Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä

Kuulutus: etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä

Etsivä nuorisotyöntekijä

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Vapaa-aika
_________________________________________________________________________________

Haku päättyy: 13.12.2020 23:59    Työsuhteen kesto: Määräaikainen
Ilmoitus jätetty: 25.11.2020 11:30    Työn luonne: Kokoaikatyö
_________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Liperin vapaa-aikapalveluissa on hettavana etsivä nuorisotyöntekijän määräaikainen tehtävä ajalle 4.1.2021 - 30.11.2021 saakka. Tehtävän jatkoon haetaan myös lisärahoitusta.

Vapaa-aikapalvelut ovat keskeinen osa kunnan hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta. Liperin kunnan vapaa-aikapalveluihin kuuluvat nuoriso-, kulttuuri ja liikuntapalvelut.  

Etsivä nuorisotyöntekijältä edellytetään kokemusta nuorisotyöstä ja moniammatillisen verkostotyön osaamista, palveluverkoston tuntemusta, oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Perehtyneisyys kunnalliseen nuoriso- ja sosiaalityöhön, kokemus työskentelystä koulutusorganisaatioiden ja työvoimahallinnon kanssa sekä ohjaustyön kokemus katsotaan hakijalle eduksi.

 Etsivä nuorisotyöntekijän työtehtäviin kuuluvat
-    oppilaiden nivelvaiheen tukeminen perusasteelta toiselle asteelle
-    pienryhmätoiminnot niin koululla kuin nuorisotalolla
-    yläkoulun oppilaiden koulunkäynnin tukeminen
-    jalkautuminen Korona-ajasta kärsineiden nuorten koulunkäynnin tueksi, esim. tsemppitupa
-    jalkautuminen tarvittaessa mukaan nuorten harrastuksiin
-    yhteistyö yläkoulun pienluokkien ja jopoluokan kanssa, Nuotta-valmennuksien toteuttaminen
-    yhteistyö ammattioppilaitosten kanssa
-    teemailtoina jalkautuminen työpariksi nuorisotaloille
-    kesätyöiltojen järjestäminen ja työnhaussa tukeminen.

Etsivä nuorisotyöntekijä toimii myös erilaisissa kunnan ja seudun työryhmissä ja verkostoissa. Hän tulee työskentelemään työparina kunnan toisen etsivä nuorisotyöntekijän kanssa. Työ sisältää päivä- ja iltatyötä.

Etsivä nuorisotyöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen nuorisoalan tutkinto, tai muu soveltuva tutkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tehtävä on haettavana ajalla 25.11. - 13.12.2020. Haastattelut järjestetään 21.12.2020.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20 83101 Liperi.

 


Työ alkaa:    4.1.2021
Palkkaus:    KVTES:n mukaisesti
Työavain:    324228


Yhteystiedot
Hyvinvointijohtaja
Riitta Lappalainen
riitta.lappalainen@liperi.fi
p. 040 8347185

Etsivä nuorisotyöntekijä
Pauliina Sormunen
pauliina.sormunen@edu.liperi.fi
p. 040 6735106

 

Kuulutuksen voit lukea myös tästä.

Nähtävilläoloaika: 25.11.2020-13.12.2020

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute