Terveelliset elintavat, pääkuva

Navigaatiovalikko

Terveelliset elintavat, sisältö

Terveelliset elintavat

Terveelliset elintavat ovat tärkeitä hyvinvoinnillemme läpi elämän. Voimme itse vaikuttaa muun muassa liikunnan määrään ja ravinnon laatuun. Myös riittävä ja laadukas uni sekä seksuaaliterveydestä huolehtiminen ovat terveellisen ja hyvinvoivan arjen tärkeitä palasia.

Liikunta

Liperin kunnan liikuntaneuvonta on maksutta kuntalaisten palveluksessa!

Liikuntaneuvonnassa etsimme ja kokeilemme yhdessä asiakkaan kanssa hänelle soveltuvia liikuntamuotoja. Tapaamiskertoja on viidestä-kuuteen ja kontrollikäynnin voi sopia noin 1-2 kuukauden päähän ohjausjakson päätyttyä.

Ravitsemus

Liperin kunnan ruokapalveluissa noudatetaan ravitsemussuosituksia ja suositaan lähiruokaa.

Kunta tuottaa ruokapalvelut päiväkodeille, esiopetukseen ja kouluille. Lisätietoa kunnan ruokapalveluista löydät ruokapalveluiden verkkosivulta.

Vanhainkotien ja palvelutalojen ruokapalveluista vastaa Polkka Oy (Pohjois-Karjalan tukipalvelut).

Lapsiperheet saavat ravitsemusneuvontaa Siun soten äitiys- ja lastenneuvoloiden kautta sekä muut kuntalaiset oman terveysaseman kautta. Yli 65-vuotiaita palvelee ikäneuvola.

Imeväisikäisten sekä odottavan ja imettävän äidin ravitsemusta tuetaan neuvolassa. Lisätukea on saatavilla keskussairaalan imetyspoliklinikalta ja järjestöiltä, kuten Imetyksen tuki ry:ltä.

Uni

Varhaiskasvatuksessa tarjotaan jokaiselle lapselle mahdollisuus päivälepoon. Huomiota kiinnitetään lapsen kokonaisunen tarpeeseen ja luontaiseen päivärytmiin. Riittävä lepo tukee lapsen oppimista ja hyvinvointia. Päivärytmiin ja palautumiseen kiinnitetään huomiota myös perusopetuksessa.

Suomen mielenterveys ry:n sivustolta löytyy kattavasti tietoa unen merkityksestä, unen tarpeesta sekä tavallisimmista uniongelmista. Lapsen ja nuoren unesta ja uniongelmista voi lukea lisää THL:n sivuilta.

Älä jää uniongelmien kanssa yksin, vaan hae apua terveydenhuollosta. Vertaistukea saa esimerkiksi Uniliitosta.

Toisinaan unen häiriöt voivat johtua myös esimerkiksi uniapneasta. Tutustu Siun soten uniapneakeskuksen palveluihin.

Seksuaaliterveys

Seksuaaliterveys tarkoittaa kehollista, tunteellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvoinnin tilaa. Lisätietoa eri-ikäisten seksuaaliterveydestä löydät Väestöliiton sivuilta ja neuvoja on mahdollista saada luottamuksellisessa ajanvarauschatissa.

Lasten ja nuorten seksuaaliterveyttä tuetaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa suunnitelmallisen kehotunnekasvatuksen kautta sekä yhteistyössä neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kanssa. Lapsi ja nuori voi saada apua suoraan MLL:n Nuortennetistä.

Perhesuunnitteluun ja raskauden ehkäisyyn saa apua ja neuvontaa Siun soten ehkäisyneuvoloista sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun tai väkivallan uhreja palvelee Siun soten seksuaaliterveyspoliklinikka. Poliklinikalta voi saada tukea myös sairauden tai vammautumisen aiheuttamiin seksuaalisuuden kysymyksiin sekä oman seksuaali-identiteetin ja sukupuolen moninaisuuden pohdintaan.

Pohjois-Karjalan Seta ry järjestää maakunnan alueella tapahtumia, toimintaa ja tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute