Lapsiystävällinen Liperi, pääkuva

Navigaatiovalikko

Lapsiystävällinen Liperi, sisältö

Lapsiystävällisen kunnan malli Liperissä

Tällä sivulla kerromme UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin periaatteista ja Liperin kunnan hakemuksen etenemisestä. Tule mukaan tekemään kunnastamme entistä parempaa paikkaa lapsille!

Mikä on Lapsiystävällinen Kunta?

UNICEF rakentaa yhdessä kuntien kanssa lapsiystävällistä Suomea. Kaikki kunnat voivat hakea mukaan UNICEFin maksuttomaan Lapsiystävällinen kunta -malliin. Se auttaa kuntia edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Tutustu Lapsiystävällinen Kunta-malliin videon avulla ja osoitteessa www.lapsiystavallinenkunta.fi/.

Liperin kunta on päässyt mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin.

Toimintamalli asettaa lapset ja nuoret tärkeään rooliin Liperin kunnan kaikessa toiminnassa. Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saaminen edellyttää, että toimintamalli on käytössä kaikilla Liperin kunnan palvelualoilla ja hallinnossa sekä työ lasten ja nuorten hyväksi on jatkuvaa ja suunnitelmallista.

Tunnustusta voi hakea Unicefilta jos työ on edennyt mallin kriteerien pohjalta tehdyn toimintasuunnitelman mukaan.

Miksi Lapsiystävälliseksi Kunnaksi?

 • Suuri osa lapsia koskevista päätöksistä tehdään kunnissa.
 • Kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat merkittävästi siihen, miten kunnassa asuvien lasten oikeudet ja hyvinvointi toteutuvat.
 • Lapsiystävällinen kunta malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa sekä päätöksenteossa.

Lapsiystävällisessä kunnassa jokainen lapsi

 • tuntee olevansa arvokas
 • saa elää turvassa
 • saa harrastaa
 • on kavereita ja turvallinen aikuinen
 • saa äänensä kuuluviin
 • huomioidaan päätöksenteossa

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne.

Lapsen oikeuksien sopimus on UNICEFin työn perusta ja voima. Kun lapsen oikeudet toteutuvat, lapset saavat kasvaa ja käydä koulua terveenä, pelkäämättä väkivaltaa ja riistoa. Tämä on välttämätön edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa.

Lapsiystävällinen Liperi rakentuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen neljän yleisperiaatteen ympärille

 • Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus, 2. artikla
 • Lapsen edun ensisijainen harkinta, 3. artikla
 • Oikeus elämään ja kehittymiseen, 6. artikla
 • Lapsen näkemyksen kunnioittaminen, 12. artikla

Lapsiystävällinen Liperi aikajanalla

1. Malliin hakeminen

Syksyllä 2020 Liperi haki UNICEFIn Lapsiystävällinen Kunta-malliin. Liperi hyväksyttiin mukaan vuoden 2021 alusta alkaen.

2. Lapsen oikeuksiin tutustuminen

Syksyllä 2021 Liperissä tutustuttiin Lapsen Oikeuksiin. Liperiin on nimetty Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä, jonka tehtävä on pohtia ja valmistella tapoja, joiden avulla Lapsen Oikeudet tulisivat Liperissä kaikille tutuiksi. Tuolloin lapset, nuoret, perheet, kunnan henkilöstö, yhteistyötahot sekä luottamushenkilöt tutustuivat Lapsen Oikeuksiin. Myös tämä verkkosivu avattiin syksyllä 2021.

3. Nykytilan kartoitus

Liperi on tehnyt kartoituksen lapsiystävällisyytensä nykytilasta. Kartoitus pohjautuu lasten kokemuksiin, mallin lapsenoikeusmittareihin ja kunnassa jo olemassa olevaan tietoon lasten hyvinvoinnista. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

4. Tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Keväällä 2022 Liperi ja UNICEF määrittivät Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet ja toimenpiteet eli laati toimintasuunnitelman nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta. UNICEFin hyväksyttyä toimintasuunnitelman kunta alkaa toteuttaa sitä.

5. Seuranta, arviointi ja tunnustus

Seurantatapaamisissa kunta ja UNICEF tarkastelevat yhdessä kehittämistyön etenemistä. Arviointitapaamisessa käydään läpi työn tulokset. Kun Lapsiystävällinen kunta -työn aloituksesta on kulunut kaksi tai neljä vuotta (2024 tai 2026), UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli työ on edennyt mallin kriteerien mukaan. Työ jatkuu edelleen ja tunnustusta haetaan neljän vuoden välein.

Yhteystiedot

Miia Nivala

Koulunuorisotyöntekijä
 040 670 6521
miia.nivala@edu.liperi.fi
Laavupolku 2, 80400 Ylämylly

Riitta Lappalainen

Hyvinvointijohtaja
 040 834 7185
riitta.lappalainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute