Hankkeet ja kehittäminen pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeet ja kehittäminen Liperissä, sisältö

Hankkeet ja kehittäminen Liperissä

Liperin kunta kehittää toimintaansa, elinvoimaansa ja infrastruktuuriaan erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeet ovat erinomainen tapa kokeilla uusia toimintatapoja sekä kehittää kuntalaisille tarjottavia palveluita.

Hanketoiminnan tarkoituksena on edistää kunnan strategiaa. Liperin kunta hyödyntää kehittämishankkeiden toteuttamisessa erilaisia ulkoisia rahoituslähteitä, kuten EU:n rakennerahastoja sekä valtionavustuksia. Kunta voi toimia hankkeissa eri roolissa – toteuttajana, yhteistyökumppanina tai joissain tapauksissa osarahoittajana.

Tutustu hankkeidemme toimintoihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin ja ota yhteyttä.

Käynnissä olevat hankkeet:

Kaikki oppii – tieto- ja viestintäteknologia oppimisen kohteena ja välineenä

Toteutusaika: 1.8.2021-31.12.2022

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa esi- ja perusopetuksessa olevien lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista. Hankkeeseen palkattu digipedagogi jalkautuu oppitunneille ja kouluttaa opettajia. Lisäksi laaditaan nykyistä tarkemmat suuntaviivat tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen käyttöön, sähköisiin oppimisalustoihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Toteuttaja: Liperin kunnan hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilö: Digipedagogi Anna Lauttajärvi-Pietarinen, p. 050 409 8707, anna.lauttajarvi-pietarinen@edu.liperi.fi
Rahoituslähde: Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022.
Päärahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kaista Karjalaan

Toteutusaika: 21.06.2021–31.12.2021

Selvitys- ja tiedottamishanke, jossa selvitetään Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven alueiden nopeiden tietoliikenneverkkojen nykytila ja kehitystarpeet. Hankkeen tuloksena saadaan malli kuntien alueille toteutettavan valokuituverkon rakentamiseen.

Toteuttaja: Pohjois-Karjaan maakuntaliitto
Yhteyshenkilö: Talousjohtaja Pellervo Hämäläinen, p. 050 464 6663, pellervo.hamalainen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Heinäveden kunta, Kiteen kaupunki, Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta, Tohmajärven kunta
Rahoituslähde: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Päärahoittaja: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman laadinta

Toteutusaika: 1.2.-30.9.2021

Hankkeessa laaditaan Liperiin ensimmäinen pyöräliikenteen ja kävelyn kehittämissuunnitelma. Ohjevuotena on 2040. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata kunnan tulevien vuosien maankäytön ja liikenteen kehittämistä sekä edistää kestävää liikkumista kunnassa.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Jouni Pekonen, p. 050 467 3533, jouni.pekonen@liperi.fi
Rahoituslähde: Avustus Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin kirkkolahden alueen kehittäminen

Toteutusaika: 1.1.2021-31.12.2022

Hankkeella kehitetään Liperin historiallista Kirkkolahtea vastaamaan tämän päivän matkailun ja virkistäytymisen tarpeisiin. Hankkeen päätoimintoja ovat Kirkkolahden aluesuunnitelman laatiminen, yhteistyöverkostojen kokoaminen ja alueen viestintää ja markkinointia tukevan brändin rakentaminen.

Toteuttaja: Liperin kunnan keskushallintopalvelut
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Lauri Jänis, p. 050 325 1626, lauri.janis@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin satama-alueen kehittämistä tukevien investointien toteuttaminen

Toteutusaika: 1.1.2021-31.12.2022

Hankkeella kehitetään Liperin historiallista Kirkkolahtea vastaamaan tämän päivän matkailun ja virkistäytymisen tarpeisiin. Hanke sisältää investointeja satama-alueen kehittämiseen. Hankkeessa toteutetaan sekä veneilyä palvelevia investointeja että palveluita ja ympäristöä tukevia investointeja.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut ja Lipertek Oy
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Lauri Jänis, p. 050 325 1626, lauri.janis@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liperin harrastamisen malli

Toteutusaika: 1.8.2021-30.6.2022

Liperin harrastamisen mallin tavoitteena on tarjota mahdollisemman monelle lapselle ja nuorelle itseä kiinnostava matalan kynnyksen harrastamisen paikka koulupäivän yhteydessä. Lisäksi luodaan toimintamalli, jonka pohjalta harrastustoimintaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti, laadukkaasti ja eri toimijoiden välisellä sujuvalla yhteistyöllä.

Toteuttaja: Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Pasi Majoinen, p. 0400 678 799, pasi.majoinen@edu.liperi.fi
Rahoituslähde: Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Nuorisotyötä Liperin kouluissa

Toteutusaika: 1.11.2020-31.10.2022

Hanke mahdollistaa koulunuorisotyöntekijän palkkaamisen Liperiin. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee osana kouluyhteisöä ja on mukana oppilaiden arjessa koululla joka päivä. Nuorisotyön tavoitteena on tukea ja kuulla oppilaita, luoda kouluun uudenlaisia toimintatapoja ja -menetelmiä sekä vaihtelevia sisältöjä koulupäiviin.

Toteuttaja: Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Pasi Majoinen, p. 0400 678 799, pasi.majoinen@edu.liperi.fi
Rahoituslähde: Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Topakka

Toteutusaika: 1.10.2019–30.6.2023

Topakan palvelut on suunnattu työttömille, jotka tarvitsevat tukea työhön kuntoutumiseen tai työkykyyn liittyvien etuuksien hakemiseen. Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen malli työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimijoiden osaamista työ- ja toimintakyvyn tunnistamisessa ja asiakasohjauksessa.

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Yhteyshenkilö: Työkykykoordinaattori Eveliina Ihanus, p. 050 472 4571, eveliiina.ihanus@liperi.fi
Muut toteuttajat: Kiteen kaupunki, Outokummun kaupunki, Tohmajärven kunta
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylämyllyn alueen lähivirkistysalueiden kehittäminen ja kunnostaminen 

Toteutusaika: 27.11.2020-31.12.2021

Hanke sisältää Ylämyllyn virkistysalueiden rakenteiden, kuten ulkotulipaikkojen, kotien, huussien, ohjetaulujen, laitureiden, puuliitereiden ja uimapaikkojen kunnostusta. Toimenpiteet ja rakenteet sijoittuvat Ylämyllyn ulkoilureitistöjen varrelle useaan eri kohteeseen. 

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Liikunta- ja ulkopaikkamestari Vesa Turkia, p. 050 535 3867, vesa.turkia@liperi.fi
Rahoituslähde: Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus
Päärahoittaja: Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

YTYÄ! -YhteisTYÖLLÄ tuloksiin

Toteutusaika: 1.1.2020-30.06.2023

Hanke on suunnattu Liperin, Kontiolahden, Outokummun ja Polvijärveen alueen työnhakijoille, jotka tarvitsevat ohjausta, neuvontaa tai henkilökohtaisia palveluita saavuttaakseen työelämään tai koulutukseen liittyviä tavoitteitaan. Hankkeessa myös etsitään ratkaisuja työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmaan.

Toteuttaja: Liperin kunnan Työllisyys- ja henkilöstöpalvelut
Yhteyshenkilö: Hankekoordinaattori Minna Ikonen, p. 050 576 5684, minna.ikonen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Kontiolahden kunta, Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Voit tutustua Liperin päättyneisiin hankkeisiin niiden omalla alasivullaan.

Yhteystiedot

Henkilökuva

Sonja Kortelainen

Hankekoordinaattori
 050 594 8681
sonja.kortelainen@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute