Navigaatiovalikko

Kunnan kirjaamo sisältö

Kunnan kirjaamo

Kirjaamo on kunnan hallinnossa keskeinen paikka.

Siellä kirjataan kuntaan tulevat asiakirjat saapuneiksi, jonka jälkeen ne lähtevät käsittelyyn kunnan hallinnossa.

Kirjaamo toimittaa asiakirjan käsiteltäväksi sille viranhaltijalle tai toimielimelle, jolle kyseinen asia kuuluu. Kirjaamo kertoo tarvittaessa, missä vaiheessa asioiden käsittely on.

Kirjaamo vastaa myös Liperin kunnan virallisen ilmoitustaulun hoitamisesta. Liperin kunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kunnanvirastolla, osoitteessa Varolantie 3 sekä Liperin kunnan verkkosivuilla

Liperin kunnan kirjaamo
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00–15.00.
Varolantie 3, 83100 Liperi
kirjaamo@liperi.fi

Aineistojen tutkimuskäyttö

Liperin kunnan päätearkistoaineistot ovat tutkijoiden käytettävissä ja tutkimusluvat pyydetään Liperin kunnan kirjaamosta.

Tutkimusluvan arkistoaineistojen käyttöön myöntää tiedonhallintasuunnittelija ja tutkimusluvan yhteydessä annetaan tutkijalle asiakirjojen salassapitosäännökset (Julkisuuslaki 621/1999 24 §). Tutkimuslupaa hakiessaan tutkija sitoutuu salassapitosäännösten noudattamiseen.

Tutkimuslupapyyntö lähetetään sähköpostitse kirjaamo@liperi.fi, suojatulla sähköpostilla tai postitse osoitteella Liperin kunta/Kirjaamo, Varolantie 3, 80100 Liperi

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Nuorten paikan sijainniksi tutkitaan Vartiopolkua

Nuorten paikan sijainniksi tutkitaan Vartiopolkua

Suunnitellulle alueelle Vartiopolun varteen on vireillä kaavamuutos.

Liperiin suunnitellun nuorten paikan sijainniksi tutkitaan Vartiopolkua Ylämyllyllä. Asiasta päätti elinympäristölautakunta kokouksessaan 16.1.2024.

Vartiopolun varsi on voimassa olevassa kaavassa lähivirkistysaluetta (VL). Alue on merkitty oheiseen kaavaotteeseen punaisella katkoviivaympyrällä.

Alueelle on vireillä kaavamuutos, jossa tutkitaan urheilu- ja virkistysrakentamisen mahdollisuuksia esimerkiksi pallohallille. Nuorten paikka tulisi olemaan tulevaisuudessa osa tällaista kokonaisvaltaista aluesuunnitelmaa.

Kunta tutkii seuraavaksi nuorten paikan rakentamisen ja luvittamisen edellytykset. Ensiksi laaditaan tarvittavat alustavat suunnitelmat ja selvitykset sekä arvioidaan hankkeen vaikutukset lähialueisiin. Kun tulokset ovat selvillä, niistä tiedotetaan vaikutusalueen asukkaita ja toimijoita. Vasta sen jälkeen hanke etenee varsinaiseen lupaprosessiin (rakennuslupa tai toimenpidelupa) tai osoitetaan tarvittaessa kaavassa ennen rakentamista.

Hanketta ja sen etenemistä voi seurata Liperin kunnan nettisivuilla vireillä olevissa kaavoissa https://www.liperi.fi/vireilla-olevat-kaavat koko lupaprosessin ajan.

Mahdollinen palaute tulee toimittaa 2.2.2024 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@liperi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Liperin kunta, Kunnanhallitus, Varolantie 3, 83100 LIPERI.

Lapset pitävät hauskaa ulkona talvella.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Minna Saarelainen

Asianhallintasihteeri
 040 630 0763
minna.saarelainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute