Ympäristönsuojelu pääkuva

Navigaatiovalikko

Ympäristönsuojelu sisältö

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on meidän kaikkien yhteistä työtä. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat valvonta, neuvonta ja lupa-asiat.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on vaikuttaa siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa. Vaikuttamisen keinoja ovat erilaiset luvat, valvonta ja neuvonta.

Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinympäristölautakunnan lupajaos. 

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tarkoitus on estää ympäristön pilaantumista. Määräyksissä otetaan huomioon paikalliset ympäristöolosuhteet.

Määräyksiä on muun muassa seuraavista asioista:

  • jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella
  • jätteiden käsittely
  • kemikaalien käsittely ja varastointi
  • melua ja muuta häiriötä aiheuttavat työt

Määräykset eivät koske luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.

Haja-asutusalueen jätevedet

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Tällaisilla haja-asutusalueen kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Kiinteistöt, jotka eivät sijaitse ranta-alueilla ja pohjavesialueilla, on vapautettu siirtymäajan aikana tehtävästä jätevesiremontista. Jätevesijärjestelmä on kunnostettava näissä kiinteistössä vain korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.

Tällaisia kiinteistön korjaus- ja muutostöitä ovat muun muassa

  • vesivessan rakentaminen
  • talousjätevesijärjestelmän uusiminen
  • muu rakennuslupaa vaativa korjaus- tai muutostyö

Jätevesihanke.fi-sivusto kokoaa samaan palveluun haja-asutusalueen jätevesineuvonnan ja urakoitsijat.

Linkit ilmoituksiin ja hakemuksiin

MiunPalveluiden kautta voit tehdä seuraavia ympäristönsuojeluun liittyviä ilmoituksia ja hakemuksia sähköisesti:

Merkittävää savua tuottavasta tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Tee ilmoitus sähköisesti ennen polton aloitusta. Ilmoitus ei vaadi rekisteröitymistä palveluun.

Yhteystiedot

Sari Kettunen

ympäristötarkastaja
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute