Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, pääkuva

Navigaatiovalikko

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, sisältö

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto eli Pave

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on eri alojen asiantuntijoista ja työntekijöistä koostuvat verkosto, joka käsittelee yleisesti nuoria koskevia asioita.

Liperissä toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto eli Pave. Ohjaus- ja palveluverkosto koostuu Liperin alueella nuorten kanssa työskentelevistä eri alojen työntekijöistä, asiantuntijoista sekä esihenkilöistä.

Ryhmän koolle kutsumisesta vastaa Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut.

Ohjaus- ja palveluverkosto ottaa käsiteltäväkseen yleisesti nuoria koskevia asioita niin kuntalaisilta kuin eri alojen ammattilaisilta.

Tehtävät

Ohjaus- ja palveluverkosto ottaa käsiteltäväkseen yleisesti nuoria koskevia asioita niin kuntalaisilta kuin eri alojen ammattilaisilta.

Paven tehtävänä on esimerkiksi:

 1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi
 2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta
 3. edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi

Ohjaus- ja palveluverkosto on lakisääteinen: Nuorisolaki 9 §, Monialainen yhteistyö

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Verkoston osallistujat

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon kuuluu osallistujia seuraavilta tahoilta:

 • Lapsiperheiden palvelut
 • Työikäisten palvelut
 • Lastensuojelun palvelut
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Poliisin Ankkuri-ryhmä
 • Työllisyyspalvelut
 • Liperin kunnan hyvinvointipalvelut
 • Ylämyllyn koulu
 • Liperin kunnan hyvinvointipedagogit
 • Kouluterveydenhoito
 • Honkalammen koulu
 • Liperin kunnan ehkäisevän päihdetyön koordinaatio
 • Joensuun Nuorisoverstas ry
 • Liperin evankelisluterilainen seurakunta
 • Joensuun 4H-yhdistys ry
 • Vanhempainneuvosto Rumpu ry
 • Taipaleen ortodoksinen seurakunta
 • Liperin adventtiseurakunta
 • Ammattiopisto Luovi
 • Liperin kunnan vapaa-aikapalvelut

PAVEn kokousmuistiot ja esityslistat

Yhteystiedot

Henkilökuva

Jenna Korhonen

Etsivä nuorisotyöntekijä
 050 407 0636
jenna.korhonen@edu.liperi.fi
Jäkäläpolku 2 A 1, 80400 Ylämylly

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute