Navigaatiovalikko

Digi kuuluu kaikille sisältö

Digi kuuluu kaikille -somekampanja

Digi kuuluu kaikille on kampanja, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta sekä tehdä näkyväksi digiosaamisen ja digituen tarve kuntien työllisyys- ja sosiaalipalveluissa. Kampanja toteutettiin ajalla 30.1.-24.2.2023.

Digiosaamisen ja digituen tarve

Kuinka paljon asiakkaiden tulee käyttää digitaalisia sovelluksia sosiaali- ja työllisyyspalveluissa? Entä millaista digiosaamista nämä sähköiset palvelut vaativat?

Läppäri pöydällä ja käsi osoittaa sen näyttöä.Digi on tätä päivää, mutta kaikki eivät ole pystyneet kehittämään osaamistaan samaan tahtiin. Digi kuuluu kaikille –kampanjan tarkoitus oli herätellä (kuntien sosiaali- ja työllisyyspalvelujen) työntekijöitä pohtimaan, millaista digiosaamista heidän palvelunsa asiakkailta vaatii sekä pystyvätkö he itse tukemaan asiakkaita näiden digipalvelujen käytössä.

Kampanja kesti neljä viikkoa ajalla 30.1.-24.2.2023.

Jokaiselle viikolle julkaistiin viikkotehtävä, jonka ohjeet lähetettiin kampanjaan osallistuville sähköpostitse. Kampanjasta tiedotettiin YTYÄn somekanavissa, ja viikkotehtävät suoritettiin suurimmaksi osaksi Padletissä. Viikkotehtävien aiheet: digitaitojen kartoittaminen, kuntien tarjoama digituki, palvelusafari ja digitaitojen vahvistaminen.

YTYÄn sometilit ja vieressä mustavalkoisena kirahvi poikasineen. Poimintoja kampanjan aikana Padletissä käydyistä keskusteluista:
"Digi kuuluu kaikille, mutta käytännössä ei ole saatavilla kaikille. Iso iso ongelma. Pitäisikö olla digipaja ja tuki joka taajamassa?" "Kunnan sivuilta tietoa (digituesta) ei löydy. Google-hakukin kertoo ensimmäisenä, että digitukea saa yhdistysten tarjoamana." "Vähemmän sähköisiä hakemuksia tms. täyttäneet ovat sekaisin (palvelujen) sivuista ja lokeroista." "Pitäisi tutustua paremmin asiakkaiden käyttämiin sähköisiin palveluihin, jotta osaisi neuvoa asiakkaita."

Kampanjan sisällöt saavuttivat sosiaalisessa mediassa yhteensä 4254 näyttökertaa. Sisältö tavoitti myös muita kuin YTYÄ! -hankkeen seuraajia. Kampanjan tekijöillä ei ollut aiempaa kokemusta tällaisen kampanajan toteuttamisesta, joten tulos on siihen nähden erittäin hyvä. Tärkeintä eivät kuitenkaan ole luvut ja kampanjaan tulleet kommentit, vaan toivon mukaan kampanjalla on myös todellista vaikutusta asioihin. Kasvokkain annettavalle digituelle on edelleen valtava tarve, esimerkiksi työnhaku on nykyisin pitkälti sähköistä ja työelämässäkin tarvitaan digitaitoja, vaikkei kaikkien tarvitse IT-asiantuntijoita olla.

Nollia ja ykkösiä, joista osa on punaisella muodostaen sydämen.Kampanjan aikana saatiin myös vietiä siitä, etteivät kaikki työntekijät näe digituen saatavuudessa ja asiakkaiden digiosaamisessa ongelmaa. Tämä itsessään on iso ongelma: kuinka muuttaa asioita paremmiksi, jos ongelmaa ei ensinkään nähdä? Siksi tämä kampanja oli tärkeä. Toivottavasti sanomaan viedään edelleen eteenpäin myös muiden toimesta. Digiosattomuus on kallista yksilölle, mutta yhtä lailla se tulee maksamaan myös yhteiskunnalle.

Digi kuuluu kaikille. Tehdään jatkossakin yhteistyötä asiakkaiden digiosallisuuden edistämiseksi! Lämpimät kiitokset kaikille kampanjaan osallistuneille.

 

Kampanja oli osa Karelia Ammattikorkeakoulun SoTyDigi-hankkeen palvelumuotoilun kehittämiskokeilua.

 

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute