Kielitaituri pääkuva

Navigaatiovalikko

Kielitaituri sisältö

Kielitaituri – monilukutaitoa varhaiskasvatukseen

Syksyllä 2019 Liperin varhaiskasvatuksessa alkoi kaksivuotinen Kielitaituri-hanke. Opetushallituksen myöntämän rahoituksen avulla päiväkotien ja eskarien oppimisympäristöistä rakennetaan monilukutaitoa edistäviä. Tällä sivulla voit tutustua Kielitaituri-hankkeeseen ja sen kuulumisiin!

 

 

Monilukutaito on taitoa ajatella avoimesti ja suhtautua asioihin terveen kriittisesti. Se on taitoa ottaa selvää, tutkia ja ihmetellä. Se on taitoa käyttää erilaisia medioita ja tuottaa niihin sisältöä. Monilukutaito on taitoa olla vuorovaikutuksessa, kuunnella ja ymmärtää kaveria. 

Monilukutaito on tulevaisuuden taito ymmärtää yhä moninaisempaa ja monimutkaisempaa maailmaa. Juuri ymmärryksen kautta yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja muuttaa sitä. Monilukutaito edistää täysivaltaista ja vastuullista osallisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.

Varhaiskasvatuksessa monilukutaito rakentuu tarinoiden, tutkimisen ja luomisen ympärille.  Lapset pääsevät tutustumaan erilaisiin asioihin ääneen luettuja tarinoita kuunnellen ja teksteihin ja medioihin yhdessä aikuisen kanssa sukeltaen. Teknologiaa hyödynnetään työkaluna esimerkiksi äänikirjojen, virtuaalisen saduttamisen ja itsetehdyn musiikin äänittämisen muodossa.

Hankkeen aikana oppimisympäristöistä rakennetaan moniaistillisuutta, sosio-emotionaalisuutta ja leikillisyyttä tukevia, keskustelua herättäviä ja tarinallisuutta mahdollistavia. Monilukutaitoa edistävässä ympäristössä lapsia kannustetaan mielikuvitteluun, luovuuteen, vastavuoroiseen kommunikaatioon ja yhdessä tekemiseen.

Mitä hankkeen aikana tehdään?

Varhaiskasvatuksen ympäristöt suunnitellaan yhdessä lasten kanssa monilukutaidon näkökulmasta. Näiden pohdintojen pohjalta syntyvät päiväkotien ja eskareiden Tulevaisuuden kirjastot. Tulevaisuuden kirjastot houkuttelevat lapsia tarttumaan fyysisiin tai sähköisiin kirjoihin, tutkimaan ja luomaan. Erilaiset teknologiset ratkaisut rikastavat toimintaa. Tulevaisuuden kirjastoja kehitetään yhdessä seutukirjaston kanssa ja niiden ovet ovat auki koko perheelle.

Koska musiikilla on iso vaikutus esim. lapsen rytmiikan ja sitä kautta kielen kehitykseen, edistetään monilukutaidon kehittymistä myös rakentamalla päiväkoteihin laadukkaita ja monipuolisia virikkeitä tarjoavia musiikkitiloja. Musiikkitiloissa lapsella on käytettävissään erilaisia soittimia ja välienitä musiikin ja äänen tuottamiseen, tallentamiseen, muokkaamiseen ja toistamiseen. Lapset pääsevät myös tekemään itse lauluja ja sanoituksia. Ekologiset, luonnossa tai luonnonmateriaaleista tehdyt soittimet ja musiikki ovat osa varhaiskasvatuksen Green Care -toimintaa.  

Lasten kanssa harjoitellaan kuuntelukasvatusta: kokemuksellinen, kriittistä, eettistä ja tiedostavaa kuuntelua. Millaisia ääniä ympäristöön kuuluu, miten ne syntyvät ja mitä ne tarkoittavat?

Oppimisympäristöjen äänimaisemat ovat osa lasten hyvinvointia, oppimista ja esimerkiksi kielen kehitystä. Hankkeen aikana varhaiskasvatustilojen ääniympäristöt kartoitetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kevään mittaan jatkuvan kartoituksen perusteella saadaan tietoa tilojen olemassa olevista ääniympäristöistä ja niiden vaikutuksista lasten ja varhaiskasvattajien hyvinvointiin. Hankkeen aikana myös oppimisympäristöjen valoympäristöt kartoitetaan ja niiden merkitys hyvinvoinnin näkökulmasta otetaan huomioon.  

Yhteistyö

Kielitaituri tekee tiivistä yhteistyötä tutkijoiden ja yritysten kanssa. Yhteistyö eri alojen tutkijoiden kanssa avaa varhaiskasvatuskenttää ja antaa mahdollisuuden saada tutkittua tietoa esimerkiksi opinnäytetöiden kautta. Yritysyheistyö esimerkiksi 3DBear-yrityksen kanssa tarjoaa lisätyn todellisuuden työkalun tarinankerrontaan ja dokumentointiin.

 

Kielitaituri-tarinat

Kielitaituri hanketeksti 1

Miten hanke vaikuttaa, mitä siltä odotetaan?

Kielitaiturin hanketeksti 2.

Kamerakynä-pedagogiikka – kamera työkaluna varhaiskasvatuksessa

Kielitaiturin hanketeksti 3.

Vieraskynä, Pekka Mertala: Miten ranneke tietää, miten liikun?

Kielitaiturin hanketeksti 4.

Taito-Tukaani – monilukutaitomaskotti

Blogit

Kielitaituri: ulkoiset julkaisut, videomateriaalit, sisältö

Kielitaituri muissa medioissa

Lehtijuttu: Robotti voisi kuljettaa vaikka sipsejä. Kotiseutu-Uutiset 30.9.2020

Lehtijuttu: Tiloilla rikastetaan mielikuvitusta. Kotiseutu-Uutiset 24.2.2020

 

Monilukutaitoa Taito-Tukaanin matkassa

Taito-Tukaani perehtyy monimediaiseen maailmaan videoilla, jotka julkaistiin ensimmäisen kerran Liperin varhaiskasvatuksen Instagram-tilillä keväällä 2020. Videot löytyvät nyt myös kunnan YouTube-kanavalta, johon löydät linkin alempaa!

 

 

 

poistettu

Yhteystiedot

Taru Koskinen

hankekoordinaattori
 050 573 0488
taru.koskinen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute