Hallinto kunnanjohtaja pääkuva

Navigaatiovalikko

Kunnanjohtaja sisältö

Liperin kunnanjohtaja Hannele Mikkanen

Liperin kuntaa on johtanut vuodesta 2003 Hannele Mikkanen.

Liperin kunnanjohtajan lähikuva

Liperin kunnanjohtaja Hannele Mikkanen johtaa Liperin kunnan työntekijäjoukkoa ja vastaa kunnanhallitukselle päätettäväksi menevien asioiden valmistelusta. Kunnanjohtaja kehittää Liperin toimintaa ja pitää huolta kunnan elinvoimasta sekä hyvinvoinnista.

Innokkaana liikunnanharrastajana ja mökkeilijänä tunnettu Hannele  on johtanut Liperin kuntaa vuodesta 2003 saakka. Ennen kunnanjohtajuutta hän toimi Liperin sivistysjohtajana. Koulutukseltaan Hannele on kasvatustieteiden maisteri.

Hannele on mukana monissa  verkostoissa myös valtakunnan tasolla.

Hän tapaa liperiläisiä säännöllisesti niin kasvokkain kuin sosiaalisessa mediassakin.

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kouluverkko-, varhaiskasvatus- sekä ulko- ja liikuntapaikkaselvitykset käynnissä

Kouluverkko-, varhaiskasvatus- sekä ulko- ja liikuntapaikkaselvitykset käynnissä

Esittelytilaisuudet selvityksistä kuntalaisille ja henkilöstölle pidetään toukokuussa. Kunnanvaltuusto käsittelee verkostoselvityksiä kesäkuun kokouksessaan.

Liperin kunnassa on käynnistetty kunnanvaltuuston päätöksen (18.12.2023 § 77) mukaisesti kouluverkko-, varhaiskasvatus sekä ulko- ja liikuntapaikkaselvitysten laatiminen. Selvitystyö on käynnistynyt lautakuntien päätöksillä tammikuussa ja jatkuu koko kevään. Kunnanvaltuustolle verkostoselvitykset tuodaan käsiteltäväksi 24.6.2024.

Verkostoselvityksiä laaditaan talouden tasapainottamisen toimenpiteenä, mutta verkostoa on syytä tarkastella myös koko kunnan lasten määrän vähentyessä. Syntyvyys on koko valtakunnassa selvästi laskenut ja tällä on suora vaikutus varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämiseen kunnissa.

Verkostoselvityksillä pyritään löytämään taloudellisesti kestävä malli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa. Tarkemmalla ulko- ja liikuntapaikkaselvityksellä saadaan kartoitettua kunnan tarpeita vastaava kokonaisverkosto, jota kunnan on taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista ylläpitää kuntalaisille hyvässä kunnossa.

Selvityksiä varten perustetut työryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti ja nykytilan kartoitusta on tehty laajasti. Verkostoselvityksissä kartoitetaan väestöennusteita, henkilöstökuluja ja -vaikutuksia, tukipalveluiden kokonaisuutta, kiinteistöjen kuntoa ja peruskorjaustarpeita sekä kiinteistöjen hoito- ja energiakustannuksia.

Koulu- ja varhaiskasvatusselvityksessä tarkastellaan myös varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman vaatimuksia ja oppimisen ja kasvatuksen tuen järjestämistä.  Kokonaisuudesta laaditaan lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erilaisten vaihtoehtojen ja mahdollisten muutosten vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Koulu- ja varhaiskasvatusselvitysten tueksi on tilattu kuntoarviot Salokylän ja Mattisenlahden kouluista sekä Ylämyllyn koulun Jyrin yksiköstä aiemmin tehtyä kuntotutkimusta täydentävä tutkimus. Lisäksi kuntoarviot on tilattu Paloaukean päiväkodista sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämän päiväkodin kiinteistöstä.

Kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta ja elinympäristölautakunta sekä talous- ja strategiatyöryhmä ovat saaneet kokouksissaan tietoa selvitystyön etenemisestä. Toukokuun aikana järjestetään lautakuntien ja kunnanhallituksen iltakoulu selvitysten kokonaisuudesta. Myös kuntalaisille ja henkilöstölle esitetään selvitystyön kokonaisuutta ja mahdollisia vaihtoehtoisia palveluiden järjestämisen malleja toukokuun loppupuolella.

Jos verkostoselvityksen myötä tulee esille koulu- tai päiväkotiverkoston muutostarpeita, valmistellaan niistä erilliset prosessit valtuustokäsittelyn jälkeen.

Puinen puheenjohtajan nuija pöydällä.

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Hannele Mikkanen

Kunnanjohtaja
 0400 139 989
hannele.mikkanen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute