Purkamislupa ja purkulupa pääkuva

Navigaatiovalikko

Purkamislupa ja purkamisilmoitus sisältö

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Kaikista purettavista rakennuksista on tehtävä purkamisilmoitus. Osaan tarvitaan purkamislupa.

Purkamislupa

Purkamisluvan tarvitset, jos purettava rakennus:

  • sijaitsee asemakaava-alueella
  • sijaitsee alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  • sijaitsee yleiskaava-alueella ja yleiskaavamääräys vaatii purkamisluvan hakemista
  • on sellainen, että sitä voidaan pitää historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana. Myös talousrakennukset ja vähäiset rakennukset tarvitsevat purkuluvan, jos niitä voidaan pitää arvokkaina

Purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvitse hakea erikseen, jos purkaminen on käsitelty voimassa olevassa rakennusluvassa tai jos kyseessä on talousrakennus tai vähäinen rakennus.

Purkamisilmoitus

Kaikista purettavista rakennuksista on tehtävä purkamisilmoitus. Ilmoitus pitää tehdä, vaikkei purkamislupaa tarvittaisikaan. 

Purkamisluvan hakeminen ja purkamisilmoituksen tekeminen

Purkamisluvat ja -ilmoitukset käsittelee rakennustarkastuspäällikkö. Hae purkamislupaa rakennusvalvonnasta tai täytä purkamisilmoituslomake.

Purkamislupahakemuksessa on oltava rakennuspaikan omistajan tai haltijan allekirjoitus. Purkamislupahakemukseen ja purkamisilmoitukseen tarvitset seuraavat liitteet:

  • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokra-sopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
  • Purkujätteiden käsittelysuunnitelma
  • Valokuvat purettavasta rakennuksesta
  • Asemakaava-alueella asemapiirustus, jossa purettava rakennus on ja alueen tuleva käyttö on esitetty (esim. maisemointisuunnitelma)
  • Haja-asutusalueella asemapiirustuksen sijaan karttaote, josta ilmenee purettavaksi aiottu rakennus sekä kiinteistötunnus

Purkamisluvan ja -ilmoituksen käsittely

Toimita lupahakemus liitteineen rakennusvalvonnan asiakaspalveluun. Purkamisilmoitus täytyy jättää 30 vuorokautta ennen purkutöiden aloittamista. Tänä aikana lupaviranomainen voi perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Käsittelemme lupahakemuksia lähes viikoittain. Jos havaitsemme puutteita hakemuksessa, ilmoitamme niistä yleensä hankkeen suunnittelijalle, joka ammattilaisena osaa parhaiten täydentää hakemusta.

Lupapäätökset tulevat nähtäville virastotalon ilmoitustaululle sekä Kuulutukset ja ilmoitukset -sivulle päätöstä seuraavana päivänä.

Yhteystiedot

Raimo Ponkilainen

rakennustarkastuspäällikkö
 040 747 2200
raimo.ponkilainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kirsi Kuronen

Lupavalmistelija
 040 630 0182
kirsi.kuronen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kari Hirvonen

Kartoittaja
 050 448 9894
kari.hirvonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Sari Kettunen

valvontainsinööri
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute