Navigaatiovalikko

Päättyneet hankkeet, sisältö

Päättyneet hankkeet

Täällä voit tutustua Liperissä aiemmin toteutettuihin hankkeisiin.

Päättyneet hankkeet

Fiksun mopoilun ohjelma

Toteutusaika: 1.2.2022-31.1.2023

Hankkeessa laaditaan kuntaan fiksun mopoilun ohjelma. Tavoitteen on saada käyttöön toimintamalleja nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseen. Ohjelman pohjana on muista kunnista koottu aineisto sekä oman kuntakohtaisen, nuorille suunnatun työpajan tulokset.

Toteuttaja: Kiteen kaupunki
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen, p. 0400 678 799, reetta.partanen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Liperi, Siilinjärvi, Iisalmi, Leppävirta, Kuhmo, Suomussalmi, Polvijärvi
Rahoituslähde: Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Ikäihmisten liikenneturvallisuuden edistäminen Liperissä

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2022

Hankeen tavoitteena oli lisätä ikäihmisten turvallisuutta liikenteessä keskittymällä liukastumisten ehkäisyyn. Hankkeen aikana jaettiin yli 70-vuotiaille liperiläisille maksuttomat kenkien liukuesteet, järjestettiin avoimet liukkausteemaiset tapahtumat Liperin kolmessa taajamassa sekä kerättiin ikäihmisiltä tietoa Liperin liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistä varten.

Toteuttaja: Liperin kunnan hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilö: Hyvinvointi- ja hankekoordinaattori, p. 050 592 8635, eeva.elomaki@liperi.fi
Rahoituslähde: Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Kaikki oppii – tieto- ja viestintäteknologia oppimisen kohteena ja välineenä

Toteutusaika: 1.8.2021-30.6.2023

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa esi- ja perusopetuksessa olevien lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista. Hankkeeseen palkattu digipedagogi jalkautuu oppitunneille ja kouluttaa opettajia. Lisäksi laaditaan nykyistä tarkemmat suuntaviivat tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen käyttöön, sähköisiin oppimisalustoihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Toteuttaja: Liperin kunnan hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilö: Digipedagogi Irinja Silvennoinen, p. 050 409 8707, irinja.silvennoinen@edu.liperi.fi
Rahoituslähde: Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022.
Päärahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kaista Karjalaan

Toteutusaika: 23.06.2021–31.12.2021

Selvitys- ja tiedottamishanke, jossa selvitettiin Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven alueiden nopeiden tietoliikenneverkkojen nykytila ja kehitystarpeet. Hankkeen tuloksena laadittiin malli kuntien alueille toteutettavan valokuituverkon rakentamiseen.

Toteuttaja: Pohjois-Karjaan maakuntaliitto
Yhteyshenkilö: Talousjohtaja Pellervo Hämäläinen, p. 050 464 6663, pellervo.hamalainen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Heinäveden kunta, Kiteen kaupunki, Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta, Tohmajärven kunta
Rahoituslähde: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Päärahoittaja: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman laadinta

Toteutusaika: 1.2.-30.9.2021

Hankkeessa laadittiin Liperiin ensimmäinen pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämissuunnitelma. Ohjevuotena on 2040. Suunnitelma ohjaa Liperin tulevien vuosien maankäytön ja liikenteen kehittämistä sekä edistää kestävää liikkumista kunnassa.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Jouni Pekonen, p. 050 467 3533, jouni.pekonen@liperi.fi
Rahoituslähde: Avustus Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin kirkkolahden alueen kehittäminen

Toteutusaika: 1.1.2021-31.8.2023

Hankkeella kehitettiin Liperin historiallista Kirkkolahtea vastaamaan tämän päivän matkailun ja virkistäytymisen tarpeisiin. Hankkeen päätoimintoja olivat Kirkkolahden aluesuunnitelman laatiminen, yhteistyöverkostojen kokoaminen ja alueen viestintää ja markkinointia tukevan brändin rakentaminen.

Toteuttaja: Liperin kunnan keskushallintopalvelut
Yhteyshenkilö: Hankeasiantuntija Sonja Kortelainen, p. 050 594 8681, sonja.kortelainen@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin satama-alueen kehittämistä tukevien investointien toteuttaminen

Toteutusaika: 1.1.2021-31.8.2023

Hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin Liperin Kirkkolahdelle veneilyä ja alueen tapahtumia tukeva palvelurakennus.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut ja Lipertek Oy
Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Jouni Pekonen, p. 050 467 3533, jouni.pekonen@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liperin pyöräliikenteen pääverkon edistäminen: Jyrinkylän pohjoisosa

Toteutusaika: 1.1.2022-31.10.2023

Hankkeessa rakennettiin pyörätie-jalkakäytävä Patteristontien varrelle Kasarmitieltä pohjoiseen Jyrinlenkkiin asti sekä Paloaukeatien varrelle yhdistetty jalankulku-pyöräilyväylä Patteristontien ja Hoprinkalliontien väliselle osuudelle. Väylien pituus yhteensä on n. 1080 metriä. Uudet väylät edistävät alueen asukkaiden, erityisesti koululaisten, sujuvaa ja turvallista liikkumista alueen kouluihin, liikuntapaikkoihin ja palveluihin.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Kävelyn ja pyöräilyn investointiavustus vuosille 2021-2023
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Liperin yhteisötalon porrashissi

Toteutusaika: 1.1.-30.6.2022

Liperin kirkonkylällä sijaitseva Yhteisötalon tiloista tehtiin esteettömät hankkimalla kiinteistöön porrashissi. Tiloja käyttävät vakituisesti Liperin kunnan työllisyyspalvelut ja vapaa-aikapalvelut, Joensuun seudun kansalaisopisto sekä yli 15 eri yhdistystä, ja tiloja vuokrataan myös muille käyttäjille.

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Isännöitsijä Kari Tanskanen p. 040 661 3634, kari.tanskanen@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Leader
Päärahoittaja: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus & Joensuun seudun Leader-yhdistys ry.

Lähiruokaretki - Heinäveden ja Liperin ruokamatkailun vahvistaminen

Toteutusaika: 1.9.2022-30.9.2023

Hankkeella edistettiin maaseudun elinvoimaa ja matkailua luomalla ruokamatkailutoimijoiden yhteistyöverkosto. Hankkeen aikana osallistujille järjestettiin tuotekehitys- ja tuotteistamiskoulutuksia, tehtiin tutustumismatkoja ja tuettiin osaamisen kehitystä yrityskonsultaatioilla. Hankkeessa julkaistiin Pohjoisen Saimaan ruokamatkailukartta ja syksyllä 2023 yritykset järjestivät matkailijoille lähiruoka- ja saunatapahtuman yhdessä Rääkkylän kunnan Syyään ja saunotaan -hankkeen kanssa.

Toteuttaja: Liperin kunnan keskushallintopalvelut

Yhteyshenkilö: Hankeasiantuntija Sonja Kortelainen, p. 050 594 8681, sonja.kortelainen@liperi.fi
Muut toteuttajat: ProAgria Itä-Suomi / Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja Heinäveden kunta
Rahoituslähde: Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka, kalastus- ja metsästysmatkailuhankehaku
Päärahoittaja: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Nuorisotyötä Liperin kouluissa

Toteutusaika: 1.11.2020-31.10.2022

Hanke mahdollisti koulunuorisotyöntekijän palkkaamisen Liperiin. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee osana kouluyhteisöä ja on mukana oppilaiden arjessa koululla joka päivä. Nuorisotyön tavoitteena on tukea ja kuulla oppilaita, luoda kouluun uudenlaisia toimintatapoja ja -menetelmiä sekä vaihtelevia sisältöjä koulupäiviin.

Toteuttaja: Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen, p. 0400 678 799, reetta.partanen@liperi.fi
Rahoituslähde: Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Polkua Pyörille

Toteutusaika: 31.07.2020 - 31.12.2021

Hankkeella toteutettiin Ylämyllyn, Käsämän ja Vaivion taajamista sekä Pärnävaaran ja Lykynlammen urheilukeskuksista helposti saavutettava uudistunut ja laajentunut Kinttupolut -luontoliikuntareitistö (n. 65km), joka on tarkoitettu maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja kävelyyn. Reitistö koostuu seitsemästä toisiinsa yhdistyvästä rengasreitistä, joista yksi on myös talviulkoiluun (kävely, juoksu ja fat bike -pyöräily) sopiva säännöllisesti huollettu reitti. 

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Liikunta- ja ulkopaikkamestari Vesa Turkia, p. 0505353867, vesa.turkia@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Leader
Päärahoittaja: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Pärnävaara master plan

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2022

Hankkeen aikana käynnistettiin Pärnävaaran urheilukeskuksen kehittäminen monipuoliseksi, ympärivuotiseksi liikunta-, vapaa-ajan ja matkailukeskukseksi laatimalla Pärnävaara master plan. Master planissa otetaan kantaa mm. maankäyttöön ja arvioidaan, mitä matkailutuotteita ja muita palveluita alueelle on mahdollista ja perusteltua kehittää. Hankkeen aikana sitoutettiin toimijoita ja yrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, käynnistettiin alueen ensimmäiset kehittämistoimenpiteet ja Pärnävaaran markkinointi.

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Hankeasiantuntija Sonja Kortelainen, p. 050 594 8681, sonja.kortelainen@liperi.fi
Rahoituslähde: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha 
Päärahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pärnävaaran valaistun, asfaltoidun kuntoradan peruskorjaus

Toteutusaika: 1.1.–30.11.2023

Hankkeessa toteutettiin Pärnävaaran valaistun, asfaltoidun kuntoradan peruskorjaus. Peruskorjauksessa radan linjaukseen tehtiin erityisesti turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia (oikaistiin mutkia, levitettiin kaarteita), radan asfalttipinnoite uusittiin ja radan valaistus vaihdettiin energiatehokkaisiin led-valoihin.

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus
Päärahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto

Viinijärven uimarannan kunnostaminen ja kehittäminen

Toteutusaika: 11.5.2022–31.1.2023

Hankkeessa uimarannan varustusta parannettiin rakentamalla grillikatos ja pöytäryhmä, uudet huussit, puuliiteri sekä keinu. Pukukopit kunnostettiin ja maalattiin. Kunnostustöitä tehtiin myös aallonmurtajapenkereellä ja rantaviivalla. Turvallisuutta parannettiin uusimalla opasteet ja asentamalla polkupyörätelineet sekä puomi rannan ja pysäköinnin väliin. Kunnostuksilla uimarannasta saatiin houkutteleva lähivirkistyskohde.

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Liikunta- ja ulkopaikkamestari Vesa Turkia, p. 050 535 3867, vesa.turkia@liperi.fi
Rahoituslähde: Perustamishankkeiden investointiavustus luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuun liikuntapaikkarakentamiseen
Päärahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto

Yhdessä vieraskasvitorjuntaan - jättipalsamin torjunta

Toteutusaika: 27.11.2020-31.12.2022

Hankkeessa toteutettiin vieraskasvitorjuntaa monitahoisen toimijajoukon voimalla. Koordinoitua jättipalsamin torjuntaa tehtiin etenkin kirkonkylien ja taajamien alueella, mutta myös kyläalueilla. Kohteet kartoitettiin ja luokiteltiin mm. laajuuden ja kiireellisyysasteen mukaan ja tukena käytettiin vieraslajit.fi-sivustoa. Torjuntatyöhön osallistuivat kunnat, paikalliset yhdistykset ja yhteisöt sekä alueen yrittäjät. Myös paikallisia nuoria palkattiin kesätöihin vieraskasvitorjuntaan.

Toteuttaja: Maaseudun Sivistysliitto
Yhteyshenkilö: Maaseutujohtaja Pertti Iivanainen, p. 040 748 5310, pertti.iivanainen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Liperin, Polvijärven ja Tuusniemen kunnat sekä Iisalmen kaupunki, paikalliset yhdistykset
Rahoituslähde: Valtionavustus haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin
Päära­hoitt­aja: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylämyllyn alueen lähivirkistysalueiden kehittäminen ja kunnostaminen 

Toteutusaika: 27.11.2020-31.12.2021

Hanke sisälsi Ylämyllyn virkistysalueiden rakenteiden, kuten ulkotulipaikkojen, kotien, huussien, ohjetaulujen, laitureiden, puuliitereiden ja uimapaikkojen kunnostusta. Rakenteet sijoittuvat Ylämyllyn ulkoilureitistöjen varrelle useaan eri kohteeseen. 

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Liikunta- ja ulkopaikkamestari Vesa Turkia, p. 050 535 3867, vesa.turkia@liperi.fi
Rahoituslähde: Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus
Päärahoittaja: Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute