Laadunarviointi pääkuva

Navigaatiovalikko

Laadunarviointi sisältö

Laadunarviointi

Liperin varhaiskasvatuksessa laadunarviointia tehdään varhaiskasvatuslain mukaisesti. Laadunarviointiin kuuluu sekä itsearviointi että ulkopuolinen arviointi.

Varhaiskasvatuslaissa on säädetty varhaiskasvatuksen arvioinnista. Arvioinnin tarkoituksena on turvata varhaiskasvatuslain toteutuminen ja tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä sekä edistää lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä.

Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Sekä kunnallisten että yksityisten palveluntuottajien tulee suorittaa arviointia. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkaista.

Karvi:n kaaviokuva vaikuttavuudesta

Laadunarviointi perustuu KARVI:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) laatimiin laadun indikaattoreihin, jotka puretaan laatukriteereiksi.

Pedagogisen toiminnan tason arvioinnista ja kehittämisestä vastaa tulosyksikön esimies ja paikallisen tason arvioinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatuksen johtaja.

Varhaiskasvatuksen arviointia ja kehittämistä toteuttamaan, koordinoimaan ja valvomaan perustetaan laadunarviointiryhmä. Ryhmään valitaan vanhempien, hyvinvointilautakunnan ja henkilöstön edustajat.

 

Yhteystiedot

Tiina Korhonen

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
tiina.korhonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute