Navigaatiovalikko

Vaalit Liperissä, sisältö

Kuntavaalit 2021 Liperissä

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa

Kuntavaaleissa valitaan 35 valtuutettua Liperin kunnanvaltuustoon.

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan kesäkuussa 2021. Varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021.

Lisätietoja löydät Oikeusministeriön vaalisivulta. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä on 4.5.2021 klo 16:00 saakka
 • ehdokasasettelun vahvistaminen 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16:00
 • ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2.–5.6.2021
 • vaalipäivä 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen 16.6.2021 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021

Ennakkoäänestyspaikat Liperissä 26.5.–8.6.2021

Kirkonkylä, Liperin kirjasto, Keskustie 12

Ylämylly, Ylämyllyn monitoimitalo, Viljatie 1    

Viinijärvi, Viinijärven koulu, Kirkkotie 4

Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:

 • arkisin klo 918
 • lauantaina ja sunnuntaina klo 1016

Äänestyspaikat sunnuntaina 13.6.2021 klo 9:00–20.00

Äänestys-         nimi                             äänestyspaikka                                          osoite

alue nro

1                         Kirkonkylä                 Liperin pääkirjasto                                     Keskustie 12

2                         Ylämylly                    Ylämyllyn monitoimitalo                             Viljatie 1    

3                         Viinijärvi                    Viinijärven koulu                                          Kirkkotie 4

Näin äänestät:

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestyspaikalla

Henkilöllisyytensä voi todistaa kuvallisella poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai muulla kuvallisella ja virallisella asiakirjalla.

 • Ota mukaan äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • Ota mukaan postitse saamasi ilmoituskortin siltä varalta, että äänioikeuden selvittämisessä ilmenee epäselvyyksiä. Ilmoituskortti ei ole kuitenkaan välttämätön.
 • Selvitä ehdokkaasi numero etukäteen. Sen saat selville esim. oikeusministeriön vaalisivuilta, ehdokkaiden vaalisivuilta, heidän vaalimainoksistaan tai ehdokasluettelosta, joka on nähtävillä äänestyspaikassa.
 • Mikäli tarvitset vaaliavustajaa, voit pyytää ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijaa avustamaan äänestämiseen liittyvissä asioissa.
 • Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, voi hän käyttää myös itse valitsemaansa avustajaa.
 • Vaalipäivän äänestyksessä avustajana äänestysmerkinnän tekemisessä voi toimia vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja tai äänestäjän itsensä valitsema avustaja.

Muista koronaturvallisuus:

Pidetään yhdessä huolta siitä, että äänestäminen on korona-aikaankin turvallista.

 • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
 • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
 • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
 • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla

 1. Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
 2. Käytä käsihuuhdetta.
 3. Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
 4. Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
 5. Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
 6. Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Kotiäänestys:

Kotona saa äänestää, jos henkilön kyky liikkua ja toimia, on niin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vai­keuksia. Kaikille edellisissä vaaleissa kotona äänestäneille postitetaan ilmoittautumislomake, jolla voi ilmoittautua, jos haluaa äänestää eduskunta ja EU-vaaleissa kotonaan.

Lisäksi kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 1.6.2021 klo 16:00 mennessä kes­kusvaalilautakunnan sihteerille, osoite Varolantie 3, PL 20, 83101 Liperi tai puh. 040 761 1055.

Laitosäänestys:

Liperin kunnan alueella sijaitse­viin laitoksiin tiedotetaan suoraan ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat henkilöt. Esimerkiksi sairaalan poliklinikalla hoitoa saamassa käyvällä henkilöllä tai sairaalan henkilökunnalla ei ole oikeutta äänestää sairaalassa.

Jos olet karanteenissa tai sinulla on hengitystieoireita:

Hengitystieoireisia ja tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa olevia äänestäjiä varten on erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastutko ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä.

Riskiryhmäläisille ja omaehtoisessa karanteenissa oleville äänestyspaikalla (ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä) äänestäminen on ensisijaista ja siellä on tehty järjestelyitä, jotta äänestäminen siellä on mahdollisimman turvallista.

Kotiäänestys 26.5.–8.6.2021

Voit tietyin edellytyksin ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä tai odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva voi äänestää kotiäänestyksessä (esimerkiksi äänestäjän kodin pihassa) mikäli hän ei oireile näkyvästi ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla. Pihalla täytyy olla mahdollisuus suorittaa äänestys ilman kontakteja muihin ihmisiin ja säilyttää turvavälit vaalivirkailijoihin.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vastaanottaja voi kysyä henkilöltä onko tämä tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä (Tietosuojalain4 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla). Tämän tarkoituksena on mahdollistaa vaaliviranomaisen tehtävän hoitaminen, jotta hän tietää suojautua asianmukaisesti ennakkoon. Tietoa ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 1.6.2021 klo 16 mennessä p. 040 7611055 keskusvaalilautakunnan sihteerille.

Ennakkoäänestysaikana kotimaassa 26.5.–8.6.2021

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon. Jos olet omaehtoisessa karanteenissa tai eristyksessä, odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon.

Vaalipäivänä 13.6.2021

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan. Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeriin tai oman äänestyspaikkasi vaalilautakunnan puheenjohtajaan mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.

Vaalilautakuntien puheenjohtajien yhteystiedot vaalipäivänä 13.6.2021 klo 9:00–20:00:

 • Liperin kirjasto, Pertti Puustinen, p. 040 516 7540
 • Ylämyllyn monitoimitalo, Matti Hiltunen, p. 040 431 2802
 • Viinijärven koulu, Jaakko Hirvonen, p. 040 719 1615

Puhelinnumerot löytyvät myös jokaisen äänestyspaikan ovesta vaalipäivänä.

Lisätietoja ja ohjeita: Keskusvaalilautakunnan sihteeri, p. 040 761 1055

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa.

Ohje kuntavaalien ulkomainonnasta, kunnanhallitus 22.3.2021 § 66

Jokaiselle ehdokkaita asettavalle ryhmälle on varattu 2 julistepaikkaa kehikosta.
Kullekin puolueelle tai valitsijayhdistykselle tulevan julistetilan sijainti määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokkaiden numerot luettuna vasemmalta oikealle.
Julisteet saa asettaa aikaisintaan keskiviikkona 19.5.2021 klo 8:00 ja ne on poistettava viimeistään tiistaina 15.6.2021 klo 12:00 mennessä.

Vaaliviranomaiset, kunnanhallitus 22.3.2021 § 67

Vuoden 2021 kuntavaalin vaalitoimikunta

 1. Puheenjohtaja Tuula Laeslehto (KESK), 1. varajäsen Kristiina Vänskä (KOK)
 2. Varapuheenjohtaja Saimi Varis (SDP), 2. varajäsen Ulla Jolkkonen (KESK)
 3. jäsen Kari Lyytikäinen (KOK), 3. varajäsen Antero Laeslehto (KESK)

Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta

 1. Puheenjohtaja Pertti Puustinen (KESK), 1. varajäsen Sami Mutanen (PS)
 2. Varapuheenjohtaja Joonas Turunen (KOK), 2. varajäsen Juha Lehikoinen (KESK)
 3. jäsen Tarja Mononen (KESK), 3. varajäsen Raili Toivanen (KESK)
 4. jäsen Tuomo Immonen (SDP), 4. varajäsen Eeva Huikuri, (KESK)
 5. jäsen Pirjo Räsänen (KESK, sit.), 5. varajäsen Seija Toivanen (KD)

Ylämyllyn äänestysalueen vaalilautakunta

 1. Puheenjohtaja Matti Hiltunen (SDP), 1. varajäsen Pentti Hyttinen (KESK)
 2. Varapuheenjohtaja Mira Karjalainen (KESK), 2. varajäsen Anne Räsänen (KESK, sit.)
 3. jäsen Katriina Tuhkanen (KOK), 3. varajäsen Pekka Tuhkanen (KOK)
 4. jäsen Ilpo Happonen (PS), 4. varajäsen Mika Monenen (KESK, sit.)
 5. jäsen Irja Karttunen (KESK), 5. varajäsen Tuula Kuisma (KD)

Viinijärven äänestysalueen vaalilautakunta

 1. Puheenjohtaja Jaakko Hirvonen (KESK), 1. varajäsen Marja Toivanen (KESK)
 2. Varapuheenjohtaja Marko Koskenkorva (PS), 2. varajäsen Seppo Nykänen (KESK)
 3. jäsen Kaarina Kauppinen-Karvonen (sit.), 3. varajäsen Veikko Karvonen (sit.)
 4. jäsen Pentti Kuokkanen (KESK), 4. varajäsen Tuula Jolkkonen (SDP)
 5. jäsen Helena Tuhkanen (KOK), 5. varajäsen Markku Surakka (KD)

Lisätietoja

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintopäällikkö Terttu Sarkkinen, terttu.sarkkinen@liperi.fi, puh. 040 761 1055.

 

Yhteystiedot

Terttu Sarkkinen

Hallintopäällikkö
 040 761 1055
terttu.sarkkinen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute