Vaalit, sisältö

Navigaatiovalikko

Vaalit Liperissä, sisältö

Eduskuntavaalit 2.4.2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjän ilmoituskortissa.

Valtuuston valitsema keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien valmisteluista ja ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Keskusvaalilautakunta, jäsenet

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys

Äänestysaika kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22.–28.3.2023

Ennakkoäänestyspaikat Liperissä:

  • Liperin kirjasto, Keskustie 12, 83100 Liperi
  • Ylämyllyn kirjasto, Laavupolku 2, 80400 Ylämylly (kirjasto sijaitsee uuden yläkoulurakennuksen yhteydessä, käynti vaalihuoneistoon ovesta, jonka yläpuolella lukee Kirjasto)
  • Viinijärven koulu, Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi

Aukioloajat kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Arkisin klo 9–18 (22.-24.3. ja 27.-28.3.2023)
Viikonloppuna la-su klo 10–16 (25.-26.3.2023)

Varsinaisen vaalipäivän äänestys, sisältö

Äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä

Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat ovat samat kuin ennakkoäänestyksessäkin:

  • Liperin kirjasto, Keskustie 12, 83100 Liperi
  • Ylämyllyn kirjasto, Laavupolku 2, 80400 Ylämylly
  • Viinijärven koulu, Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi

Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 - 20.00.

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjän ilmoituskortissa.

Kotiäänestys

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsijat tulevat ottamaan vastaan äänestyksen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Ohjeita äänestämiseen

Ohjeita äänestämiseen

Ketä voit äänestää?

Ketä voit äänestää?

Näin toimit äänestyspaikalla

Näin toimit äänestyspaikalla

Yhteystiedot

Terttu Sarkkinen

Hallintopäällikkö
 040 761 1055
terttu.sarkkinen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Arto Kuivalainen

Tiedonhallintasuunnittelija
 040 674 7642
arto.kuivalainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute