Rakennushankkeen vaiheet pääkuva

Navigaatiovalikko

Rakennushankkeen vaiheet sisältö

Rakennushankkeen vaiheet

Näin rakennusprojekti etenee lupapäätöksen tai toimenpideilmoituksen jälkeen.

1. Valitse vastaava työnjohtaja

Jokaisella rakennushankkeella on oltava vastaava työnjohtaja. Rakennusvalvonta tarkastaa työnjohtajan pätevyyden. Tavanomaisissa rakennushankkeissa, kuten pientaloissa tai saunassa vastaavan työnjohtajan tulee olla koulutukseltaan vähintään rakennusmestari.

Toimita allekirjoitettu työnjohtajan hakemus/ilmoitus rakennusvalvontaan viimeistään silloin, kun teet aloitusilmoituksen.

Lupapisteen kautta käsitellyille rakennushankkeille työnjohtajat ilmoitetaan Lupapisteessä.

Rakennushanke etenee työnjohtajan ohjeistuksessa. Työnjohtaja on vastuussa siitä, että hanke toteutuu lain ja määräysten mukaisesti. Hänen ammattitaitoaan on syytä kunnioittaa ja hyödyntää!

2. Käy lupapäätös läpi huolellisesti

Saamasi rakennuslupapäätös kannattaa käydä läpi työnjohtajan ja pääsuunnittelijan kanssa.

Lupapäätöksessä on erilaisia lupaehtoja, jotka tulee toteuttaa hankkeen edetessä. Yleisimpiä lupaehtoja ovat erilaiset katselmukset. Lupapäätöksen sisältö käydään läpi aloituskokouksessa, jos sellainen on lupaehdoksi määrätty.

Tarvittaessa myös rakennusvalvonta antaa lisätietoja päätöksestä.

3. Sovi aloituskokouksen pitämisestä

Aloituskokous pidetään yleensä kohteissa, joissa rakennetaan uusia asuin- tai työtiloja. Myös maatalouden tuotantorakennuksista, halleista tai varastoista voidaan määrätä aloituskokous pidettäväksi.

Aloituskokoukseen osallistuvat ainakin hankkeeseen ryhtyvä taho, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Tavallisesti aloituskokous pidetään rakennusvalvonnan tiloissa. Kokouksessa käydään läpi lupa-asiakirjat ja muut esille tulevat asiat sekä pientalojen osalta vähintään perustussuunnitelmat.

Työnjohdon tarkastusasiakirjat aloituskokouksessa:

4. Huomioi erityissuunnitelmat

Lupapäätöksessä voidaan edellyttää erityissuunnitelmia. Erityissuunnitelmat ovat lupapiirustuksia yksityiskohtaisempia suunnitelmia, joissa yleisimmin esitetään erilaisia rakenne-, IV- tai KVV-ratkaisuja. Vaaditut erityissuunnitelmat tulee esittää rakennusvalvontaviranomaiselle ennen niihin liittyvien töiden aloittamista.

Aiemmin paperilla käsiteltyjen lupa-asioiden erityissuunnitelmat voi toimittaa sähköpostitse (rakennusvalvonta@liperi.fi). Rakennusvalvonta ei arkistoi edellämainittuja suunnitelmia.

Lupapisteen kautta käsitellyille rakennushankkeille myös erityissuunnitelmat toimitetaan Lupapisteeseen.

Pientalojen perustussuunnitelmat käydään läpi aloituskokouksessa.

Suunnitelmien arkistoiminen on pääsääntöisesti hankkeeseen ryhtyvän vastuulla.

5. Tilaa rakennuspaikan merkitseminen kartoittajalta

Rakennuspaikka merkitään ennen rakennustöiden alkamista. Tilaa paikan merkitseminen suoraan kartoittajalta.

Vastuullisten henkilöiden tulee olla paikalla merkitsemisen aikana. Kartoittaja merkitsee rakennuksen sijainnin ja korkoaseman.

6. Tee aloitusilmoitus

Rakennustyöt voivat alkaa, kun lupapäätös tulee lainvoimaiseksi.

Ilmoita aloitusilmoituksella, milloin luvan mukaiset työt alkavat. Voit jättää aloitusilmoituksen sähköpostilla rakennusvalvonta@liperi.fi -sähköpostiin tai puhelimitse lupavalmistelijalle. Saamastasi lupapäätöksestä näet ajan, jonka puitteissa työ on aloitettava. Aloitusilmoituksen voi tehdä joko vastaava työnjohtaja tai rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö.

7. Muista katselmukset

Rakennushankkeeseen kuuluu useita katselmuksia. Lue niistä lisää Katselmukset-sivulla.

8. Hae muutoslupaa tai jatkoaikaa tarvittaessa

Jos töiden edetessä ilmenee tarvetta muutoksille, keskustele niistä pääsuunnittelijan, työnjohtajan ja rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Osa muutoksista voidaan toteuttaa ilman muutosluvan hakemista.

Jos hankkeen aloittaminen tai loppuun saattaminen viivästyy, voit hakea hankkeelle jatkoaikaa. Ohjeet muutos- ja jatkoaikalupien hakemiseen löydät Muut luvat -osiosta.

9. Rakennushanke päättyy loppukatselmukseen

Vastaava työnjohtaja pitää koko rakennushankkeen ajan tarkastusasiakirjaa, johon hän merkitsee keskeisimmät tekemänsä tarkastukset ja mahdolliset huomautukset. Tarkastusasiakirja säilytetään työmaalla, ja sen on oltava käytettävissä katselmuksilla. Jos valmista tarkastusasiakirjaa ei ole järkevää käyttää esimerkiksi pienissä kohteissa, työnjohtaja voi tehdä tarkastusasiakirjan myös työmaapäiväkirjan tyyppisesti.

Luovuta kopio tarkastusasiakirjasta loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvonnalle arkistoitavaksi.

Sisältöjulkaisija

Yleiset osoitteet

Maankäyttö

maankaytto@liperi.fi

Rakennusvalvonta

rakennusvalvonta@liperi.fi

Yhteystiedot

Kirsi Kuronen

Lupavalmistelija
 040 630 0182
kirsi.kuronen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kari Hirvonen

Kartoittaja
 050 448 9894
kari.hirvonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Sari Kettunen

ympäristötarkastaja
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Jouni Martikainen

rakennustarkastuspäällikkö
 050 401 4536
jouni.martikainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute