Ympäristönsuojelu pääkuva

Navigaatiovalikko

Ympäristönsuojelu sisältö

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on meidän kaikkien yhteistä työtä. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat valvonta, neuvonta ja lupa-asiat.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on vaikuttaa siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa. Vaikuttamisen keinoja ovat erilaiset luvat, valvonta ja neuvonta.

Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinympäristölautakunnan lupajaos. 

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tarkoitus on estää ympäristön pilaantumista. Määräyksissä otetaan huomioon paikalliset ympäristöolosuhteet.

Määräyksiä on muun muassa seuraavista asioista:

  • jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella
  • jätteiden käsittely
  • kemikaalien käsittely ja varastointi
  • melua ja muuta häiriötä aiheuttavat työt

Määräykset eivät koske luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.


MiunPalveluiden kautta voit tehdä seuraavia ympäristönsuojeluun liittyviä ilmoituksia ja hakemuksia sähköisesti:

Merkittävää savua tuottavasta tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Tee ilmoitus sähköisesti ennen polton aloitusta. Ilmoitus ei vaadi rekisteröitymistä palveluun.

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute