Kielitaituri pääkuva

Navigaatiovalikko

Kielitaituri sisältö

Kielitaituri – monilukutaitoa varhaiskasvatukseen

Syksyllä 2019 Liperin varhaiskasvatuksessa alkoi kaksivuotinen Kielitaituri-hanke. Opetushallituksen myöntämän rahoituksen avulla päiväkotien ja eskarien oppimisympäristöistä rakennetaan monilukutaitoa edistäviä. Tällä sivulla voit tutustua Kielitaituri-hankkeeseen ja sen kuulumisiin!

 

 

Monilukutaito on taitoa ajatella avoimesti ja suhtautua asioihin terveen kriittisesti. Se on taitoa ottaa selvää, tutkia ja ihmetellä. Se on taitoa käyttää erilaisia medioita ja tuottaa niihin sisältöä. Monilukutaito on taitoa olla vuorovaikutuksessa, kuunnella ja ymmärtää kaveria. 

Monilukutaito on tulevaisuuden taito ymmärtää yhä moninaisempaa ja monimutkaisempaa maailmaa. Juuri ymmärryksen kautta yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja muuttaa sitä. Monilukutaito edistää täysivaltaista ja vastuullista osallisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.

Varhaiskasvatuksessa monilukutaito rakentuu tarinoiden, tutkimisen ja luomisen ympärille.  Lapset pääsevät tutustumaan erilaisiin asioihin ääneen luettuja tarinoita kuunnellen ja teksteihin ja medioihin yhdessä aikuisen kanssa sukeltaen. Teknologiaa hyödynnetään työkaluna esimerkiksi äänikirjojen, virtuaalisen saduttamisen ja itsetehdyn musiikin äänittämisen muodossa.

Hankkeen aikana oppimisympäristöistä rakennetaan moniaistillisuutta, sosio-emotionaalisuutta ja leikillisyyttä tukevia, keskustelua herättäviä ja tarinallisuutta mahdollistavia. Monilukutaitoa edistävässä ympäristössä lapsia kannustetaan mielikuvitteluun, luovuuteen, vastavuoroiseen kommunikaatioon ja yhdessä tekemiseen.

Mitä hankkeen aikana tehdään?

Varhaiskasvatuksen ympäristöt suunnitellaan yhdessä lasten kanssa monilukutaidon näkökulmasta. Näiden pohdintojen pohjalta syntyvät päiväkotien ja eskareiden Tulevaisuuden kirjastot. Tulevaisuuden kirjastot houkuttelevat lapsia tarttumaan fyysisiin tai sähköisiin kirjoihin, tutkimaan ja luomaan. Erilaiset teknologiset ratkaisut rikastuttavat toimintaa. Tulevaisuuden kirjastoja kehitetään yhdessä seutukirjaston kanssa ja niiden ovet ovat auki koko perheelle.

Koska musiikilla on iso vaikutus esim. lapsen rytmiikan ja sitä kautta kielen kehitykseen, edistetään monilukutaidon kehittymistä myös rakentamalla päiväkoteihin laadukkaita ja monipuolisia virikkeitä tarjoavia musiikkitiloja. Musiikkitiloissa lapsella on käytettävissään erilaisia soittimia ja välienitä musiikin ja äänen tuottamiseen, tallentamiseen, muokkaamiseen ja toistamiseen. Lapset pääsevät myös tekemään itse lauluja ja sanoituksia. Ekologiset, luonnossa tai luonnonmateriaaleista tehdyt soittimet ja musiikki ovat osa varhaiskasvatuksen Green Care -toimintaa.  

Lasten kanssa harjoitellaan kuuntelukasvatusta: kokemuksellinen, kriittistä, eettistä ja tiedostavaa kuuntelua. Millaisia ääniä ympäristöön kuuluu, miten ne syntyvät ja mitä ne tarkoittavat?

Oppimisympäristöjen äänimaisemat ovat osa lasten hyvinvointia, oppimista ja esimerkiksi kielen kehitystä. Hankkeen aikana varhaiskasvatustilojen ääniympäristöt kartoitetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kevään mittaan jatkuvan kartoituksen perusteella saadaan tietoa tilojen olemassa olevista ääniympäristöistä ja niiden vaikutuksista lasten ja varhaiskasvattajien hyvinvointiin. Hankkeen aikana myös oppimisympäristöjen valoympäristöt kartoitetaan ja niiden merkitys hyvinvoinnin näkökulmasta otetaan huomioon.  

Yhteistyö

Kielitaituri tekee tiivistä yhteistyötä tutkijoiden ja yritysten kanssa. Yhteistyö eri alojen tutkijoiden kanssa avaa varhaiskasvatuskenttää ja antaa mahdollisuuden saada tutkittua tietoa esimerkiksi opinnäytetöiden kautta. Yritysyheistyö esimerkiksi 3DBear-yrityksen kanssa tarjoaa lisätyn todellisuuden työkalun tarinankerrontaan ja dokumentointiin.

 

Kielitaituri-tarinat

Tulevaisuuden kirjastot

Tulevaisuuden kirjasto on paikka, jossa lapsen mielikuvitus saa siivet ja sadut heräävät eloon. Ympäristö ja siellä toteutettava pedagogiikka vahvistavat tarinallisuutta, yhteistä keskustelua ja lapsen luovuutta. Luomisen ja tutkimisen mahdollisuuksia on paljon ja tietoa etsitään niin kirjoista, kun teknologiankin avulla. Ympäristö on moniaistillinen ja se tukee lasten sosio-emotionaalisuutta. Valojen ja äänimaisemien hyödyntäminen syventävät ympäristön luomaa kokemusmaailmaa. Tulevaisuuden kirjastossa lapsille luetaan paljon ääneen ja erilaisiin teksteihin tutustutaan yhdessä. Ne toimivat perustana luovalle toiminnalle ja ilmaisulle.

Päiväkoteihin ja eskareihin rakennetut Tulevaisuuden kirjastot suunniteltiin yhdessä varhaiskasvattajien kanssa. Suunnitelman pohjalla oli vahva pedagoginen ajattelu: Mitä Tulevaisuuden kirjastossa tehdään ja miten toiminta edistää lasten monilukutaidon kehittymistä? Millainen kirjasto on fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja miten ne tukevat lapsen oppimista ja kehitystä? Suunnitelma muutettiin visuaaliseksi käsikirjaksi yhteistyössä 3DBear-yrityksen kanssa. Suunnitelma esittelee Tulevaisuuden kirjaston mallin: sen fyysiset elementit, toiminnan ja pedagogiikan.

Tule tutustumaan päiväkoteihin rakennettuihin Tulevaisuuden kirjastoihin!

Näin tehtiin Tulevaisuuden kirjasto

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan Tulevaisuuden kirjaston käsikirjaan sekä ennen-jälkeen-tarinoihin kirjastojen synnystä ja kehityksestä.

Tulevaisuuden kirjaston käsikirja

Näin tehtiin Liperin päiväkodin Tulevaisuuden kirjasto

Näin tehtiin Paloaukean päiväkodin Tulevaisuuden kirjasto

Näin tehtiin Viinijärven päiväkodin Tulevaisuuden kirjasto

Näin tehtiin Lautasuon päiväkodin Tulevaisuuden kirjasto

Näin tehtiin Taikametsän päiväkodin Tulevaisuuden kirjasto

Näin tehtiin Puolivälin päiväkodin Tulevaisuuden kirjasto

Kurkistus Tulevaisuuden kirjastoihin

Jokainen päiväkoti on omanlaisensa ja niin ovat myös niiden Tulevaisuuden kirjastot. Pääset tutustumaan kunkin päiväkodin Tulevaisuuden kirjastoon alla olevista linkeistä. Linkit avautuvat uuteen välilehteen YouTube-sivustolle.

Tulevaisuuden kirjasto Liperin päiväkodissa

Tulevaisuuden kirjasto Paloaukean päiväkodissa

Tulevaisuuden kirjasto Viinijärven päiväkodissa

Tulevaisuuden kirjasto Lautasuon päiväkodissa

Tulevaisuuden kirjasto Taikametsän päiväkodissa

Tulevaisuuden kirjasto Puolivälin päiväkodissa

Musiikkialueet

Kielitaituri-hankkeessa päiväkoteihin rakennettiin musiikkialueet, jotka suunniteltiin yhdessä musiikkipedagogin kanssa. Musiikkialueilla musiikki elää ja on vahvasti läsnä. Musiikkialueet on rakennettu siten, että ne houkuttelevat ja ohjaavat lapsia musiikin pariin. Matot ja istuintyynyt ohjaavat pienryhmämusisointiin. Osa soittimista on lasten tasolla ja saatavissa, ja näin lapsilla on mahdollisuus musisoida itsenäisesti myös ilman ohjausta. Lasten suosikkilaulujen hahmot seikkailevat tilojen seinille luoduissa seinämaalauksissa pitäen laulut jatkuvasti läsnä tilassa. Musiikkialueilla lapset voivat tuottaa ja kuunnella musiikkia ja ääntä monipuolisin välinein. Musiikin tuottamiseen hankittiin laadukkaita ja monipuolisia soittimia. Myös teknologiaa hyödynnetään monin eri tavoin.

Tästä pääset tutustumaan musiikkialueisiin ja niiden suunnitteluun.

Kielitaituri-blogi

Miten hanke vaikuttaa, mitä siltä odotetaan?

Miten hanke vaikuttaa, mitä siltä odotetaan?

Kielitaiturin hanketeksti 2.

Kamerakynä-pedagogiikka – kamera työkaluna varhaiskasvatuksessa

Kielitaiturin hanketeksti 3.

Vieraskynä, Pekka Mertala: Miten ranneke tietää, miten liikun?

Kielitaiturin hanketeksti 4.

Taito-Tukaani – monilukutaitomaskotti

Kuvat mielikuvituksen ja tarinoiden lähteenä

Kuvat mielikuvituksen ja tarinoiden lähteenä

Robotteja päiväkodissa

Robotteja päiväkodissa

Oppimista ja kehitystä tukeva ääni- ja musiikkiympäristö

Vieraskynä, Sanna Rajala: Oppimista ja kehitystä tukeva ääni- ja musiikkiympäristö lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemana

Blogit

Kielitaituri: ulkoiset julkaisut, videomateriaalit, sisältö

Kielitaituri meillä ja muualla

Lehtijuttu: Robotti voisi kuljettaa vaikka sipsejä. Kotiseutu-Uutiset 30.9.2020

Lehtijuttu: Tiloilla rikastetaan mielikuvitusta. Kotiseutu-Uutiset 24.2.2020

Soveltava harjoittelu: Martikainen, Minna: Virtuaalimuseo

 

Monilukutaitoa Taito-Tukaanin matkassa

Taito-Tukaani perehtyy monimediaiseen maailmaan videoilla, jotka julkaistiin ensimmäisen kerran Liperin varhaiskasvatuksen Instagram-tilillä keväällä 2020. Videot löytyvät nyt myös kunnan YouTube-kanavalta, johon löydät linkin alempaa!

 

 

 

poistettu

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute