Taloudellinen hyvinvointi aloitus pääkuva

Navigaatiovalikko

Taloudellinen hyvinvointi, sisältö

Taloudellinen hyvinvointi

Talous- ja velkaneuvojiin voi ottaa yhteyttä pienissä ja suurissa taloushuolissa.

Ra­ha­huo­lia ei kan­na­ta mu­reh­tia yk­sin. Tu­kea kan­nat­taa pyy­tää heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat sinua, kun olet huolissasi omasta taloudesta. Saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen.

Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa tai sitä on vähän. Talous- ja velkaneuvonnasta saat apua myös velkatilanteeseen.

Talous- ja velkaneuvoja muun muassa

  • selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi,
  • auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja
  • auttaa laatimaan maksusopimuksia.

Lisäksi talous- ja velkaneuvoja osaa neuvoa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa.

Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on avoinna arkisin kello 8.00-16.15.

Aika vastaanotolle on varattava etukäteen. Puhelimitse voi ajan varata numerosta 029 566 0975.

Talous- ja velkaneuvonnan virastosähköpostiosoite on pohjois-karjala.velkaneuvonta(at)oikeus.fi. Sähköpostia lähetettäessä (at) -merkki korvataan @ -merkillä.

Joensuun toimipaikka, talous- ja velkaneuvonta

  • talous- ja velkaneuvoja Reima Laakkonen p. 029 566 0926
  • talous- ja velkaneuvoja Timo Laukkanen p. 029 566 0928
  • talous- ja velkaneuvoja Jani Oksman p. 029 566 0929
  • talous- ja velkaneuvoja Riikka Kurki, p. 029 566 0935

Valtakunnallinen takuusäätiö tukee itsenäisessä selviytymisessä, arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa. Palvelu ovat maksutonta. P. 0800 98009.

Luotsin talousneuvola

Talousneuvola palvelee keskiviikkoisin kello 12–14, Luotsin tiloissa avattavan etäyhteyden kautta, osoitteessa Kauppakatu 29, 80100 Joensuu.

Katso myös:

Työikäisten sosiaalipalvelut - siunsote.fi (lisätietoa mm. toimeentulotuki, sosiaalinen luototus), p. 013 330 2810

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute