Navigaatiovalikko

Vaalit Liperissä, sisältö

Vaalit Liperissä

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa

Europarlamenttivaalit järjestetään joka viides vuosi.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

Varsinaisena äänestyspäivänä äänestetään vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Lue lisää europarlamenttivaaleista täältä.

Ennakkoäänestyspaikat Liperissä 15.–21.5.2019

Avoinna arkipäivinä klo 9.00–18.00, lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–16.00.

Liperin kirjasto, Keskustie 12, 83100 Liperi

Ylämyllyn yritystalo, Tehtaantie 8, 80400 Ylämylly     

Viinijärven koulu, Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi

Äänestyspaikat sunnuntaina 26.5.2019 klo 9:00–20.00

Äänestys-           nimi                             äänestyspaikka                                            osoite

alue nro

1                             Kirkonkylä                 Liperin pääkirjasto                                      Keskustie 12

2                             Ylämylly                    Ylämyllyn monitoimitalo                           Viljatie 1    

3                             Viinijärvi                    Viinijärven koulu                                          Kirkkotie 4

 

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestyspaikalla

Henkilöllisyytensä voi todistaa kuvallisella poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai muulla kuvallisella ja virallisella asiakirjalla.

Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Näin äänestät:

  • Ota mukaan äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus
  • Ota mukaan postitse saamasi ilmoituskortin siltä varalta, että äänioikeuden selvittämisessä ilmenee epäselvyyksiä. Ilmoituskortti ei ole kuitenkaan välttämätön.
  • Selvitä ehdokkaasi numero etukäteen. Sen saat selville esim. oikeusministeriön vaalisivuilta, ehdokkaiden vaalisivuilta, heidän vaalimainoksistaan tai ehdokasluettelosta, joka on nähtävillä äänestyspaikassa.
  • Mikäli tarvitset vaaliavustajaa, voit pyytää ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijaa avustamaan äänestämiseen liittyvissä asioissa.
  • Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, voi hän käyttää myös itse valitsemaansa avustajaa.
  • Vaalipäivän äänestyksessä avustajana äänestysmerkinnän tekemisessä voi toimia vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja tai äänestäjän itsensä valitsema avustaja.

Kotiäänestys:

Kotona saa äänestää, jos henkilön kyky liikkua ja toimia, on niin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vai­keuksia. Kaikille edellisissä vaaleissa kotona äänestäneille postitetaan ilmoittautumislomake, jolla voi ilmoittautua, jos haluaa äänestää eduskunta ja EU-vaaleissa kotonaan.

Lisäksi kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16 kes­kusvaalilautakunnan sihteerille, osoite Varolantie 3, PL 20, 83101 Liperi tai puh. 040 761 1055.

Laitosäänestys:

Liperin kunnan alueella sijaitse­viin laitoksiin tiedotetaan suoraan ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat henkilöt. Esimerkiksi sairaalan poliklinikalla hoitoa saamassa käyvällä henkilöllä tai sairaalan henkilökunnalla ei ole oikeutta äänestää sairaalassa.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa.

Lisätietoja

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintopäällikkö Terttu Sarkkinen, terttu.sarkkinen@liperi.fi, puh. 040 761 1055.

Yhteystiedot

Terttu Sarkkinen

Hallintopäällikkö
 040 761 1055
terttu.sarkkinen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute