Koulun aloittaminen pääkuva

Navigaatiovalikko

Koulun aloittaminen sisältö

Koulun aloittaminen

Koulun aloittaminen on tärkeä vaihe lapsen elämässä.

Pienten koululaisten aloittaessa koulupolullaan on tärkeää, että yhteistyö kodin ja koulun välillä lähtee heti hyvin käyntiin. Koulujemme henkilökunta tukee kaikin keinoin kodin kasvatusvastuuta, ja myös kodin tuki koululle on yhtä tärkeää.

Kouluympäristö tapoineen ja toimintoineen saattaa olla lapselle vieras, vaikka esioppilaat ovat jo tehneetkin yhteistyötä koulun kanssa. Sopeutuminen koulutyöhön vaatii oman aikansa. 

Esi- ja alkuopetus toimivat yhteistyössä kaikissa kuntamme kouluissa. Takaamme lapsille turvallisen oppimisympäristön ja huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet ja valmiudet heti koulupolun alkuvaiheessa.

Oppimiseen pitää kuulua iloa!

Pätevät opettajat ja ohjaajat

Meillä opetuksesta ja kasvatuksesta vastaavat aina alansa ammattilaiset eli pätevät opettajat ja ammattitutkinnon suorittaneet koulunkäynninohjaajat. Arvostamme kehittämistä ja kehittymistä, ja tarjoamme henkilöstöllemme jatkuvasti täydennyskoulutusta seudullisena yhteistyönä.

Olemme myös mukana useissa hankkeissa, joiden kautta kehitämme toimintaamme.

Oppilas aktiivisena oppijana

Opetuksen tavoitteena on laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus.

Opetus perustuu oppilaan omaan aktiiviseen rooliin ja vuorovaikutukseen.

Vuosittain opetukseen kuuluu ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka ylittävät oppiaineiden rajat.

Korostamme positiivista pedagogiikkaa ja vahvuuksiin perustuvaa oppimista.

Oppivelvollisuuden valvonta

Oppivelvollisuutta laajennettiin 1.8.2021. Tavoitteena on, että kaikki nuoret suorittavat toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Ensimmäisen tutkinnon suorittaminen on oppivelvolliselle maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Perusopetuksen päättävillä nuorilla on näin velvollisuus hakea toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen. Perusopetuksen järjestäjä ohjaa nuoria hakeutumisessa ja valvoo, että oppivelvollinen aloittaa opintonsa.

Lisäohjausta annetaan, jos nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa. Käytännössä tätä ohjausta antavat yläkoulun opinto-ohjaajat tai muut ohjauksesta vastaavat henkilöt.

Jos oppivelvollinen vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa, ei aloita opintojaan tai keskeyttää aloittamansa opinnot, ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy perusopetuksen tai koulutuksen järjestäjän ilmoituksen perusteella nuoren asuinkunnalle.

Tässä vaiheessa kunnan nimeämä koordinoiva opinto-ohjaaja (Valpas-kuntavalvoja) yhteistyössä tarvittavan verkoston kanssa ohjaa nuorta tarkoituksenmukaiseen koulutukseen ja/tai tuen piiriin. Tarvittaessa asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikan.

Liperin kunnassa oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun toteutumisesta vastaava Valpas-kuntavalvoja on opinto-ohjaaja Aila Määttänen, p. 040 630 6051, aila.maattanen@edu.liperi.fi.

Yhteystiedot

Riitta Lappalainen

Hyvinvointijohtaja
 040 834 7185
riitta.lappalainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Riina Sorsa

Toimistosihteeri
 040 674 2820
riina.sorsa@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Maija Niemeläinen

Hallintosihteeri
 050 407 9575
maija.niemelainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute