Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnan vuosihakkuut alkavat

Liperin kunnan vuosihakkuut alkavat

Liperin kunta kilpailutti vuoden 2019 vuosihakkuut syksyn 2019 aikana. Hakkuiden toteuttajaksi valittiin UPM Metsä.

Metsäsuunnitelman mukaisesti ajoitetut hakkuut 2019 vuoden osalta ovat alkaneet. Liperin kunnan metsäsuunnitelman on laatinut Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys.

Suunnitelluille leimikoille tarvittavat maisematyöluvat 19-0223-MAI (kirkonkylä) ja 19-0224-MAI (Ylämylly) on rakennustarkastaja myöntänyt 28.8.2019. Kahden viikon oikaisuvaatimusajan aikana ei tullut valituksia.

Kilpailutukseen saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen tekivät UPM Metsä ja Binderholz Nordic Oy. Liperin kunnan elinympäristölautakunta on 8.10.2019 kokouksessaan § 138 valinnut tarjousvertailun perusteella parhaan tarjouksen tehneen UPM Metsän kunnan 2019 vuosihakkuiden toteuttajaksi.

Puukauppasopimus on allekirjoitettu UPM Metsän kanssa 25.10.2019.

UPM Metsä on aloittanut leimikoiden nauhoituksen ja hakkuut suoritetaan viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Pääosa hakkuista on harvennushakkuuta ja ne sijoittuvat Ylämyllyn Jyrinkylän alueille. Hakkuutyömaita on myös Liperin kirkonkylällä. Tarkempi kuvaus leimikoista on leimausselosteessa.

Taajama-alueen leimikoilta kuviot 297, 298, 299, 300 ja 302 Jyrinkylässä hakkuutähteet kerätään hakkuun yhteydessä talteen. Harvennukset tehdään alueen virkistyskäyttö huomioiden. Jyrinlenkin hiihtoladun osalta hakkuut pyritään ajoittamaan hiihtokauden loppuun. Metsänhoidolla pyritään ehkäisemään metsätuhoja ja näin turvataan alueen viihtyvyyden säilyminen.

Alla leimausselosteessa oleva työmaakartat kuvina:

Kirkonkylän vuosihakkuiden työmaakartta

Välikankaan vuosihakkuiden työmaakartta

Jyrinkylän vuosihakkuiden työmaakartta

Honkalammen vuosihakkuiden työmaakartta

Liperin kunnan logo harmaalla pohjalla.

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute