Turvallinen arki pääkuva

Navigaatiovalikko

Turvallinen arki, sisältö

Turvallinen arki

Turvallinen arki koostuu muun muassa turvallisesta kodista, liikenneturvallisuudesta ja tapaturmien ehkäisystä.

Turvallisuus on käsitteenä laaja ja se ulottuu lähes kaikille elämän osa-alueille. Asukkaiden turvallisuuden edistäminen on yksi kunnan tehtävistä.

Omilla valinnoillamme voimme vaikuttaa myös siihen, kuinka turvallinen arkemme on itselle ja lähipiirille.

Tapaturmien ehkäisy

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia voi ehkäistä kiireettömyydellä, huolellisuudella ja turvallisuusnäkökulmien huomioimisella kaikissa vapaa-ajan toiminnoissa.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmista suurin osa on kaatumisia, liukastumisia tai matalalta putoamisia. Kaatumisen riski ja seurauksien vakavuus kasvavat iän myötä.

Kotitapaturmien ehkäisemisestä löydät luotettavaa tietoa kotitapaturmat.fi sivustolta.

Varautuminen

Varautuminen tarkoittaa etukäteen valmistautumista erilaisiin onnettomuuksiin ja kriisitilanteisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi sähkön- tai vedenjakelun häiriöt, sairastuminen tai säästä johtuvat häiriöt, kuten myrsky.

Seuraa ajankohtaista viranomaistiedotusta:

Linkkejä

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute