Vireillä olevat kaavat pääkuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavat sisältö

Vireillä olevat kaavat

Täältä näet kaikki Liperin kunnassa parhaillaan vireillä olevat kaavatyöt ja niiden kaavoitusvaiheen.

Kaavojen laadintaan voit osallistua lähettämällä palautetta tai kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen maankaytto@liperi.fi

Toistaiseksi kaavoitusasioista vastaa tekninen johtaja. 

Maakuntakaava 2040

Maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on hyväksytty Maakuntavaltuustossa 7.9.2020. Kyseessä on koko Pohjois-Karjalan maakunnan kattava vaihemaakuntakaava, jonka teemoina ovat turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö. 

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus määräsi 23.11.2020 maakuntakaavan tulemaan voimaan. Kaavasta on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen, mutta maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan maakuntahallitus voi määrätä kaavan tulemaan voimaan valituksesta huolimatta.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Honkalammen osayleiskaava

Honkalammen osayleiskaava

Kaavahankkeen tavoitteena on tarkastella mm. taajama-alueen laajentumissuuntia, alueen liikenneverkostoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia ja myös Honkalammen rantarakentamista. Luonnosvaiheen asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.4. - 21.5.2021 välisen ajan. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet ovat valmistelussa ja ne käsitellään elinympäristölautakunnassa syksyn aikana.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kononovinharjun osayleiskaava

Kononovinharjun osayleiskaava

Ylämyllyn Jyrinkylälle Kononovinharjun alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,0 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen ja tarvittaessa palveluiden rakentaminen alueelle. Liperin valtuusto on hyväksynyt osayleiskaavaehdotuksen 26.4.2021 § 22. Ehdotuksesta on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, kaava ei ole lainvoimainen.

Tutustu Kononovinharjun alueeseen virtuaalisesti alla olevalla videolla!

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kononovinharjun asemakaava

  Kononovinharjun asemakaava

  Ylämyllyn Jyrinkylälle Kononovinharjun alueelle on vireillä asemakaavan muutos ja laajennus. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,0 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen ja tarvittaessa palveluiden rakentaminen alueelle. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 21.1. - 21.2.2021 välisen ajan. Asemakaava etenee hyväksymisvaiheeseen sen jälkeen, kun osayleiskaava on saanut lainvoiman. Osayleiskaavasta on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Lehtorannan asemakaava sisältö

  Lehtorannan asemakaava

  (Ylämyllyn asemakaavan muutos ja laajennus)

  Uuden Lautasuo-Lehtorannan asuinalueen laajentaminen peltoalueille Pyhäselän rannan suuntaan. Kaavamuutosalueelle on suunniteltu 21 pientalotonttia.

  Kaavahanke on toistaiseksi keskeytetty.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Leinosen lammen osayleiskaava sisältö

  Leinosen lammen osayleiskaava

  Tavoitteena on osoittaa alue pientaloasumista ja virkistyskäyttöä varten.

  Kaavoituksesta on tehty aloittamispäätös. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.1.- 9.2.2020.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaava sisältö

  Välikankaan teollisuusalueen asemakaava

  Tavoitteena on kaavoittaa Polvijärventien itäpuolista aluetta sekä Välikankaan aluetta teollisuus- ja yritystoiminnan tarpeisiin.

  Mahdolliset kaavaluonnoksia koskevat mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 13.4.2020 mennessä osoitteeseen: Varolantie 3, 83100 Liperi tai sähköpostilla maankaytto@liperi.fi.

  Asiakirja- ja mediatiedostot

  Vireillä olevat kaavat katso myös nämä

  Uutisen lisäys (ylläpito)

  Yhteystiedot

  Marja-Liisa Piironen

  Maankäyttösihteeri
   040 630 0944
  marja-liisa.piironen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Kari Hirvonen

  Kartoittaja
   050 448 9894
  kari.hirvonen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Altti Lukkari

  kaavasuunnittelija
   050 351 9293
  altti.lukkari@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  SOME painikkeet

   

  Sivu arviointi ja palaute