Hankkeet ja kehittäminen pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeet ja kehittäminen Liperissä, sisältö

Hankkeet ja kehittäminen Liperissä

Liperin kunta kehittää toimintaansa, elinvoimaansa ja infrastruktuuriaan erilaisten hankkeiden avulla. Kehittämishankkeet ovat erinomainen tapa kokeilla uusia toimintatapoja sekä kehittää kuntalaisille tarjottavia palveluita.

Hanketoiminnan tarkoituksena on edistää kunnan strategiaa. Liperin kunta hyödyntää kehittämishankkeiden toteuttamisessa erilaisia ulkoisia rahoituslähteitä, kuten EU:n rakennerahastoja sekä valtionavustuksia. Kunta voi toimia hankkeissa eri roolissa – toteuttajana, yhteistyökumppanina tai joissain tapauksissa osarahoittajana.

Tutustu hankkeidemme toimintoihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin ja ota yhteyttä.

Käynnissä olevat hankkeet:

Joensuun seudun pyöräilyn pääverkon väistämisvelvollisuuksien tarkistaminen ja väylien keskimerkinnät

Toteutusaika: 1.1.2024-31.10.2025

Hankkeessa tarkistetaan pääverkon väistämisjärjestelyt pyöräteiden keskinäisissä liittymissä sekä katu- ja yksityisteiden liittymissä. Väistämisvelvollisuudet osoitetaan liikennemerkein ja mahdollisuuksien mukaan niitä tukevin tiemerkinnöin. Lisäksi pääverkon väylille toteutetaan keskimerkinnät. Hankealue käsittää pyöräilyväyliä yhteensä 129 km.

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Muut toteuttajat: Liperin kunta, Kontiolahden kunta, Ely-keskus
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Liperin asumisneuvontatoiminta

Toteutusaika: 1.1.2023-

Liperin asukkaille ja muuttamisesta kiinnostuneille tarjotaan maksutonta asumisneuvontaa. Neuvonnan lisäksi hankkeessa koulutetaan asumisneuvojia, kehitetään toimintatapoja, luodaan ohjaukselle välttämättömiä verkostoja sekä tiedotetaan toiminnasta. Nuorille on koottu asumisen opas, josta saa tietoa muun muassa ensiasunnon hakemisesta sekä vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Toteuttaja: Lipertek Oy
Yhteyshenkilö: Asumisneuvoja (kiinteistösihteeri) Sanna Härkönen, p. 0400 289 970, sanna.harkonen@liperi.fi
Rahoituslähde: Asumisneuvonta-avustus 2023-2027
Päärahoittaja: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Liperin harrastamisen malli

Toteutusaika: 1.8.2021-31.7.2024

Liperin harrastamisen mallin harrastusryhmät tarjoavat mahdollisemman monelle lapselle ja nuorelle matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka pohjalta harrastustoimintaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti, laadukkaasti ja eri toimijoiden välisellä sujuvalla yhteistyöllä.

Toteuttaja: Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen, p. 0400 678 799, reetta.partanen@liperi.fi
Rahoituslähde: Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Liperin ikiliikkujat

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2024

Hankkeen tavoitteena on saada yli 65-vuotiaat liperiläiset liikkumaan nykyistä enemmän. Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia sekä ulkoiluystäviä, jotka voivat rohkaista ikäihmisiä lisäämään arkiliikuntaa matalalla kynnyksellä. Liikuttajina hyödynnetään Liperin vahvuuksia kuten asukkaita lähellä sijaitsevaa luontoa ja ulkoilureittejä sekä aktiivisia kyläyhdistyksiä ja kyläläisiä.

Toteuttaja: Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut
Yhteyshenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen, p. 0400 678 799,
reetta.partanen@liperi.fi
Rahoituslähde: Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustukset
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Liperin Keskustien jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen

Toteutusaika: 1.1.2023-31.10.2024

Hankkeessa edistetään jalankulkijoiden turvallisuutta, viihtyisyyttä ja esteettömyyttä parantamalla Keskustietä noin 270 metrin matkalla. Ajorataa kavennetaan siten, että ajoradan leveys tukee asetettavaa nopeusrajoitusta 30 km/h. Samalla kadun loppuosalle toteutetaan liikenneturvallisuustoimenpiteinä kaksi suojateiden korotusta, jotka turvaavat jalankulkijoiden suojatieylityksiä.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Liperin päiväkodin Penttilän yksikön pihan parantaminen

Toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2026

Hankkeen tavoitteena on Penttilän yksikön pihan luonnonmukaistaminen ja liikunnallistaminen. Hankkeen aikana pihaa kehitetään lisäämällä 1-5-vuotiaille sopivia leikkivälineitä sekä monipuolista kasvillisuutta. Lisäksi pihaa kasvatetaan aitaamalla osa läheisestä metsästä osaksi leikkialuetta.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Isännöitsijä Kari Tanskanen, p. 040 661 3634, kari.tanskanen@liperi.fi
Rahoituslähde: Valtionavustus päiväkotipihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Liperin Välikankaan yritysalueen laajennussuunnitelma

Toteutusaika: 1.3.-30.11.2024

Hankkeessa laaditaan Liperin Ylämyllyllä sijaitsevan Välikankaan yritysalueen laajennussuunnitelma. Suunnitelma sisältää alueelle tehtävien rakentamisen ratkaisujen suunnitelman, joiden perusteella alueen kunnallistekniikan rakentaminen voidaan käynnistää. Suunnitelmassa huomioidaan erityisesti kestävän kehityksen periaatteet, jotta rakentaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman ilmastoystävällisesti herkälle pohjavesialueelle.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), ET3.1 Liikenne ja logistiikka
Päärahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pyöräliikenteen pääverkon viitoituksen toteutus

Toteutusaika: 1.1.2024-31.10.2025

Hankkeessa toteutetaan Joensuun kaupungin sekä Liperin ja Kontiolahden kuntien katuverkoille sijoittuvien pyöräliikenteen pääverkon viitoitus. Viitoituksen laajuus Liperin kunnan katuverkolla on noin 15 km.

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Muut toteuttajat: Liperin kunta, Kontiolahden kunta, Ely-keskus
Yhteyshenkilö: Infrapäällikkö Pekka Tapio, p. 050 563 6226, pekka.tapio@liperi.fi
Rahoituslähde: Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus
Päärahoittaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Taikametsän päiväkodin pihan parantaminen

Toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2026

Hankkeen tavoitteena on Taikametsän päiväkodin pihan luonnonmukaistaminen ja liikunnallistaminen. Hankkeen aikana pihalle lisätään rajattu peliareena ja leikkivälineitä sekä uutta kasvillisuutta (puut, marjapensaat). Pihatoimintoja järjestellään uudelleen niin, että sillä erottuvat isompien lasten vauhdikkaan leikin alueet sekä pienemmille sopivat rauhallisemman leikin alueet.

Toteuttaja: Liperin kunnan elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö: Isännöitsijä Kari Tanskanen, p. 040 661 3634, kari.tanskanen@liperi.fi
Rahoituslähde: Valtionavustus päiväkotipihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen
Päärahoittaja: Aluehallintovirasto

Vahva osaaminen osaksi arkeamme

Toteutusaika: 1.8.2022–30.9.2024

Hankkeessa vahvistetaan kuntien työntekijöiden it-osaamista. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa yhteisten ohjelmistojen ja järjestelmien, kuten M365-ohjelmistojen, käyttöä. Hankkeessa kartoitetaan, missä tilanteessa hankekunnat ovat omassa digitaalisessa toimintaympäristössään, etsitään kehityskohteita, joita voitaisiin parantaa digiosaamista kehittämällä ja jalkautetaan hyväksi todettuja digitaalisia toimintamalleja kuntien eri yksiköiden ja toisten hankekuntien kesken. Hankkeen aikana Liperissä käynnistetään myös digimentoritoiminta.

Toteuttaja: Joensuun kaupunki
Muut toteuttajat: Liperin kunta, Outokummun kaupunki, Polvijärven kunta, Kontiolahden kunta
Yhteyshenkilö: Talousjohtaja Pellervo Hämäläinen, p. 050 464 6663, pellervo.hamalainen@liper.fi
Rahoituslähde: Valtionavustus kuntien digitalisaation edistämiseen, digitalisaation kannustinjärjestelmä
Päära­hoit­ta­ja: Valtiovarainministeriö

 

Voit tutustua Liperin päättyneisiin hankkeisiin niiden omalla alasivullaan.

Yhteystiedot

Henkilökuva

Sonja Kortelainen

hankeasiantuntija
 050 594 8681
sonja.kortelainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute