hallinto hankintailmoitukset pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankintailmoitukset sisältö

Liperin kunnan hankintailmoitukset

Sivulla julkaistaan Liperin kunnan hankintakilpailutukset.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen uudet päätökset ja tulevat hankinnat näet täältä

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kouluverkko-, varhaiskasvatus- sekä ulko- ja liikuntapaikkaselvitykset käynnissä

Kouluverkko-, varhaiskasvatus- sekä ulko- ja liikuntapaikkaselvitykset käynnissä

Esittelytilaisuudet selvityksistä kuntalaisille ja henkilöstölle pidetään toukokuussa. Kunnanvaltuusto käsittelee verkostoselvityksiä kesäkuun kokouksessaan.

Liperin kunnassa on käynnistetty kunnanvaltuuston päätöksen (18.12.2023 § 77) mukaisesti kouluverkko-, varhaiskasvatus sekä ulko- ja liikuntapaikkaselvitysten laatiminen. Selvitystyö on käynnistynyt lautakuntien päätöksillä tammikuussa ja jatkuu koko kevään. Kunnanvaltuustolle verkostoselvitykset tuodaan käsiteltäväksi 24.6.2024.

Verkostoselvityksiä laaditaan talouden tasapainottamisen toimenpiteenä, mutta verkostoa on syytä tarkastella myös koko kunnan lasten määrän vähentyessä. Syntyvyys on koko valtakunnassa selvästi laskenut ja tällä on suora vaikutus varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämiseen kunnissa.

Verkostoselvityksillä pyritään löytämään taloudellisesti kestävä malli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa. Tarkemmalla ulko- ja liikuntapaikkaselvityksellä saadaan kartoitettua kunnan tarpeita vastaava kokonaisverkosto, jota kunnan on taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista ylläpitää kuntalaisille hyvässä kunnossa.

Selvityksiä varten perustetut työryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti ja nykytilan kartoitusta on tehty laajasti. Verkostoselvityksissä kartoitetaan väestöennusteita, henkilöstökuluja ja -vaikutuksia, tukipalveluiden kokonaisuutta, kiinteistöjen kuntoa ja peruskorjaustarpeita sekä kiinteistöjen hoito- ja energiakustannuksia.

Koulu- ja varhaiskasvatusselvityksessä tarkastellaan myös varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman vaatimuksia ja oppimisen ja kasvatuksen tuen järjestämistä.  Kokonaisuudesta laaditaan lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erilaisten vaihtoehtojen ja mahdollisten muutosten vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Koulu- ja varhaiskasvatusselvitysten tueksi on tilattu kuntoarviot Salokylän ja Mattisenlahden kouluista sekä Ylämyllyn koulun Jyrin yksiköstä aiemmin tehtyä kuntotutkimusta täydentävä tutkimus. Lisäksi kuntoarviot on tilattu Paloaukean päiväkodista sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämän päiväkodin kiinteistöstä.

Kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta ja elinympäristölautakunta sekä talous- ja strategiatyöryhmä ovat saaneet kokouksissaan tietoa selvitystyön etenemisestä. Toukokuun aikana järjestetään lautakuntien ja kunnanhallituksen iltakoulu selvitysten kokonaisuudesta. Myös kuntalaisille ja henkilöstölle esitetään selvitystyön kokonaisuutta ja mahdollisia vaihtoehtoisia palveluiden järjestämisen malleja toukokuun loppupuolella.

Jos verkostoselvityksen myötä tulee esille koulu- tai päiväkotiverkoston muutostarpeita, valmistellaan niistä erilliset prosessit valtuustokäsittelyn jälkeen.

Puinen puheenjohtajan nuija pöydällä.

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute