Navigaatiovalikko

Kunnan logo sisältö

Kunnan logo

Liperin kunnan logossa toistuvat tutut harmaan ja punaisen sävyt.

Liperin kunnan logo uudistettiin vuonna 2013. Logosta on käytettävissä sekä pysty- että vaakaversiot.

Tunnuksen pääväri on harmaa ja sitä tulee käyttää valkoisella pohjalla. Värillisellä pohjalla käytetään valkoista (negatiivi) tunnusversiota. Ristin tulee olla aina punainen (poikkeuksena mustavalkoiset työt).

Logon käyttö on aina luvanvaraista!

Liperin logot voit ladata:

Painokelpoinen pystylogo (CMYK)

Painkelpoinen vaakalogo  (CMYK)

Web pystylogo (RGB)

Web vaakalogo (RGB)

Lisätietoja logon käytöstä saat viestinnästä!

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnan hankeohje on valmistunut

Liperin kunnan hankeohje on valmistunut

Liperissä on tällä hetkellä käynnissä yhteensä 27 omaa hanketta. Lisäksi kunta on mukana yhdeksässä muiden yhteistyökumppaneiden koordinoimassa hankkeessa.

Liperin kunta haluaa entistä paremmin hyödyntää hankkeiden ja avustusten tarjoamat mahdollisuudet kuntalaisille tarjottavien palveluiden ja infrastruktuurin kehittämisessä.

Hanketoimintaan on panostettu palkkaamalla kuntaan hankeasiantuntija, jonka tehtävänä on koordinoida hanketoimintaa ja toimia muun henkilöstön apuna hankkeiden hakemisessa ja toteutuksessa. Toiminnan tueksi Liperin kunnanhallitus on 22.11.2021 hyväksynyt hankeohjeen, jota voidaan käyttää käsikirjana hankkeiden toteuttamisessa Liperissä.

Liperissä on tällä hetkellä (23.12.2021) käynnissä yhteensä 27 omaa hanketta. Lisäksi kunta on mukana yhdeksässä muiden yhteistyökumppaneiden koordinoimassa hankkeessa. Määrällisesti hankkeita toteutetaan eniten hyvinvointipalveluissa, jossa niiden toteuttamisesta on myös pisin kokemus. Suuri osa hankkeista on AVI:n myöntämiä valtionavustushankkeita.

- Hankkeet ovat erinomainen tapa toteuttaa ja rahoittaa kehittämistä, toteaa kunnassa toukokuussa 2021 aloittanut hankeasiantuntija Sonja Kortelainen.

Hankkeilla eli käytännössä kunnan ulkopuolisella rahoituksella täydennetään kunnan taloutta ja varmistetaan resurssia moniin toimenpiteisiin. Erilaisia rahoituslähteitä löytyy niin kansalliselta kuin EU-tasoltakin.

- Johtavana ajatuksena on, että hankkeiden tavoitteet ovat yhteensopivia kunnan strategiassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Eli ”ihan mitä tahansa” ei lähdetä suunnittelemaan ja toteuttamaan, tarkentaa Kortelainen.

Tavoitteena on, että hankkeista jää kuntaan jotain pysyvää. Hyvä esimerkki onnistuneesta hankkeesta on vastikään päättynyt, Leader-rahoituksella toteutettu Polkua pyörille, joka mahdollisti Kinttupolut -luontoliikuntareitistön uudistamisen ja laajentamisen.

- Myös varhaiskasvatuksen puolella on saatu hankkeilla paljon aikaan. Esimerkiksi päiväkoteihin avatut Tulevaisuuden kirjastot kaikissa yksiköissä olisivat ilman hankerahoitusta todennäköisesti jääneet toteutumatta, hankeasiantuntija Kortelainen selittää.

Tällä hetkellä Liperin käynnissä olevista hankkeista kokonaisbudjetiltaan suurimmat ovat EU-varoin toteutettavat YTYÄ! -YhteisTYÖLLÄ tuloksiin ja Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin kirkkolahden alueen kehittämisen ja investointien hankkeet.

Esittelyt Liperin hankkeista sekä hankeohje ovat luettavissa verkkosivuilla www.liperi.fi/hankkeet-ja-kehittaminen.

 

Liperin kunnan logo harmaalla taustalla

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Maija Palojärvi

Viestinnän suunnittelija
 040 095 7619
maija.palojarvi@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva.

Heini Myller

Viestintäsihteeri
 050 471 1716
heini.myller@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute