Biojäte, pääkuva

Navigaatiovalikko

Biojäte, sisältö

Biojätteen käsittely

Biojätteiden erilliskeräys laajenee heinäkuussa 2024. Jos kompostoit jo nyt, tee ilmoitus viimeistään 30.4.2024. Taloyhtiöt tekevät kompostointi-ilmoituksen suoraan jätehuoltoviranomaiselle.

Biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee 19.7.2024 koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamassa.

Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella erilliskeräysvelvoite koskee Joensuun keskustaajamaa, johon kuuluu muun muassa Ylämylly, Jyrinkylä, Onttola, Noljakka, Joensuun keskusta, Lehmo, Kulho, Reijola sekä Niittylahti. Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on nähtävissä tarkempi taajamarajaus.

Biojätteen erilliskeräyksessä biojäte kerätään tyhjennettävään keräysastiaan poltettavan jätteen tapaan. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kompostoimalla jätehuoltomääräysten mukaisesti (§ 18).

Kompostointi-ilmoitus

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää rekisteriä varten Puhas Oy:lle.

Taloyhtiöt tekevät kompostointi-ilmoituksen suoraan jätehuoltoviranomaiselle.

Ilmoituksen tekeminen perustuu vuonna 2021 muuttuneeseen jätelakiin ja se koskee vakituisten asuntojen ohella myös mökkejä. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Jos kompostoit jo nyt, tee ilmoitus viimeistään 30.4.2024. Jos aloitat kompostoinnin myöhemmin, tee ilmoitus viimeistään 2 kuukauden kuluttua kompostoinnin aloittamisesta.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Jos kompostointi kiinteistöllä lopetetaan, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Puhas Oy:lle kahden kuukauden kuluessa lopettamisesta.

Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta.

Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä, mikäli kiinteistölle on järjestetty biojätteen erilliskeräys poltettavan keräyksen ohella.

Jätehuoltomääräysten mukainen kompostori

Biojätteen saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Kimppakompostointi

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostori voi olla 2–5:n samalla tai naapurikiinteistöillä sijaitsevan omakoti- tai paritaloasunnon yhteinen (kimppakompostori). Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta.

Miten teen ilmoituksen?

Helpoiten teet ilmoituksen Puhas Oy:n sähköisessä palvelussa osoitteessa www.asiointipuhas.fi.

Ilmoituksen voi tehdä myös Puhaksen verkkosivuilta löytyvällä kompostointi-ilmoituslomakkeella.

Lomakkeen voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@puhas.fi tai voit tulostaa sen ja lähettää vastauslähetyksellä maksutta postitse Puhas Oy:lle.

Taloyhtiöiden tulee tehdä kompostointi-ilmoitus suoraan jätehuoltoviranomaiselle. Taloyhtiön kompostointi-ilmoituksen löydät osoitteesta www.joensuu.fi/jatehuolto-asiointi-ja-lomakkeet. Kompostointi sallitaan enintään 5 asuinhuoneiston asunto-osakeyhtiölle.

Tietojen tallennus

Ilmoitusten tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätelain 143 §:n mukaiseen jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkastaa kompostorin asianmukaisuuden ja toimivuuden.

Jos kompostoinnin perusteella halutaan pidentää poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväliä 8 viikkoon, on siitä ilmoitettava erikseen Puhas Oy:lle.

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute