Vireillä olevat kaavat pääkuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavat sisältö

Vireillä olevat kaavat

Täältä näet kaikki Liperin kunnassa parhaillaan vireillä olevat kaavatyöt ja niiden kaavoitusvaiheen.

Kaavojen laadintaan voit osallistua lähettämällä palautetta tai kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen maankaytto@liperi.fi

Kaavoitusasioista vastaa kaavoituspäällikkö. 

Maakuntakaava 2040, 1. vaihe

Maakuntakaava 2040, 1. vaihe

Tutustu Maakuntakaava 2040, 1. vaiheen aineistoihin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilla.

Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava, sisältö

Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korpivaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 7.2.-9.3.2022. Aineisto löytyy kohdasta Vireilletulovaihe.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Honkalammen osayleiskaava

Honkalammen osayleiskaava

Kaavahankkeen tavoitteena on tarkastella mm. taajama-alueen laajentumissuuntia, alueen liikenneverkostoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia ja myös Honkalammen rantarakentamista. Luonnosvaiheen asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.4. - 21.5.2021 välisen ajan. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet ovat valmistelussa ja ne käsitellään elinympäristölautakunnassa syksyn aikana.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kononovinharjun osayleiskaava

  Kononovinharjun osayleiskaava

  Ylämyllyn Jyrinkylälle Kononovinharjun alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,0 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen ja tarvittaessa palveluiden rakentaminen alueelle. Liperin valtuusto on hyväksynyt osayleiskaavaehdotuksen 26.4.2021 § 22. Itä-Suomen hallinto-oikeus on 12.1.2022 hylännyt kaavasta tehdyn valituksen ja kaava on saanut lainvoiman.

  Tutustu Kononovinharjun alueeseen virtuaalisesti alla olevalla videolla!

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kononovinharjun asemakaava

  Kononovinharjun asemakaava

  Ylämyllyn Jyrinkylälle Kononovinharjun alueelle on vireillä asemakaavan muutos ja laajennus. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,0 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen ja tarvittaessa palveluiden rakentaminen alueelle. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 21.1. - 21.2.2021 välisen ajan. Asemakaava etenee hyväksymisvaiheeseen sen jälkeen, kun osayleiskaava on saanut lainvoiman. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 28.3.2022 §3. Päätökseen ei ole haettu muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

   

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Lehtorannan asemakaava sisältö

  Lehtorannan asemakaava

  (Ylämyllyn asemakaavan muutos ja laajennus)

  Uuden Lautasuo-Lehtorannan asuinalueen laajentaminen peltoalueille Pyhäselän rannan suuntaan. Kaavamuutosalueelle on suunniteltu 21 pientalotonttia.

  Kaavahanke on toistaiseksi keskeytetty.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Leinosen lammen osayleiskaava sisältö

  Leinosen lammen osayleiskaava

  Tavoitteena on osoittaa alue pientaloasumista ja virkistyskäyttöä varten.

  Kaavoituksesta on tehty aloittamispäätös. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.1.- 9.2.2020.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaava sisältö

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen 1 vaihe

  Tavoitteena on kaavoittaa Polvijärventien itäpuolista aluetta teollisuus- ja yritystoiminnan tarpeisiin. Keväällä 2021 luonnosvaiheessa nähtävillä ollut asemakaava on jaettu kahteen osaan. Nyt nähtävillä oleva kaavaehdotus koskee osaa Liperin kunnan omistamasta kiinteistöstä 426-405-75-22.

  Kaavaehdotus on asetettu nähtäville  9.3. - 8.4.2022 väliseksi ajaksi. Mahdolliset kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 8.4.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Varolantie 3, 83100 Liperi tai sähköpostilla kirjaamo@liperi.fi.

   

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Myllyn alueen ja lähiympäristön osayleiskaava

  Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Myllyn alueen ja lähiympäristön osayleiskaava

  Liperin kunnan elinympäristölautakunta on päättänyt 22.3.2022 § 53 kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. 

  Osayleiskaavamuutoksella tutkitaan kiinteistöjen 426-405-32-67, 426-405-32-62 ja 426-405-32-6 maankäytölliset muutostarpeet alueella, joka rajoittuu Heinävedentiehen, Simananniementiehen ja Kirkkolahteen. Osayleiskaavamuutos mahdollistaa alueen toimintojen laaja-alaistamisen. Asemakaavamuutos edellyttää osayleiskaavan muuttamista. Osayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutteisena.

  Osayleiskaavan luonnosvaihe on MRL 62 § ja MRL 30 §:n mukaisesti nähtävillä 30.03.-29.04.2022 Liperin kunnan ilmoitustaululla, Varolantie 3, Liperi.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosvaiheen asiakirjoista. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 29.04.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Liperin kunta, Kunnanhallitus, Varolantie 3, 83100 LIPERI tai sähköpostilla kirjaamo@liperi.fi

  Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

  Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteli 66, Myllyn alueen asemakaava

  Liperin kunnan elinympäristölautakunta on päättänyt 22.3.2022 § 54 asemakaavamuutoksen  luonnosvaiheen nähtäville asettamisesta. 

  Asemakaavamuutoksella tutkitaan kiinteistön 426-405-32-67 muuttaminen teollisuusalueesta mm. asumisen sallivaksi alueeksi huomioiden alueella olevat suojelulliset kohteet. Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta.

  Asemakaavan muutosluonnos on MRL 62 § ja MRL 30 §:n mukaisesti nähtävillä 30.03.-29.04.2022 Liperin kunnan ilmoitustaululla, Varolantie 3, Liperi.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 29.04.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Liperin kunta, Kunnanhallitus, Varolantie 3, 83100 LIPERI tai sähköpostilla kirjaamo@liperi.fi

  Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen, 0400 125 152, etunimi.sukunimi@liperi.fi

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Vireillä olevat kaavat katso myös nämä

  Yhteystiedot

  Saija Kärkkäinen

  kaavoituspäällikkö
   0400 125 152
  saija.karkkainen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Marja-Liisa Piironen

  Maankäyttösihteeri
   040 630 0944
  marja-liisa.piironen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Kari Hirvonen

  Kartoittaja
   050 448 9894
  kari.hirvonen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  SOME painikkeet

   

  Sivu arviointi ja palaute