Opetussuunnitelma pääkuva

Navigaatiovalikko

Opetussuunnitelma sisältö

Opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelma perustuu leikin ja kokemusten kautta oppimiseen.

Liperin esiopetuksen opetussuunnitelman päivitys käynnistyy keväällä 2020!

Kaikilla Liperin kouluilla on käytössä joustava esi- ja alkuopetus, joka tarkoittaa sitä, että esiopetusryhmillä ja perusopetuksen 1–2-luokilla on yhteistä toimintaa.

Joustavat ryhmät toimivat eri kouluilla hieman eri tavoilla. Joillakin kouluilla esiopetusryhmät työskentelevät yhdessä alkuopetusryhmien kanssa koko esiopetusajan ja joissakin vain tiettyinä päivinä.

Joustavan esi- ja alkuopetuksen ansiosta lapset pääsevät toimimaan vaihtelevissa ryhmissä ja voivat edetä oppimisessa yksilöllisesti, kun vuosiluokkien rajat eivät ole esteenä.

Oppiminen leikin kautta

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa lapset harjoittelevat asioita yhdessä leikkien, toiminnan kautta. Leikkiminen onkin tutkitusti kaikenikäisille lapsille paras tapa oppia. Aikuisten tehtävänä on ohjata lapsia ja johdattaa oppimista eteenpäin, rikastuttaa oppimisympäristöä ja tuoda tarjolle uutta ihmeteltävää, opeteltavaa ja koettavaa.

Liperissä esi- ja alkuopetus perustuvat elämykselliseen oppimiseen.

Kokemuksiin liittyy erilaisia tunteita ja kun kokemus herättää lapsessa tunteita, se jättää muistijäljen. Kun lapset pääsevät tekemään asioita konkreettisesti itse, he oivaltavat asioita ja suhteuttavat uusia asioita aiemmin opittuihin. Tällä tavoin lapsi oppii ymmärtämään asiayhteyksiä ja merkityksiä.

Liikunta ja teknologia osana opetusta

Esiopetusympäristömme tarjoavat lapsille mahdollisuuden kokeilla, tutkia, ihmetellä ja etsiä tietoa. Lapsilla on mahdollisuus monipuoliseen leikkiin ja myös tiloja rauhalliseen työskentelyyn.

Käytämme teknologiaa opetusvälineenä monin eri tavoin.

Liikuntaan kiinnitämme erityistä huomiota. Opetusympäristöt aktivoivat lapsia liikkumaan omaehtoisesti. Yhdistämme esimerkiksi matematiikkaa ja liikuntaa, jotka tukevat toisiaan.

Lapset osallistuvat päätöksentekoon

Esiopetussuunnitelman mukaan jokaisella lapsella tulee olla oikeus osallistua toiminnan suunnitteluun sekä itseään koskevien asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon. Kuuntelemme lasten ajatuksia ja ideoita, kirjaamme ne muistiin ja otamme ne huomioon, kun suunnittelemme toimintaa.

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen on alkanut

Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen on alkanut

Tervetuloa kouluun ja esiopetukseen Liperin kunnassa syksyllä 2021! Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen on käynnissä ja ilmoittautumisaika molempiin päättyy 31. tammikuuta 2021.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esikouluikäisiä lukuvuonna 2021–2022 ovat 2015 syntyneet lapset.

Voit ilmoittaa lapsesi esiopetukseen sähköisellä lomakkeella Miunpalveluiden kautta 31.1.2021 mennessä.

Jos lapsesi tarvitsee päivittäisen neljän tunnin esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, pääset tekemään hakemuksen samassa paikassa.

Esioppilas on oikeutettu kuljetukseen, jos hän käy pelkästään esiopetuksessa ja matka ylittää kolme kilometriä. Kuljetustarpeesta voit ilmoittaa kuljetustarvelomakkeella.

Esiopetus alkaa 11. elokuuta 2021 ja päättyy 20. toukokuuta 2022.

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu tammikuun 2021 loppuun mennessä sähköisen Wilma-järjestelmän kautta. Koulunsa syksyllä 2021 aloittavien koteihin saapuu postia viimeistään viikolla 3.

Wilma-avainkoodi ja ohjeet Wilma-tunnusten tekemiseksi löytyvät postin tuomasta kirjeestä. Tunnukset luotuaan huoltaja kirjautuu järjestelmään, josta ilmoittautumislomake kouluun löytyy.

Jos lapsi ei ole osallistunut Liperin kunnan järjestämään esiopetukseen, tulee ilmoittautuminen tehdä paperisella ilmoittautumislomakkeella.

Lomake palautetaan Liperin kunnan hyvinvointipalveluihin, Varolantie 3, 83100 Liperi.

Jos lapsenne ei aloita koulua Liperin kunnan kouluissa, pyydämme ilmoittamaan siitä hyvinvointipalveluiden toimistosihteeri Minna Lavikaiselle, p. 040 670 4392.

Koulutarvikkeita ja älypuhelin puisella pöydällä

Lisätietoja esiopetukseen ilmoittautumisesta:

Lisätietoja perusopetukseen ilmoittautumisesta:

Yhteystiedot

Mari Nukarinen

Varhaiskasvatuksen vastaava
 0400 152 880
mari.nukarinen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Annina Hirvonen

Varhaiskasvatuksen vastaava
 040 740 1878
annina.hirvonen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute