hallinto hankintailmoitukset pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankintailmoitukset sisältö

Liperin kunnan hankintailmoitukset

Sivulla julkaistaan Liperin kunnan hankintakilpailutukset.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen uudet päätökset ja tulevat hankinnat näet täältä

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left 15 minuutin päivittäinen lukutavoite varhaiskasvatukseen

15 minuutin päivittäinen lukutavoite varhaiskasvatukseen

Sanataidesateenvarjo! on hanke, jolla tähdätään lukutaidon ja lukuinnostuksen paranemiseen Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa ja alkuluokilla.

Sanataidesateenvarjo! on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jolla tähdätään lukutaidon ja lukuinnostuksen paranemiseen Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa ja alkuluokilla.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yhdeksi vuoden 2021 talousarvion tavoitteeksi, että varhaiskasvatuksessa luetaan 15 minuuttia joka päivä. Tämä tavoite koskee sekä lapsia että jokaista varhaiskasvatuksessa työskentelevää.

Lukeminen ja lukutaito ovat aarre. Lukutaidon merkityksestä on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden mukaan lukeminen mm.

  • Vahvistaa lapsen mielikuvitusta, eläytymiskykyä, sosiaalisia taitoja ja empaattisuutta
  • Vahvistaa lapsen sanavarastoa ja itseilmaisua
  • Auttaa käsittelemään turvallisesti monenlaisia tunteita, kuten pelkoa ja jännitystä
  • Laskee stressitasoa
  • Parantaa lapsen koulumyönteisyyttä ja siten myös koulumenestystä
  • Lisää lasten yhdenvertaisuutta

Lukemisesta on hyötyä myös aikuisiällä. Lukeminen avaa uusia maailmoja, lisää suvaitsevaisuutta, vähentää yksinäisyyttä, auttaa ilmaisemaan itseä paremmin, tekee muistille hyvää, auttaa tutustumaan omaan minään sekä lisää itsetuntemusta ja tunteiden käsittelyä.

Tämän lisäksi lukeminen on itseisarvo ja kirja on aina kaveri. Erityisesti lapsen varhaislapsuus ja jo vauvaikä on tärkeää aikaa lukutaidon ja kielellisen kehityksen kannalta. Lukuvalmiudet ja asenne kirjallisuutta kohtaan syntyvät varhaislapsuudessa.

Aikuisen esimerkki on ensiarvoisen tärkeä lasten lukuinnostuksen syttymisessä. Yhteinen lukuhetki vahvistaa lapsen ja aikuisen välistä sidettä. Päivittäinen lukuhetki on usein päivän paras hetki.

Lukutaito ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Kaikissa perheissä ei lueta lapsen kanssa tai lapselle joka päivä ja varhaiskasvatuksen kansallisen laadunarvioinnin mukaan vain puolet varhaiskasvatuksen henkilökunnasta lukee pedagogisesti valittuja kirjoja lapsille päivittäin. Samaan aikaan lukeminen on vähentynyt huolestuttavasti kouluikäisten joukossa.

Jokapäiväinen 15 minuutin lukuhetki on aloitettu päiväkodeissa viikolla 4. Varhaiskasvatus välittää lukuhetkien tunnelmia ja kuulumisia muun muassa Instagram-tilinsä kautta sekä kunnan viestintäkanavissa.

Uutista päivitetty, korjattu lyöntivirhe.

Lapsi lentämässä avoimella kirjalla

Lisätietoja hankkeesta:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute