Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: poikkeamispäätös 7/2021 Herrankukkaro

Kuulutus: poikkeamispäätös 7/2021 Herrankukkaro

Liperin kunnan elinympäristölautakunta antaa 6.4.2021 
Poikkeamispäätöksen (7/2021), joka koskee Herrankukkaro RN:o 153:89 
-tilasta Liperin kunnan Liperin kylässä. 

 

Päätöksen katsotaan tulevan antopäivänä kaikkien asianosaisten tietoon. 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta, osoite 

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus  
PL 1744 
70101 KUOPIO. 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Asiakirjat ovat nähtävänä Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa,  
osoitteessa Varolantie 3, 83100 Liperi. 

 

Liperissä 1.4.2021 

 

Liperin kunnan Elinympäristölautakunta 

 

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.

 

Ollut nähtävänä Liperin kunnan ilmoitustaululla 
1.4.2021 - 6.5.2021 

 

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute