Perhekeskus pääkuva

Navigaatiovalikko

Perhekeskus sisältö

Perhekeskus

Perhekeskus on verkostomainen toimintamalli, joka auttaa perheiden ongelmatilanteissa, kriiseissä ja huolissa.

Perhekeskus on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu palvelujen kokonaisuus. Siihen kuuluu esimerkiksi hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.

Perhekeskusverkoston asiakkaita ovat kaikki kunnan alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Perhekeskustoiminnassa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijä, kuraattoreita, puheterapeutti, toimintaterapeutti, perheohjaaja, perhetyöntekijä ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä.

Perheneuvolan palvelut

Perheneuvola kuuluu perhekeskuksen palveluverkostoon ja se auttaa perheen tarpeiden mukaan räätälöidysti. Aihepiirejä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • ikäkausikriisit
  • perheen kehitysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne
  • vanhemmuuden ongelmat
  • varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
  • avioeron jälkeiset pulmat
  • epäily lapsen viivästyneestä kehityksestä
  • lapsen tai nuoren käyttäytyminen huolestuttaa
  • lapsen vaikeus keskittyä, aggressiivisuus, kyvyttömyys toimia ryhmässä, vaikeus noudattaa rajoja, pelokkuus, arkuus, univaikeudet, jännitysoireet, lievä masennus

Työmuotoja ovat kotipalvelu, keskusteluapu, ryhmätoiminta, ohjaus ja neuvonta, kuntoutus ja terapia sekä lastenpsykiatrin palvelut. Perheneuvolan työntekijä voi tulla perheen kotiin tai muuhun lapsen kasvuympäristöön, tai apua voidaan antaa perhekeskuksen työpisteessä.

Perheneuvolan palvelut järjestää Liperin kunnan alueella Siun sote. Siun soten perheneuvolan yhteystiedot löytyvät täältä.

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute