalin muutos asemakaava-alueella

Toimenpideilmoitus ei ole lupa.

Rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin vaatia luvan hakemista, jos lupakynnys ylittyy. Yleisimmin näin käy, kun toimenpide on tarkoitus toteuttaa lähelle rantaa tai kiinteistön rajaa, hanke vaikuttaa naapurin asemaan tai se muuten poikkeaa lain, kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä.

Toimenpideilmoituksen mukainen hanke on tärkeää toteuttaa juuri siten, kuten ilmoituksessa on esitetty. Rakennusvalvonta ei käy katselmoimassa toimenpideilmoituksen mukaisia töitä.

Toimenpideilmoituksen jättäminen

Toimenpideilmoitukset käsitellään tammikuusta 2023 alkaen sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Liitä toimenpideilmoitukseen Lupapisteessä:

  • kiinteistön selkeä asemapiirros tai karttaote, johon on merkitty toimenpiteen etäisyydet rajoista, rannasta ja naapurikiinteistöistä
  • selkeät luonnospiirustukset (pohja- ja julkisivupiirustus) tai myyntiesitteen kuvat (esim. vaja), joista saa selville, millainen hanke on kyseessä

Lisäksi voidaan tarvita muun muassa:

Toimenpideilmoituksen käsittely kestää noin viikon.

Voit toteuttaa hankkeen, jos rakennusvalvontaviranomainen ei muuta ole ilmoittanut 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

Yhteystiedot

Jouni Martikainen

rakennustarkastuspäällikkö
 050 401 4536
jouni.martikainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kirsi Kuronen

Lupavalmistelija
 040 630 0182
kirsi.kuronen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kari Hirvonen

Kartoittaja
 050 448 9894
kari.hirvonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Sari Kettunen

ympäristötarkastaja
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute