Hankkeet ja kehittäminen pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeet ja kehittäminen Liperissä, sisältö

Hankkeet ja kehittäminen Liperissä

Liperin kunta kehittää toimintaansa, elinvoimaansa ja infrastruktuuriaan erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeet ovat erinomainen tapa kokeilla uusia toimintatapoja sekä kehittää kuntalaisille tarjottavia palveluita.

Hanketoiminnan tarkoituksena on edistää kunnan strategiaa. Liperin kunta hyödyntää kehittämishankkeiden toteuttamisessa erilaisia ulkoisia rahoituslähteitä, kuten EU:n rakennerahastoja sekä valtionavustuksia. Kunta voi toimia hankkeissa eri roolissa – toteuttajana, yhteistyökumppanina tai joissain tapauksissa osarahoittajana.

Tutustu hankkeidemme toimintoihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin ja ota yhteyttä.

Käynnissä olevat hankkeet:

Fiksun mopoilun ohjelma

Toteutusaika: 1.2.2022-31.1.2023

Hankkeessa laaditaan kuntaan fiksun mopoilun ohjelma. Tavoitteen on saada käyttöön toimintamalleja nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseen. Ohjelman pohjana on muista kunnista koottu aineisto sekä oman kuntakohtaisen, nuorille suunnatun työpajan tulokset.

Toteuttaja: Kiteen kaupunki
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen, p. 0400 678 799, reetta.partanen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Liperi, Siilinjärvi, Iisalmi, Leppävirta, Kuhmo, Suomussalmi, Polvijärvi
Rahoituslähde: Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Ikäihmisten liikenneturvallisuuden edistäminen Liperissä

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2022

Hankeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten turvallisuutta liikenteessä keskittymällä liukastumisten ehkäisyyn. Hankkeen aikana jaetaan kaikille yli 70-vuotiaille liperiläisille maksuttomat kenkien liukuesteet, järjestetään avoimet liukkausteemaiset tapahtumat Liperin kolmessa taajamassa sekä kerätään ikäihmisiltä tietoa Liperin liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämistä varten.

Toteuttaja: Liperin kunnan hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilö: Hyvinvointi- ja hankekoordinaattori, p. 050 592 8635, eeva.elomaki@liperi.fi
Rahoituslähde: Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Kaikki oppii – tieto- ja viestintäteknologia oppimisen kohteena ja välineenä

Toteutusaika: 1.8.2021-31.12.2022

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa esi- ja perusopetuksessa olevien lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista. Hankkeeseen palkattu digipedagogi jalkautuu oppitunneille ja kouluttaa opettajia. Lisäksi laaditaan nykyistä tarkemmat suuntaviivat tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen käyttöön, sähköisiin oppimisalustoihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Toteuttaja: Liperin kunnan hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilö: Digipedagogi Irinja Silvennoinen, p. 050 409 8707, irinja.silvennoinen@edu.liperi.fi
Rahoituslähde: Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022.
Päärahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin kirkkolahden alueen kehittäminen

Toteutusaika: 1.1.2021-31.12.2022

Hankkeella kehitetään Liperin historiallista Kirkkolahtea vastaamaan tämän päivän matkailun ja virkistäytymisen tarpeisiin. Hankkeen päätoimintoja ovat Kirkkolahden aluesuunnitelman laatiminen, yhteistyöverkostojen kokoaminen ja alueen viestintää ja markkinointia tukevan brändin rakentaminen.

Toteuttaja: Liperin kunnan keskushallintopalvelut
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Lauri Jänis, p. 050 325 1626, lauri.janis@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin satama-alueen kehittämistä tukevien investointien toteuttaminen

Toteutusaika: 1.1.2021-31.12.2022

Hankkeella kehitetään Liperin historiallista Kirkkolahtea vastaamaan tämän päivän matkailun ja virkistäytymisen tarpeisiin. Hanke sisältää investointeja satama-alueen kehittämiseen. Hankkeessa toteutetaan sekä veneilyä palvelevia investointeja että palveluita ja ympäristöä tukevia investointeja.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut ja Lipertek Oy
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Lauri Jänis, p. 050 325 1626, lauri.janis@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liperin harrastamisen malli

Toteutusaika: 1.8.2021-31.7.2023

Liperin harrastamisen mallin tavoitteena on tarjota mahdollisemman monelle lapselle ja nuorelle itseä kiinnostava matalan kynnyksen harrastamisen paikka koulupäivän yhteydessä. Lisäksi luodaan toimintamalli, jonka pohjalta harrastustoimintaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti, laadukkaasti ja eri toimijoiden välisellä sujuvalla yhteistyöllä.

Toteuttaja: Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen, p. 0400 678 799, reetta.partanen@liperi.fi
Rahoituslähde: Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Liperin pyöräliikenteen pääverkon edistäminen: Jyrinkylän pohjoisosa

Toteutusaika: 1.1.2022-31.8.2023

Hankkeessa rakennetaan yhdistetty pyörätie Patteristontien varrelle Kasarmitieltä pohjoiseen Jyrinlenkkiin asti (uusi 3,5 m leveä n. 750 m pituinen yhteys) sekä Patteristontiehen lännen suunnasta liittyvän Hoprinkalliontien ja Paloaukeatien varren yhdistetty jalankulku-pyöräilyväylä (uusi 3,0 m leveä n. 510 m pituinen yhteys).

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Kävelyn ja pyöräilyn investointiavustus vuosille 2021-2023
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Lähiruokaretki - Heinäveden ja Liperin ruokamatkailun vahvistaminen

Toteutusaika: 1.9.2022-30.9.2023

Hankkeella edistetään maaseudun elinvoimaa ja luodaan ruokamatkailutoimijoiden yhteistyöverkosto, joka on riittävän vetovoimainen houkutellakseen aiempaa enemmän matkailijoita alueelle. Hankkeen aikana osallistujille järjestetään tuotekehitys- ja markkinointikoulutuksia, tehdään tutustumismatkoja ja tuetaan kehitystä asiantuntijapalveluilla. Hankkeen päätteeksi yritykset järjestävät matkailijoille lähiruokatapahtuman.

Toteuttaja: Liperin kunnan keskushallintopalvelut
Yhteyshenkilö: Hankekoordinaattori Noora Vuontisvaara, p. 050 345 8735, noora.vuontisvaara@liperi.fi
Muut toteuttajat: ProAgria Itä-Suomi / Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja Heinäveden kunta
Rahoituslähde: Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka, kalastus- ja metsästysmatkailuhankehaku
Päärahoittaja: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Nuorisotyötä Liperin kouluissa

Toteutusaika: 1.11.2020-31.10.2022

Hanke mahdollistaa koulunuorisotyöntekijän palkkaamisen Liperiin. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee osana kouluyhteisöä ja on mukana oppilaiden arjessa koululla joka päivä. Nuorisotyön tavoitteena on tukea ja kuulla oppilaita, luoda kouluun uudenlaisia toimintatapoja ja -menetelmiä sekä vaihtelevia sisältöjä koulupäiviin.

Toteuttaja: Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen, p. 0400 678 799, reetta.partanen@liperi.fi
Rahoituslähde: Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Pärnävaara master plan

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2022

Hankkeen tavoitteena on käynnistää Pärnävaaran urheilukeskuksen kehittäminen monipuoliseksi, ympärivuotiseksi liikunta-, vapaa-ajan ja matkailukeskukseksi laatimalla Pärnävaara master plan. Master planissa otetaan kantaa mm. maankäyttöön ja arvioidaan, mitä matkailutuotteita ja muita palveluita alueelle on mahdollista ja perusteltua kehittää. Hankkeen aikana sitoutetaan toimijoita ja yrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, käynnistetään alueen ensimmäiset kehittämistoimenpiteet ja Pärnävaaran markkinointi.

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Hankeasiantuntija Sonja Kortelainen, p. 050 594 8681, sonja.kortelainen@liperi.fi
Rahoituslähde: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha 
Päärahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Topakka

Toteutusaika: 1.10.2019–30.6.2023

Topakan palvelut on suunnattu työttömille, jotka tarvitsevat tukea työhön kuntoutumiseen tai työkykyyn liittyvien etuuksien hakemiseen. Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen malli työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimijoiden osaamista työ- ja toimintakyvyn tunnistamisessa ja asiakasohjauksessa.

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Yhteyshenkilö: Työkykykoordinaattori Nelli Ikonen, p. 050 472 4571, nelli.ikonen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Kiteen kaupunki, Outokummun kaupunki, Tohmajärven kunta
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vahva osaaminen osaksi arkeamme

Toteutusaika: 1.8.2022–30.9.2024

Hankkeessa vahvistetaan kuntien työntekijöiden it-osaamista. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa yhteisten ohjelmistojen ja järjestelmien, kuten M365-ohjelmistojen, käyttöä. Hankkeessa kartoitetaan, missä tilanteessa hankekunnat ovat omassa digitaalisessa toimintaympäristössään, etsitään kehityskohteita, joita voitaisiin parantaa digiosaamista kehittämällä ja jalkautetaan hyväksi todettuja digitaalisia toimintamalleja kuntien eri yksiköiden ja toisten hankekuntien kesken. Hankkeen aikana Liperissä käynnistetään myös digimentoritoiminta.

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Yhteyshenkilö: Talousjohtaja Pellervo Hämäläinen, p. 050 464 6663, pellervo.hamalainen@liper.fi
Muut toteuttajat: Liperin kunta, Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta, Kontiolahden kunta
Rahoituslähde: Valtionavustus kuntien digitalisaation edistämiseen, digitalisaation kannustinjärjestelmä
Päära­hoit­ta­ja: Valtiovarainministeriö

Viinijärven uimarannan kunnostaminen ja kehittäminen

Toteutusaika: 11.5.2022–31.12.2024

Hankkeessa tehdään Liperin Viinijärven uimarannasta houkutteleva lähivirkistyskohde. Uimarannan varustusta kunnostetaan ja uusitaan ja uimapoukamaa parannetaan. Alueelle rakennetaan grillikatos ja pöytäryhmiä, uudet huussit sekä lapsille sopiva leikkiväline. Uimakopit kunnostetaan. Turvallisuutta parannetaan uusimalla opasteet ja asentamalla polkupyörätelineet sekä puomi rannan ja pysäköinnin väliin. 

Toteuttaja: Liperin kunnan Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Liikunta- ja ulkopaikkamestari Vesa Turkia, p. 050 535 3867, vesa.turkia@liperi.fi
Rahoituslähde: Perustamishankkeiden investointiavustus luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuun liikuntapaikkarakentamiseen
Päärahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto

Yhdessä vieraskasvitorjuntaan -jättipalsamin torjunta

Toteutusaika: 27.11.2020-31.12.2022

Hankkeessa toteutetaan vieraskasvitorjuntaa monitahoisen toimijajoukon voimalla. Koordinoitua jättipalsamin torjuntaa tehdään etenkin kirkonkylien ja taajamien alueella, mutta myös kyläalueilla. Kohteet kartoitetaan ja luokitellaan mm. laajuuden ja kiireellisyysasteen mukaan ja tukena käytetään vieraslajit.fi-sivustoa. Torjuntatyöhön osallistuvat kunnat, paikalliset yhdistykset ja yhteisöt sekä alueen yrittäjät. Tärkeätä toiminnassa on myös paikallisten nuorten palkkaaminen kesätöihin vieraskasvitorjuntaan.

Toteuttaja: Maaseudun Sivistysliitto
Yhteyshenkilö: Maaseutujohtaja Pertti Iivanainen, p. 040 748 5310, pertti.iivanainen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Liperin, Polvijärven ja Tuusniemen kunnat sekä Iisalmen kaupunki, paikalliset yhdistykset
Rahoituslähde: Valtionavustus haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin
Päära­hoitt­aja: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

YTYÄ! -YhteisTYÖLLÄ tuloksiin

Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2023

Hanke on suunnattu Liperin, Kontiolahden, Outokummun ja Polvijärveen alueen työnhakijoille, jotka tarvitsevat ohjausta, neuvontaa tai henkilökohtaisia palveluita saavuttaakseen työelämään tai koulutukseen liittyviä tavoitteitaan. Hankkeessa myös etsitään ratkaisuja työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmaan.

Toteuttaja: Liperin kunnan Työllisyys- ja henkilöstöpalvelut
Yhteyshenkilö: Hankekoordinaattori Minna Ikonen, p. 050 576 5684, minna.ikonen@liperi.fi
Muut toteuttajat: Kontiolahden kunta, Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Päärahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Voit tutustua Liperin päättyneisiin hankkeisiin niiden omalla alasivullaan.

Yhteystiedot

Henkilökuva

Sonja Kortelainen

hankeasiantuntija
 050 594 8681
sonja.kortelainen@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute