Koulun aloittaminen pääkuva

Navigaatiovalikko

Koulun aloittaminen sisältö

Koulun aloittaminen

Koulun aloittaminen on tärkeä vaihe lapsen elämässä.

Pienten koululaisten aloittaessa koulupolullaan on tärkeää, että yhteistyö kodin ja koulun välillä lähtee heti hyvin käyntiin. Koulujemme henkilökunta tukee kaikin keinoin kodin kasvatusvastuuta, ja myös kodin tuki koululle on yhtä tärkeää.

Kouluympäristö tapoineen ja toimintoineen saattaa olla lapselle vieras, vaikka esioppilaat ovat jo tehneetkin yhteistyötä koulun kanssa. Sopeutuminen koulutyöhön vaatii oman aikansa. 

Esi- ja alkuopetus toimivat yhteistyössä kaikissa kuntamme kouluissa. Takaamme lapsille turvallisen oppimisympäristön ja huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet ja valmiudet heti koulupolun alkuvaiheessa.

Oppimiseen pitää kuulua iloa!

Pätevät opettajat ja ohjaajat

Meillä opetuksesta ja kasvatuksesta vastaavat aina alansa ammattilaiset eli pätevät opettajat ja ammattitutkinnon suorittaneet koulunkäynninohjaajat. Arvostamme kehittämistä ja kehittymistä, ja tarjoamme henkilöstöllemme jatkuvasti täydennyskoulutusta seudullisena yhteistyönä.

Olemme myös mukana useissa hankkeissa, joiden kautta kehitämme toimintaamme.

Oppilas aktiivisena oppijana

Opetuksen tavoitteena on laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus.

Opetus perustuu oppilaan omaan aktiiviseen rooliin ja vuorovaikutukseen.

Vuosittain opetukseen kuuluu ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka ylittävät oppiaineiden rajat.

Korostamme positiivista pedagogiikkaa ja vahvuuksiin perustuvaa oppimista.

Uutisen lisäys (ylläpito)

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute