Lapsen tuki pääkuva

Navigaatiovalikko

Lapsen tuki sisältö

Lapsen tuki

Tuemme lapsen kehitystä ja oppimista yksilöllisesti.

Vasuun perustuva varhaiskasvatuksen arki tukee kaikkia lapsia. Kaikessa tukemisessa tavoitteena on, että lapsi pystyy toiminaan oman yhteisönsä tasa-arvoisena jäsenenä. Yksilöllinen huomioiminen ja tukeminen ovat normaalia toimintaa eikä erillinen toimenpide tuen tarpeessa oleville lapsille.

Tästä voit tutustua Tuen Käsikirjaan.

Kun tuen tarve havaitaan

Jos jokin lapsesi kehityksessä, oppimisessa, toimintatavoissa tai missä tahansa muussa mietityttää, on tärkeää, että otat asian puheeksi päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tuttujen aikuisten tai yksikön vastaavan kanssa. Aloite keskusteluun voi tulla myös varhaiskasvatuksesta, neuvolasta tai muilta lapsen kanssa toimivilta ammattilaisilta.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on tukenaan moniammatillinen tukitiimi, johon kuuluu erityisopettajia (veo), hyvinvointipedagogeja ja tukipalvelujen koordinaattori. Lisäksi varhaiskasvatuksessa toimii perheohjaaja ja hankerahoituksella taide- ja musiikkikasvattajia. Yhteistyötä tehdään Liperin kunnalle vuonna 2022 siirtyneen Honkalammen koulun henkilöstön kanssa.

Tukitoimia suunnitellessa pohditaan tarkasti, mihin tukea kohdennetaan. Tuemme lapsen vuorovaikutusta ryhmässä, oppimisen taitoja, sosioemotionaalisia taitoja sekä kielellistä ja motorista kehitystä. Yhteistyöverkoston kanssa työskenneltäessä otamme huomioon lapsen ja perheen elämän kokonaisuuden.

Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa jokainen lapsi on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen.

Lapsi on ensisijaisesti ryhmän jäsen, ja kaikki tukitoimet tuodaan tuttuun toimintaympäristöön. Toiminta järjestetään niin, että kaikki lapset voivat olla mukana muiden lasten joukossa yksilölliset tarpeet huomioiden. Lue lisää Liperin varhaiskasvatussuunnitelmasta!

Lapselle annettava tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia toimia. Lapsen tuen tarve, tukitoimet sekä niiden toteuttaminen ja arviointi kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu).

Tuen kolmitasoisuus

  1. Yleinen tuki on laadukasta ja suunnitelmallista vasua toteuttavaa toimintaa, joka kuuluu kaikille lapsille yksilöllisyys huomioiden.
  2. Tehostettu tuki on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja määräaikaista. Tehostettu tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tukimuodoista. Tukimuodoista sovimme yhdessä lapsen, huoltajien ja lapsen tukemiseen osallistuvien ammattilaisten kanssa. Tuesta tehdään hallintopäätös.
  3. Erityinen tuki otetaan käyttöön, kun tehostettu tuki ei ole riittävää tai tuen tarve on jatkuvaa ja kokoaikaista. Lapsella on hänen tuen tarpeensa sitä edellyttäessä oikeus saada varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa konsultaatiota ja opetusta sekä varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiä tulkitsemis- ja avustamispalveluja ja apuvälineitä. Tuesta tehdään hallintopäätös.

Tehostetun ja erityisen tuen hallintopäätöksissä kuullaan aina lapsen huoltajia. Hallintopäätös voi olla myönteinen tai kielteinen ja vanhemmilla on oikeus muutoksenhakuun. Hallintopäätös tehdään aina uudestaan, mikäli päätökseen kirjattuihin asioihin tulee muutoksia.

Yksilötuen lisäksi toteutetaan ryhmään kohdistuvia rakenteellisia tukitoimia. Näitä voivat olla esimerkiksi pienryhmätoiminnan lisääminen, oppimisympäristöjen muokkaaminen sekä kasvatuksen ja opetuksen tietoinen tehostaminen. Ryhmässä voi työskennellä myös ryhmäavustajia ja muita asiantuntijoita. Tarvittaessa lapselle järjestetään muita tukipalveluja ostopalveluina.

Yhteystiedot

Laura Ortju

Tukipalvelujen koordinaattori (vs.), hyvivointipedagogi
 050 436 9291
laura.ortju@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute