Pääkuva katujen kunnossapito

Navigaatiovalikko

Katujen kunnossapito sisältö

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu tyydyttävässä kunnossa ajoneuvoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilyä varten.

Katujen kunnossapito jakautuu katurakenteiden kunnossapitoon, talvikunnossapitoon ja puhtaanapitoon. Kunnossapito on osittain kunnan ja osittain tontinomistajien vastuulla.

Katujen kunnossapidossa noudatamme lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta.

Talvikunnossapitoa koskevat reklamaatiot ja muut yhteydenotot pyydämme osoittamaan infrapäällikölle, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi.

Palautteet valtion hallinnoimista väylistä pyydämme osoittamaan suoraan Väyläviraston tienkäyttäjän linjalle (24h) puhelinnumeroon 0200 2100.

Tienkäyttäjän linjan puhelinnumero löytyy myös esimerkiksi 112 Suomi -sovelluksesta välilehdeltä "Palvelut". Sovelluksen kautta sijaintitieto välittyy automaattisesti.

Katurakenteiden kunnossapito

  • rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen sekä sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen
  • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden hoito

Talvikunnossapito

  • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen
  • kadun pinnan tasaisena pitäminen
  • liukkauden torjuminen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen
  • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen

Puhtaanapito

  • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden sekä rikkaruohojen poistaminen
  • katujen pitäminen siistinä ja terveydelle haitattomina

Valvonta

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa valvoo kunnan elinympäristölautakunta. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta kunnossapidon ja puhtaanapidon valvonta kuuluu poliisille.

Jos huomaat liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, varoita liikennettä ja ota viipymättä yhteys kuntaan tai poliisiin.

Urakoitsijat

Nostokalu Oy/Kalevi Soikkeli, aurausalue Liperin kirkonkylä.

Maatilayritys Veli Voutilainen Tmi/Veli Voutilainen, aurausalue Viinijärvi

RattoriTero Oy/Tero Karttunen, aurausalue Ylämylly I (Jyrin alue ja Välikangas) ja aurausalue Ylämylly II (Ylämyllyntien eteläpuolen taajama, Honkalampi, Ekoalue, Mattisenlahden ja Salokylän kyläkoulut)

Katso myös nämä katujen kunnossapito

Yhteystiedot

Pekka Tapio

infrapäällikkö
 050 563 6226
pekka.tapio@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Mikko Rouhiainen

ulkoaluetyönjohtaja
 050 476 0252
mikko.rouhiainen@liperi.fi
Selkärannantie 1, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute