Viinijärven koulu pääkuva

Navigaatiovalikko

Viinijärven koulu sisältö

Viinijärven koulu

Viinijärven koulu on Majakka-koulu.

Viinijärven koulu sijaitsee Joensuusta noin 30 kilometriä Kuopion suuntaan sujuvien liikenneyhteyksien varrella. Koulussa on oppilaita noin 170 ja henkilökuntaa noin 20.

Samassa rakennuksessa on myös koululaisten iltapäivätoimintaa, esikoulu, päiväkoti ja kirjasto.

Koulussa oppilaat ja heidän opiskelupolkunsa huomioidaan yksilöllisesti, ja koulu kehittää tätä jatkuvasti.

Opiskelu Viinijärven koulussa on joustavaa. Joustava esi- ja alkuopetus mahdollistaa sen, että oppilaat voivat edetä vuosiluokkiin sitomattomasti.

Esi- ja alkuopetuksessa ja kielten opetuksessa on kehitetty yhteisopettajuuden mallia, eli luokat toimivat yhdessä erilaisilla joustavilla ryhmittelyillä. Matematiikkaa opitaan toiminnallisen matematiikan (Varga-Nemeney) oppien mukaisesti. 

Iltapäivisin järjestetään koulun omaa kerhotoimintaa sekä liikuntaseurojen ja seutuopiston harrastustoimintaa.

Viinijärven koulu on mukana opetushallituksen kehittämiskoulujen Majakka-verkostossa, ja koulu on myös Liikkuva koulu. Lähiympäristössä on upeat mahdollisuudet monenlaiseen liikuntaan: hiekkatekonurmikenttä ja talvisin kaukalo ja hiihtoladut ovat aivan koulun vieressä. Koulussa on välkkäritoimintaa ja välituntivälinelainaamo Lainu. Oppilaat saavat käyttää oppitunneilla Jopo-polkupyöriä, joita on koululla 24 kappaletta.

Viinijärven koulu on kyläkoulumainen taajamakoulu, jossa koko yhteisön hyvinvointi on tärkeintä. Pienet, oppilaankokoiset ristiriidat sovitellaan Viinijärvellä VERSO-toiminnassa. Koululla on koulutettu verso-ohjaajia tätä toimintaa varten.

Koulun toimintakulttuuriin kuuluu hyvän huomaaminen, vahvuuksien löytäminen ja positiivinen pedagogiikka.

Viinijärven koulun hankesuunnittelu uudisrakennusosasta ja saneerauksesta on käynnistynyt v. 2023.

Kirkkotie 4
83400 Viinijärvi

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö huolettaa pohjoiskarjalaisia

Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö huolettaa pohjoiskarjalaisia

Pohjois-Karjalassa toteutettiin syksyllä 2023 maakunnallinen päihdetilannekysely. Liperiläisten vastaajien mukaan tärkeimpinä keinoina päihdehaittojen ehkäisemiseksi nähtiin turvallinen ja kannustava kasvuympäristö, tiedon lisääminen päihteistä ja päihteiden haitoista sekä kasvua tukeva varhaiskasvatus ja perusopetus

Pohjoiskarjalaiset toivovat nykyistä enemmän puuttumista alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön. Asia käy ilmi päihdetilannekyselystä, joka toteutettiin Pohjois-Karjalassa syksyllä 2023. Kyselystä selvisi myös, että tupakointi, nuuskan käyttö sekä sähkösavukkeiden käyttö ovat ilmiöitä, joita pohjoiskarjalaiset ovat asuinympäristöissään eniten havainneet.

Kyselyllä selvitettiin pohjoiskarjalaisten näkemyksiä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien käytöstä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista.

Kyselyyn vastasi yli 2600 yli 13-vuotiasta pohjoiskarjalaista. Liperistä vastauksia saatiin 428.

Suurimmat vastaajien ikäryhmät Liperissä:

  • Alle 18-vuotiaat (66 %)
  • 31–45-vuotiaat (17 %)
  • 46–60-vuotiaat (10 %)

Liperiläisten vastausten mukaan ehkäisevien toimenpiteiden tulisi kohdentua päihteiden välittämiseen alaikäisille, päihteiden käyttöön koulujen ja oppilaitosten alueella sekä alaikäisten päihteiden käyttöön.

Tärkeimpinä keinoina päihdehaittojen ehkäisemiseksi nähtiin turvallinen ja kannustava kasvuympäristö, tiedon lisääminen päihteistä ja päihteiden haitoista sekä kasvua tukeva varhaiskasvatus ja perusopetus.

Nikotiinituotteet yleistyneet

On havaittu, että myynti lähellä nuoria ja lapsia lisääntynyt ja kaikkien tahojen on tärkeää havahtua tilanteeseen. Vastauksissa ilmeni, että Liperissä noin yksi neljästä vastaajasta oli havainnut tupakka- ja nikotiinituotteiden välittämistä ja noin yksi kuudesta oli havainnut alkoholin välittämistä alaikäisille.

Alaikäisten (alle 18 v.) vastauksissa lähes joka kolmas oli havainnut tupakka- ja nikotiinituotteiden välittämistä. Kaikista vastaajista yli puolet 61 % oli havainnut alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamasta Kouluterveyskyselyssä 2023 ilmeni, että sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien käyttö on Pohjois-Karjalassa yleisempää kuin valtakunnallisesti.

Kouluterveyskyselyn mukaan sähkösavukekokeilut sekä päivittäinen käyttö ovat moninkertaistuneet koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden joukossa. Sähkötupakan käyttö on lisääntynyt jopa alakoululaisten keskuudessa.  

Tieto ohjaa kehittämistoimia

Päihdetilannekyselyn tuloksia hyödynnetään Pohjois-Karjalan kuntien ja hyvinvointialueen ehkäisevän päihdetyön sisällön ja toimien kehittämisessä.

Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy on nostettu myös alueellisessa ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelmassa yhdeksi kehittämiskohteeksi.

– Viime vuonna on pyritty lisäämään nuorten parissa työskentelevien sekä huoltajien tietämystä uusista nikotiinituotteista, jotta he tietäisivät, millaisia nämä tuotteet ovat ja millaisia ilmiöitä niihin liittyy. Oikea tieto auttaa lapsia ja nuoria kohtaavia aikuisia puuttumaan tuotteiden käyttöön. Seuraavaksi on tulossa kehittämistä tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tukeen nuorille, kertoo ennaltaehkäisevän päihdetyön asiantuntija Ellinoora Ojala Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sotesta.

Liperiläisten vastaajien tuloksia pähkinänkuoressa:

  • 15 % on havainnut alkoholin välittämistä ja 26 % on havainnut tupakka- ja nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille
  • 38 % on havainnut alaikäisten alkoholin käyttöä ja 61 % on havainnut alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä viimeisen vuoden aikana
  • 4 % on havainnut kannabiksen tai muiden huumausaineiden käyttöä alaikäisillä
  • 10 % on havainnut alaikäisten rahapelaamista omassa kunnassaan viimeisen vuoden aikana
  • 28 % on altistunut tupakan tai muiden poltettavien tuotteiden savulle muun muassa julkisilla paikoilla niin, että on kokenut siitä haittaa
  • 21 % on pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä henkilöitä
  • 17 % on huolissaan läheisen alkoholin käytöstä ja 19 % läheisen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä

Kunnan verkkosivuilla on Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osio, josta löytyy tietoa päihteistä ja pelihaitoista sekä runsaasti yhteystietoja, mistä voit hakea apua, jos asia koskettaa sinua tai läheistäsi.

Tutustu aiheeseen verkkosivuillamme: www.liperi.fi/paihteet-ja-pelihaitat

Erivärisiä sähkötupakkakyniä rivissä

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Katja Ruotsalainen

Koulunjohtaja
 040 555 4876
katja.ruotsalainen@edu.liperi.fi
Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi

Maija Kuronen

Koulusihteeri
 0400 350 224
maija.kuronen@edu.liperi.fi
Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute