Hakeminen ja maksun pääkuva

Navigaatiovalikko

Hakeminen ja maksut sisältö

Hakeminen ja maksut

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnan haku uudistuu lukuvuodelle 2024-2025.

Hakeminen ensi syksyn iltapäivätoimintaan tapahtuu 19.5.2024 mennessä eDaisy palvelussa eDaisy (daisynet.fi). Hakeminen tehdään käyttämällä vahvaa tunnistautumista. Hakemuksen lisätiedot -kohdassa ilmoitetaan, jos haetaan maksuvapautusta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista (toimitettava sosiaalitoimen lausunto). Käsittelemme hakupäivään mennessä tulleet hakemukset kesäkuussa, ja paikkapäätös on luettavissa eDaisy-palvelussa viikolla 24. Myöhemmin tulleet hakemukset käsitellään elo-syyskuussa.

Jos eDaisy-palveluun kirjautumisessa on ongelmia, voi kysyä neuvoa toimistosihteeri Riina Sorsalta p. 040 6742820 tai riina.sorsa@liperi.fi. Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta saa koulujen johtajilta ja Ylämyllyn koulun apulaisrehtori Maarit Nummilalta.

Iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikkien koulujen yhteydessä. Iltapäivätoiminnan minimiryhmäkoko on 6 lasta. Jos ilmoittautuneita on vähemmän, tarjotaan lapselle paikkaa toisen koulun iltapäivätoiminnasta. Tässä tilanteessa kunta pyrkii järjestämään kuljetuksen toiseen yksikköön osana normaalia koulukuljetusta (vain menokyyti). Huoltajilta peritään kuljetuksista lautakunnan määrittelemä maksu.

Iltapäivätoimintaan valinta

  • Etusijalla iltapäivätoimintaan ovat ensimmäisen luokan ja erityisen tuen oppilaat. Mikäli mukaan mahtuu, otamme ryhmiin myös toisen vuosiluokan oppilaita.
  • Ryhmien enimmäiskoko on 16 lasta/aikuinen. Jos ryhmässä on erityisen tuen lapsia, ryhmäkoko on tätä pienempi tai aikuisia on useampi.
  • Mikäli paikkoja ei ole kaikille hakijoille, etusijalla ovat ne lapset, jotka tarvitsevat iltapäivätoimintaa päivittäin.

Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoimintaa on noin kolme tuntia päivässä. Lapsi voi osallistua toimintaan koulun päättymisestä kello 16.30:een saakka.

  • toimintapäiviä alle 11 (1-10) kuukaudessa: 65 €/kk
  • toimintapäiviä 11 tai enemmän toimintapäivää kuukaudessa: 120 €/kk

Kuukausimaksuun sisältyy välipala. Laskutamme kuukausimaksun kalenterikuukausittain jälkikäteen. 

Perimme maksun jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan.

Jos lapsesi on sairas eikä sen vuoksi pääse osallistumaan koko kuukauden aikana, emme peri kuukaudelta maksua. Kesäkuussa toimintapäivän hinta on 7 € päivässä.

Läsnäolojen ilmoittaminen ja oppilaspaikan irtisanominen

Lapsen seuraavan viikon läsnäoloajat tulee ehdottomasti ilmoittaa edellisen viikon tiistaihin mennessä Daisyfamily-palveluun. Ensimmäisen kouluviikon läsnäoloajat tulee ilmoittaa 30.7.2024 mennessä. Toimintakauden alettua koteihin annetaan tietoa käytänteistä ja toiminnan sisällöstä.

Muistathan irtisanoa oppilaspaikan, jos lapsesi ei enää osallistu iltapäivätoimintaan! Jos lapsi ei käy iltapäivätoiminnassa ollenkaan eikä oppilaspaikkaa ole irtisanottu, laskutamme 50 € kuukaudessa. Irtisano paikka eDaisyn kautta.

Aamutoiminta

Aamutoimintaan haetaan keväisin seuraavalle lukuvuodelle, ennen kuluvan lukuvuoden päättymistä. Aamutoimintaa järjestetään aikaisintaan klo 7.00 alkaen. Tämä koskee myös erityishuollon piirissä olevien lasten aamutoimintaa.

Jos lapsella on tarve aamutoimintaan ja myöntämisen kriteerit täyttyvät, tulee vanhemman olla yhteydessä esiopetuksen tai luokka-asteen erityisopettajaan asian eteenpäin viemiseksi.

Aamutoimintaan pääsyn edellytykset:

  • Lapsella on seurantaa tai hoitoa vaativa pitkäaikaissauraus, joka edellyttää jatkuvaa aikuisen valvontaa tai
  • Aamutoiminnan järjestämiselle on moniammatillisen työryhmän puoltamat sosiaaliset syyt.

Aamutoiminnan maksut

Aamutoimintaa järjestetään aikaisintaan klo 7.00 alkaen, koulun alkamiseen saakka.

Jos lapsi tulee aamutoimintaan ennen klo 7.45, hänelle tarjotaan aamupala.

Aamutoiminnasta peritään 40 € kuukausimaksu. Maksua ei ole sidottu toimintapäiviin kuin kesäkuun osalta, jossa toimintapäiviä on 1-4.  Kesäkuun toimintapäivän hinta on 6 € päivässä.

Yhteystiedot

Riitta Lappalainen

Hyvinvointijohtaja
 040 834 7185
riitta.lappalainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Antti Ikonen

rehtori
 050 549 0071
antti.ikonen@edu.liperi.fi
Laavupolku 2, 80400 Ylämylly

Maarit Nummila

Apulaisrehtori
 050 353 6691
maarit.nummila@edu.liperi.fi
Patteristontie 12 a, 80400 Ylämylly

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute