Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu pääkuva

Navigaatiovalikko

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu sisältö

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Erityistapauksissa voit tarvita rakennushankkeeseen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun.

Ennen kuin haet poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua, ole yhteydessä tekniseen johtajaan ja kysy etukäteen edellytyksiä luvalle. Yhteydenottoa suositellaan ensisijaisesti sähköpostilla. Näin voit välttyä turhalta hakuprosessilta. Kunnasta saa tarvittaessa myös ohjeita hakemuksen täyttöön.

Poikkeamispäätös

Jos suunnittelet rakennushanketta, joka on vastoin voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa tai sen alueella on voimassa rakennuskielto, voit hakea poikkeamispäätöstä.

Esitä poikkeamishakemuksessa perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista. Poikkeamispäätökseen vaadittavat liitteet ovat samat kuin alla luetellut suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liitteet. 

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisun tarvitset, kun rakennat alueelle, joka on määritelty rakennusjärjestyksessä tai kaavassa suunnittelutarvealueeksi tai kun alueen käyttö vaatii erityisiä toimenpiteitä, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamista tai vapaa-alueiden järjestämistä.

Liitä suunnittelutarveratkaisuhakemukseen

  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan (kauppakirja tai vuokrasopimus) yhtenä kappaleena, jos hakija ei ole voimassa olevan lainhuutotodistuksen mukainen omistaja
  • Asemapiirros 2 kpl
  • Muita selventäviä piirroksia tarvittaessa yksi kutakin
  • Virallinen karttaote, joka voidaan liittää hakemukseen kunnassa maankäytön taksan mukaisella hinnalla
  • Selvitykset naapureiden kuulemisesta
    • Hakijan kuullessa naapurit, naapurikiinteistön omistajien allekirjoitukset tarvitaan kuulemislomakkeen lisäksi myös liitteenä toimitettavaan asemapiirrokseen.
  • Valtakirja tarvittaessa

Huomaa, että hakemuksessa ja naapurien kuulemisissa tulee olla kaikkien kiinteistönomistajien tai haltijoiden allekirjoitukset tai valtakirjat.

Hae myös rakennuslupa

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa kaksi vuotta. Niiden lisäksi tarvitset aina rakennusluvan, joka on haettava poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuoltohankkeisiin on haettavissa avustusta

Haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuoltohankkeisiin on haettavissa avustusta

Vesiosuuskuntien avustusten hakuaika on vuosittain 1.1.-31.10.

Liperin kunnan haja-asutusalueen vesi- ja viemärihuoltohankkeiden avustusehtoja päivitettiin 28.3.2022 Liperin kunnanvaltuuston päätöksellä. Haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuoltohankkeisiin voi hakea avustusta vuosittain kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion varatuista määrärahoista.

Avustus tulee hakea ja avustuspäätös saada etukäteen ennen toteutuksen tai suunnittelun aloittamista. Avustusten hakuaika on vuosittain 1.1.–31.10.

Kunta avustaa sekä suunnittelua että toteutusta avustusehtojen mukaisesti. Kun olet saanut hyväksytyn avustuspäätöksen, hae maksatusta myöntämisvuoden joulukuun 15. päivään mennessä.

Liperin logo.

Yhteystiedot

Jouni Pekonen

Tekninen johtaja
 050 467 3533
jouni.pekonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute