Navigaatiovalikko

Sidonnaisuusilmoitukset sisältö

Sidonnaisuusilmoitukset

Keskeisten päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet ovat kaikkien luettavissa.

Keskeisissä tehtävissä Liperissä toimivat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ilmoittavat julkisesti, missä kaikissa johtotehtävissä tai luottamustoimissa he toimivat Liperin kunnan lisäksi.

Kun sidonnaisuudet ovat kaikkien nähtävillä, päätöksenteko ja hallinto toimivat avoimesti ja liperiläiset pystyvät itse arvioimaan vaikuttavatko sidonnaisuudet päätöksiin.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään, että päätöksenteko olisi mahdollisimman avointa.

Sidonnaisuusilmoituksissa kerrotaan johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (myös keskusvaalilautakunta)
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (elinympäristölautakunta ja sen lupajaos) - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoitukset ja muutokset

Ilmoitus sidonnaisuuksista täytyy tehdä kahden kuukauden kuluessa tehtävään valitsemisesta. Sidonnaisuusilmoitusta ei tarvitse tehdä vuosittain, mutta mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa on ilmoitettava heti.

Sidonnaisuusilmoituksen tai muutoksen aiemmin ilmoitettuun voit tehdä tästä

Sidonnaisuusilmoitusten rekisteriseloste 

Liperin kunnan sidonnaisuusilmoitukset voit katsoa tästä:

Sidonnaisuusilmoitukset_upote

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Mahdollisuus liittyä OX2/Korpivaara Wind Oy:n sähköpostilistalle

Mahdollisuus liittyä OX2/Korpivaara Wind Oy:n sähköpostilistalle

OX2/Korpivaara Wind Oy:n sähköpostilista on yksi tiedotuskanava hankkeen ajankohtaisille asioille. Postituslista täydentää kunnan ja viranomaisten virallisia tiedotuskanavia.

Liperin Korpivaaraan suunnitteilla olevan tuulipuiston kaavoitus ja vaikutusarviointi ovat käynnistymässä.

Jos haluat seurata tuulivoimahankkeen etenemistä, voit liittyä hankevastaava OX2/Korpivaara Wind Oy:n sähköpostilistalle. Listan kautta saat tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista.

Postituslista täydentää kunnan ja viranomaisten virallisia tiedotuskanavia.

- Tietoa on tarjolla valtavasti ja joskus tärkeät ajankohtaiset asiat hukkuvat muun tiedon sekaan. Postituslistan kautta toivottavasti varmistamme, että tieto esimerkiksi aineistojen nähtävillä olosta tavoittaa yhä useamman kiinnostuneen, hankkeen projektipäällikkö Hanna Herkkola OX2:lta toteaa.

 

Kuvituskuva Jouttikallion tuulivoimapuistosta, kolme tuulivoimalaa ja metsämaisemaa

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute