Navigaatiovalikko

Sidonnaisuusilmoitukset sisältö

Sidonnaisuusilmoitukset

Keskeisten päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet ovat kaikkien luettavissa.

Keskeisissä tehtävissä Liperissä toimivat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ilmoittavat julkisesti, missä kaikissa johtotehtävissä tai luottamustoimissa he toimivat Liperin kunnan lisäksi.

Kun sidonnaisuudet ovat kaikkien nähtävillä, päätöksenteko ja hallinto toimivat avoimesti ja liperiläiset pystyvät itse arvioimaan vaikuttavatko sidonnaisuudet päätöksiin.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään, että päätöksenteko olisi mahdollisimman avointa.

Sidonnaisuusilmoituksissa kerrotaan johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (myös keskusvaalilautakunta)
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (elinympäristölautakunta ja sen lupajaos) - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoitukset ja muutokset

Ilmoitus sidonnaisuuksista täytyy tehdä kahden kuukauden kuluessa tehtävään valitsemisesta. Sidonnaisuusilmoitusta ei tarvitse tehdä vuosittain, mutta mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa on ilmoitettava heti.

Sidonnaisuusilmoituksen tai muutoksen aiemmin ilmoitettuun voit tehdä tästä

Sidonnaisuusilmoitusten rekisteriseloste 

Liperin kunnan sidonnaisuusilmoitukset voit katsoa tästä:

Sidonnaisuusilmoitukset_upote

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Yhteysviranomaisen lausunto Korpivaaran tuulipuistosta on valmistunut

Yhteysviranomaisen lausunto Korpivaaran tuulipuistosta on valmistunut

Yhteysviranomaisen lausunto on luettavissa vireillä olevien kaavojen aineistoissa. Puolustusvoimien lausunto Korpivaaran yhdeksän enintään 300 metrin korkuisen voimalan hankkeesta on kielteinen.

Yhteysviranomaisen lausunto Korpivaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on valmistunut ja se on luettavissa tästä linkistä sekä Liperin kunnan verkkosivulla www.liperi.fi/vireilla-olevat-kaavat Korpivaaran tuulipuiston osayleiskaavan aineistoissa.

Puolustusvoimien lausunto Korpivaaran yhdeksän enintään 300 metrin korkuisen voimalan hankkeesta saatiin myös huhtikuussa. Lausunto rajoittaa hankkeen enimmäislaajuutta eli on hankkeessa esitetylle tuulipuistolle kielteinen. Tuulivoimatoimija OX2 on aloittanut jatkokeskustelut hankelaajuudesta Puolustusvoimien kanssa. Aiemmalle Korpivaaran neljän voimalan hankkeelle saatiin aikanaan myönteinen lausunto.

Tuulivoimahankkeen kehitys ja ympäristöselvitykset jatkuvat ja OX2 jatkaa neuvotteluja Liperin kunnan ja ELY-keskuksen kanssa. Korpivaaran tuulivoimahankkeen uutiskirjeen postituslistalle voit liittyä tästä linkistä.

Kuvituskuva Jouttikallion tuulivoimapuistosta

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute